Newsletter ESCMID

Oznámení Evropské společnosti pro klinickou mikrobioloii a infekční nemoci (ESCMID)
název popis typ datum
Nebyly nalezeny žádné výsledky...
ESCMID weekly news 30.06.2020 CMI - aktualisace impakt faktoru, nominace Řídícího výboru TAE, ESCMID Research - granty 2021, aktualisace ""ESCMID manuálu pro klinické standardní postupy a další dokumenty", EMA: Vývoj léků proti málo častým onemocněním, webinář GARDP: Vývoj antimikrobiálních látek, EMA: Terapie COVID-19 remdesivirem doporučena ke schválení v EU, CMI: Implementace společné extrakce RNA a RT-PCR pro detekci SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 01. 07. 2020
ESCMID weekly news 23.06.2020 ECCVID: Byl vybrán programový výbor, granty studijní skupiny ESCMID pro rok 2020, otevřeny nominace do Řídícího výboru TAE (Trainee Association of ESCMID), veřejná online konzultace Evropské komise o farmaceutické strategii pro Evropu, EITaF: Kritéria WHO pro ukončení izolace pacientů s COVID-19, CMI: Pandemie COVID-19 - přehled pro klinické lékaře newsletter ESCMID 24. 06. 2020
ESCMID weekly news 16.06.2020 On line sympozium „UpToDate COVID-19“, žádost o zaslání návrhů témat virtuální konference ECCVID zaměřené na COVID-19, ISID/ESCMID stipendia, EUCAST nabízí laboratořím panely fenotypově definovaných kmenů se známými hodnotami MIC (pro validaci metod stanovení citlivosti k ATB atd.), výsledky voleb do výkonných výborů studijní skupiny, CMI: Rizikové faktory pro progresi onemocnění u COVID-19 - multicentrická observační studie newsletter ESCMID 17. 06. 2020
ESCMID weekly news 09.06.2020 Webinář: COVID-19, volby výkonných výborů studijní skupiny , EITaF ( ESCMID Emerging Infections Taskforce): Novinky COVID-19 (briefing), webinář GARP: Terapie multiresistentních infekcí, CMI: Anosmia a ageusie u dospělých pacientů s SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 10. 06. 2020
ESCMID weekly news 02.06.2020 Webinář ESCMID: COVID-19 - Reakce veřejného zdravotnictví na první vlnu pandemie COVID-19 v Evropě, výsledky voleb výkonných výborů studijní skupiny , opakování webinářů ESCMID na téma COVID-19, GARDP webinář: Farmakodynamika a farmakokinetika betalaktamů s inhibitorem, výsledky studie Komise pro rovné příležitosti ESCMID, CMI: Epidemiologické změny infekcí krevního řečiště v Andalusii (Španělsko) během posledního desetiletí newsletter ESCMID 03. 06. 2020
ESCMID weekly news 26.05.2020 Připravovaný webový seminář ESCMID: COVID-19 - Diskuse o léčbě, granty pro studijní skupinu ESCMID pro rok 2020, konference ESCMID o koronavirovém onemocnění (ECCVID) - vznikající hrozby, nová řešení, webináře ESCMID na téma COVID-19, CMI: Multicentrická studie klinického použití ultrarychlého jednozkumavkového testu SARS-CoV-2 RNA newsletter ESCMID 27. 05. 2020
ESCMID weekly news 19.05.2020 Zemřel prof. Claudio Viscoli, konference ESCMID o koronavirovém onemocnění (ECCVID) - hrozby, nová řešení, webináře ESCMID o COVID-19, profil kanceláře ESCMID: Solomon Mengistu, EMA doporučuje rozšířit použití remdesiviru pro pacienty bez mechanické ventilace, CMI: Pozitivita SARS-CoV-2 u propuštěného pacienta s COVID-19 - kazuistika newsletter ESCMID 20. 05. 2020
ESCMID weekly news 12.05.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, kniha abstraktů ECCMID 2020, nový program ESCMID, volby výkonných výborů studijních skupin ESCMID, GARDP webinář - vývoj testu pro měření akumulace antibiotik v gram-negativních bakteriích, CMI: Nízká míra rozšíření SARS-CoV-2 mezi zdravotnickým personálem při použití pomocí běžných osobních ochranných prostředků v prostředí se střední incidencí newsletter ESCMID 13. 05. 2020
ESCMID weekly news 05.05.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, kniha abstraktů ECCMID 2020, noví členové výkonného výboru ESCMID, poděkování odcházejícím členům výboru ESCMID, nový programový ředitel ECCMID, volby výkonných výborů studijní skupiny ESCMID, CMI: Adaptace laboratoře klinické mikrobiologie na epidemii COVID-19: zkušenosti ve velké fakultní nemocnici v Římě newsletter ESCMID 06. 05. 2020
