Newsletter ESCMID

Oznámení Evropské společnosti pro klinickou mikrobioloii a infekční nemoci (ESCMID)
název popis typ datum
Nebyly nalezeny žádné výsledky...
ESCMID weekly news 15.09.2020 Konference ECCVID je za týden!, placené stáže ESCMID - přihlášky, Studie podvýboru ESCMID pro odborné záležitosti - Dopad pandemie COVID 19 na zdravotnické instituce, výzva k předložení návrhů na guidelines ESCMID, Webinář Global Antibiotic Research and Development (GARDP), ustavení Mezinárodního dne mikroorganismů (17.09.), CMI: Detekce a infekční potenciál koronaviru 2 (SARS-CoV-2) v prostředí izolačních jednotek a karanténních zařízení newsletter ESCMID 16. 09. 2020
ESCMID weekly news 08.09.2020 ECCVID: Program a hlavní řečníci, návrhy nových projektů ESCMID 2020, placené stáže ESCMID, EUCIC webové symposium: Prevence infekcí a šíření resistence v regionálních nemocnicích, interaktivní panel k vytváření guidelines ESCMID, Evropská společnost pro klinickou virologii (ESCV) - virtuální konference o COVID-19 , CMI: Léčba tocilizumabem nebo kortikosteroidy u pacientů s COVID-19 s hyperzánětlivým stavem: multicentrická kohortová studie (SAM-COVID-19) newsletter ESCMID 09. 09. 2020
ESCMID weekly news 01.09.2020 Nový web ESCMID, slevy poplatků za členství v ESCMID, abstrakty ECCVID, virtuální mezinárodní kongres ERS, ESCMID se připojuje k alianci BioMed, CMI: Účinek hydroxychlorochinu s azithromycinem nebo bez něj na úmrtnost pacientů s COVID-19: systematický přehled a metaanalýza newsletter ESCMID 02. 09. 2020
ESCMID weekly news 25.08.2020 Agenda ohledně abstraktů ECCVID, hlasujte ve volbách řídícího výboru ESCMID TAE 2020!, volba členů etického poradního výboru ESCMID, Evropská společnost pro klinickou virologii (ESCV) zve na virtuální konferenci COVID-19, E-learningový modul EWMA / BSAC: ATB stewardship, CMI: Klinický průběh a outcom u 1904 pacientů hospitalizovaných s COVID-19 v Německu: observační studie newsletter ESCMID 26. 08. 2020
ESCMID weekly news 18.08.2020 Andrew Pollard, hlavní řečník na ECCVID, hlasujte ve volbách řídícího výboru ESCMID TAE 2020!, ECCVID - podání abstraktů, volba členů etického poradního výboru ESCMID, 4. workshop ESCMID "Professional Affairs Workshop", přihlášení abstraktů pro 6. mezinárodním workshop o mikrobiomu v patogenezi, prevenci a léčbě HIV, výroční zpráva EMA 2019, CMI: Farmakokinetické / farmakodynamické úvahy o nových a současných léčivech nekomplikované kapavky newsletter ESCMID 19. 08. 2020
ESCMID weekly news 11.08.2020 ECCVID: přednáška Artura Casadevalla, přihlášení abstraktů na ECCVID, připojte se k ECCVID #TeamChallenge, nominace na ceny ESCMID, výzkumné granty ESCMID 2021, manuál mikrobiologie - speciální nabídka, webinář: Globální a místní opatření během pandemie COVID-19, CMI: Antibiotická terapie: Snadnější je jí začít než zastavit? newsletter ESCMID 12. 08. 2020
ESCMID weekly news 04.08.2020 ECCVID: Přednáška Dr. Andrey Ammon, registrace na ECCVID, ESCMID výzkumné granty 2021, on-line kurs EUCIC Local Module (prevence a kontrola infekcí v regionální síti zdravotní péče), volby Řídícího výboru ESCMID TAE 2020, hledají se členové etického poradního výboru ESCMID, CMI: Výskyt koinfekcí a superinfekcí u hospitalizovaných pacientů s COVID-19: retrospektivní kohortová studie newsletter ESCMID 05. 08. 2020
ESCMID weekly news 28.07.2020 Datum konání ECCMID, podání přihlášek pro členy etického poradního výboru ESCMID, EMA: Hlavní zásady nařízení o veterinárních léčivých přípravcích - 1. vydání, EMA zahajuje revizi dexamethasonu pro léčbu dospělých s COVID-19 vyžadující respirační podporu, CMI: Vývoj virových kvazispecií během infekce SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 29. 07. 2020
ESCMID weekly news 21.07.2020 Výzva k podání abstraktů na ECCVID, granty ESCMID, volby Řídícího výboru TAE (SC) , Webináře ESCMID na téma COVID-19, CMI: Hodnota lipokalinu 2 jako potenciálního biomarkeru bakteriální meningitidy newsletter ESCMID 23. 07. 2020
ESCMID weekly news 14.07.2020 Výzva k podání abstraktů na ECCVID, výzva pro členy etického poradního výboru ESCMID, WHO: Řešení krize vývoje antibiotik, Lavezzo et. al: „Potlačení nákazy SARS-CoV-2 v italské obci Vo“, doporučené postupy ESCMID - veřejná diskuse, Covid - 19 - webinář, CMI: Dynamika uvolňování virů u asymptomatických a mírně symptomatických pacientů infikovaných SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 14. 07. 2020