ESCMID weekly news 28.04.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, studijní skupina ESCMID - granty 2020, EMA: COVID-19 - riziko závažných vedlejších účinků chlorochinu a hydroxychlorochinu, 4. telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, volby výkonných výborů studijní skupiny ESCMID, CMI: COVID 19 - Výzvy a otázky týkající se organizace nemocnic - zkušenosti z francouzského referenčního centra newsletter ESCMID 29. 04. 2020
ESCMID weekly news 21.04.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, prohlášení: ESCMID podporuje WHO), 3. telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, pravidla ESGLI ke kontrole výskytu Legionelly ve vodních systémech během pandemie COVID-19, webinář GARDP: Inhalační antibioterapie, CMI: Klinické charakteristiky nekriticky nemocných pacientů s infekcí koronaviry (COVID-19) v nemocnici Fangcang newsletter ESCMID 22. 04. 2020
ESCMID weekly news 14.04.2020 ESCMID COVID-19 webinář, telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, akceptovány nominace do Výkonného výboru studijní skupiny ESCMID, EMA: Doporučení k použití remdesiviru pro terapii COVID-19, WHO a EUCIC: Den hygieny rukou 5. května, orgány EU se dohodly na nových opatřeních na podporu dostupnosti léčivých přípravků používaných v pandemii COVID-19, CMI: Rychlá a vizuální detekce SARS-CoV-2 pomocí izotermálního amplifikačního testu zprostředkovaného reverzní transkripční smyčkou newsletter ESCMID 15. 04. 2020
ESCMID weekly news 07.04.2020 ESCMID COVID-19 webinář, EITaF: Evropská otevřená studie o pacientech infikovaných SARS-CoV-2 (LEOSS), péče o pacienty s onemocněním jater během pandemie COVID-19: Dokument EASL-ESCMID, pandemie COVID-19: ESGLI doporučení týkající se Legionelly spp. a bezpečnosti vodních systémů, COVID-19 - webové stránky o lékových interakcích, EMA: Pokyny pro klinické studie během pandemie COVID-19, EMA: Vývoj vakcín a informace o chlorochinu a hydroxychlorochinu, telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, CMI: COVID-19, SARS a MERS: jsou úzce spjaty? newsletter ESCMID 13. 04. 2020
ESCMID weekly news 31.03.2020 EITaF mailing list a informace o COVID-19, odložení letní školy ESCMID, kampaň Význam vakcinace, volný přístup k informačním zdrojům IDSA týkajících se COVID-19, veřejná diskuse k dokumentu „Doporučení pro péči o pacienty s onemocněním jater během pandemie COVID-19“, doporučení EMA k podávání fosfomycinu, přijaty nominace do výboru studijní skupiny ESCMID, CMI: Analýza obrazu a umělá inteligence v diagnostice infekčních chorob newsletter ESCMID 01. 04. 2020
ESCMID weekly news 24.03.2020 ECCMID 2020 je zrušen, ECCMID 2020 - abstrakty k publikaci, EITaF mailing list, stanovisko EMA k použití nesteroidních protizánětlivých léků při COVID-19, volby do studijní skupiny ESCMID, webinář GARDP, příspěvek EMA, CMI: Asociace meteorologických faktorů s výskytem pneumonie newsletter ESCMID 25. 03. 2020
ESCMID weekly news 17.03.2020 ECCMID bude probíhat on-line, volby do studijní skupiny ESCMID, EMA: vývoj vakcíny COVID-19, EITaF Mailing list, EMA: Dopad nového onemocnění koronaviry (COVID-19) na dodávky léčivých přípravků v EU, CMI: Testování citlivosti u infekcí Candida, Aspergillus a Cryptococcus: jsou MIC užitečné pro klinické lékaře? newsletter ESCMID 17. 03. 2020
ESCMID weekly news 03.03.2020 COVID-19 a ECCMID, ESCMID kurs: ATB citlivosti, kriteria a metody EUCAST, 19. letní škola ESCMID, Evropská zkouška v oboru klinická mikrobiologie, CMI: První atypický případ 2019 2019-nCoV v Yan'an, Čína newsletter ESCMID 03. 03. 2020
ESCMID weekly news 25.02.2020 ECCMID - dead line pro zaplacení poplatku, kurs ESCMID k problematice TBC, EITaF: koronavirus, podpora mladých vědců, ECCMID 2020: Vakcinace a migrace, webinář: Modelace PK/PD u infikovaných myší, CMI: Využití strojového učení k optimalizaci kombinované ATB terapie: strategie dávkování pro meropenem a polymyxin B vůči Acinetobacter baumannii rezistentnímu ke karbapenemům newsletter ESCMID 25. 02. 2020
ESCMID weekly news 18.02.2020 Ocenění ESCMID, COVID-19 update Via EITaF, další nabídka ESCMID grantů, CMI: Multiresistentní sérovar Salmonella enterica London nesoucí plazmid kódující blaNDM-1 ze Singapuru newsletter ESCMID 18. 02. 2020
ESCMID weekly news 11.02.2020 ECCMID 2020 se blíží, 19. letní škola ESCMID, EITaF E-mailing list: Informace o epidemiích ve vaší mailové schránce, kurs: Kolistin a ATB poslední linie proti multiresistentním gram negativům, granty ECCMID 2020, hledají se členové redakčního týmu CMI, CMI: modelování PK-PD polymyxinu B a minocyklinu vůči kmenu Acinetobacter baumannii rezistentnímu vůči polymyxinu newsletter ESCMID 11. 02. 2020
ESCMID weekly news 04.02.2020 Nová webová stránka ECCMID, veřejná diskuse o dokumentu "ESCMID manuál pro klinické standardní postupy a další dokumenty", ECCMID 2020 se blíží, ESCMID komise pro rovné příležitosti, ECDC: Výzva k vytvoření sítě evropských referenčních laboratoří zabývajících se ATB resistencí, vítěz ceny "Sepsis award", hledají se členové redakčního týmu CMI, CMI: Molekulární charaktetristika enterobakterií produkujících karbapenemázu newsletter ESCMID 04. 02. 2020
ESCMID weekly news 28.01.2020 ECCMID 2020 se blíží, hledají se členové redakčního týmu CMI, novinky epidemie 2019-nCoV (Wu-chan), možnost odběru newsletteru ESCMID Emerging Infections Task Force (EITaF), stáž na Mayo Clinic financovaná ESCMID, webinář: Netradiční možnosti ATB terapie, CMI: Latentní toxoplasmosa u těhotných newsletter ESCMID 28. 01. 2020
ESCMID weekly news 21.01.2020 ECCMID 2020 se blíží, výzva pro zkoušející připravované Evropské certifikované zkoušky pro specialisty v oboru infekčních nemocí, ESCMID Emerging Infections Task Force: Outbreak způsobený koronavirem 2019-nCoV, Wu-chan – 136 nových případů, ESCMID manuál pro klinické standardní postupy a další dokumenty, zemřela doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. (nekrolog ESCMID), noví členové Výkonného výboru ESCMID, projekt Doporučené postupy ESCMID, klinické standardní postupy - výběr priorit newsletter ESCMID 21. 01. 2020
ESCMID short news Výzva pro zkoušející připravované Evropské certifikované zkoušky pro specialisty v oboru infekčních nemocí newsletter ESCMID 17. 01. 2020
ESCMID weekly news 14.01.2020 ECCMID 2020, ESCMID postgraduální kurs: MALDI-TOF v klinické mikrobiologii, stáž na Mayo Clinic financovaná ESCMID, outbreak virové pneumonie v Číně, hledají se 2 členové subkomise pro standardní postupy, hledají se členové panelu ESCMID (ATB profylaxe, ATB stewardship, management influenzy), CMI: Nosičství toxigenních Clostridioides difficile u asymptomatických osob newsletter ESCMID 14. 01. 2020
ESCMID weekly news 07.01.2020 ESCMID komise pro rovné příležitosti, ECCMID 30/30, ECCMID symposium "Tropická onemocnění v důsledku změny klimatu?", hledají se 2 noví členové podvýboru pro standardní postupy, první návrhy standardních postupů, návštěva regionální kanceláře WHO pro Evropu, hledají se noví členové redakční rady CMI, CMI: Metody testování citlivosti k trimethoprim-sulfametoxazolu pro Haemophilus spp., hledají se členové panelu ESCMID pro klinické standardní postupy newsletter ESCMID 07. 01. 2020
ESCMID weekly news 31.12.2019 PF 2020, ESCMID - ASM konference o vývoji léků, Letní škola a postgraduální ESCMID kursy 2020 newsletter ESCMID 01. 01. 2020
ESCMID weekly news 24.12.2019 Vánoční přání newsletter ESCMID 24. 12. 2019
ESCMID weekly news 17.12.2019 Technical hospital hygiene – Tricks of the trade (kurs prevence a kontroly infekcí, Vídeň), ESCMID kurs zoonóz, symposium ECCMID: Používání nedávno zavedených antibiotik, memorandum Federace evropských mikrobiologických společností (FEMS) a ESCMID, WHO Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance (CAESAR) Report 2019, uděleny ceny ESMID 2020, WHO sledování a hlášení důležitých patogenů v evropských zemích s ohledem na vývoj nových antibiotik newsletter ESCMID 17. 12. 2019
ESCMID weekly news 10.12.2019 Technical hospital hygiene – Tricks of the trade (kurs prevence a kontroly infekcí, Vídeň), workshop: Strojové učení a klinická mikrobiologie, ESCMID volby do výkonného výboru, přihláška na ECCMID symposium: Porozumění a ovlivnění mikrobiomu dýchacích cest, CMI: Infekce způsobené producenty ESBL v souvislosti s rektální kolonizací newsletter ESCMID 10. 12. 2019
Nahoru