ESCMID weekly news 01.07.2020 Výzva k podání abstraktů na ECCVID, doporučené postupy ESCMID - veřejná diskuse, mikrobiální patogeneze u Alzheimerovy choroby: výzkumné granty IDSA, webinář „COVID-19 a One Health: můžeme to udělat lépe?", webinář GARDP: "Vývoj antimikrobiálních látek v zemích s nízkými a středními příjmy", Gilead COVID-19 - výzkumný grant, CMI: COVID-19 u dětí: retrospektivní multicentrická studie newsletter ESCMID 07. 07. 2020
ESCMID weekly news 30.06.2020 CMI - aktualisace impakt faktoru, nominace Řídícího výboru TAE, ESCMID Research - granty 2021, aktualisace ""ESCMID manuálu pro klinické standardní postupy a další dokumenty", EMA: Vývoj léků proti málo častým onemocněním, webinář GARDP: Vývoj antimikrobiálních látek, EMA: Terapie COVID-19 remdesivirem doporučena ke schválení v EU, CMI: Implementace společné extrakce RNA a RT-PCR pro detekci SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 01. 07. 2020
ESCMID weekly news 23.06.2020 ECCVID: Byl vybrán programový výbor, granty studijní skupiny ESCMID pro rok 2020, otevřeny nominace do Řídícího výboru TAE (Trainee Association of ESCMID), veřejná online konzultace Evropské komise o farmaceutické strategii pro Evropu, EITaF: Kritéria WHO pro ukončení izolace pacientů s COVID-19, CMI: Pandemie COVID-19 - přehled pro klinické lékaře newsletter ESCMID 24. 06. 2020
ESCMID weekly news 16.06.2020 On line sympozium „UpToDate COVID-19“, žádost o zaslání návrhů témat virtuální konference ECCVID zaměřené na COVID-19, ISID/ESCMID stipendia, EUCAST nabízí laboratořím panely fenotypově definovaných kmenů se známými hodnotami MIC (pro validaci metod stanovení citlivosti k ATB atd.), výsledky voleb do výkonných výborů studijní skupiny, CMI: Rizikové faktory pro progresi onemocnění u COVID-19 - multicentrická observační studie newsletter ESCMID 17. 06. 2020
ESCMID weekly news 09.06.2020 Webinář: COVID-19, volby výkonných výborů studijní skupiny , EITaF ( ESCMID Emerging Infections Taskforce): Novinky COVID-19 (briefing), webinář GARP: Terapie multiresistentních infekcí, CMI: Anosmia a ageusie u dospělých pacientů s SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 10. 06. 2020
ESCMID weekly news 02.06.2020 Webinář ESCMID: COVID-19 - Reakce veřejného zdravotnictví na první vlnu pandemie COVID-19 v Evropě, výsledky voleb výkonných výborů studijní skupiny , opakování webinářů ESCMID na téma COVID-19, GARDP webinář: Farmakodynamika a farmakokinetika betalaktamů s inhibitorem, výsledky studie Komise pro rovné příležitosti ESCMID, CMI: Epidemiologické změny infekcí krevního řečiště v Andalusii (Španělsko) během posledního desetiletí newsletter ESCMID 03. 06. 2020
ESCMID weekly news 26.05.2020 Připravovaný webový seminář ESCMID: COVID-19 - Diskuse o léčbě, granty pro studijní skupinu ESCMID pro rok 2020, konference ESCMID o koronavirovém onemocnění (ECCVID) - vznikající hrozby, nová řešení, webináře ESCMID na téma COVID-19, CMI: Multicentrická studie klinického použití ultrarychlého jednozkumavkového testu SARS-CoV-2 RNA newsletter ESCMID 27. 05. 2020
ESCMID weekly news 19.05.2020 Zemřel prof. Claudio Viscoli, konference ESCMID o koronavirovém onemocnění (ECCVID) - hrozby, nová řešení, webináře ESCMID o COVID-19, profil kanceláře ESCMID: Solomon Mengistu, EMA doporučuje rozšířit použití remdesiviru pro pacienty bez mechanické ventilace, CMI: Pozitivita SARS-CoV-2 u propuštěného pacienta s COVID-19 - kazuistika newsletter ESCMID 20. 05. 2020
ESCMID weekly news 12.05.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, kniha abstraktů ECCMID 2020, nový program ESCMID, volby výkonných výborů studijních skupin ESCMID, GARDP webinář - vývoj testu pro měření akumulace antibiotik v gram-negativních bakteriích, CMI: Nízká míra rozšíření SARS-CoV-2 mezi zdravotnickým personálem při použití pomocí běžných osobních ochranných prostředků v prostředí se střední incidencí newsletter ESCMID 13. 05. 2020
ESCMID weekly news 05.05.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, kniha abstraktů ECCMID 2020, noví členové výkonného výboru ESCMID, poděkování odcházejícím členům výboru ESCMID, nový programový ředitel ECCMID, volby výkonných výborů studijní skupiny ESCMID, CMI: Adaptace laboratoře klinické mikrobiologie na epidemii COVID-19: zkušenosti ve velké fakultní nemocnici v Římě newsletter ESCMID 06. 05. 2020
ESCMID weekly news 28.04.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, studijní skupina ESCMID - granty 2020, EMA: COVID-19 - riziko závažných vedlejších účinků chlorochinu a hydroxychlorochinu, 4. telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, volby výkonných výborů studijní skupiny ESCMID, CMI: COVID 19 - Výzvy a otázky týkající se organizace nemocnic - zkušenosti z francouzského referenčního centra newsletter ESCMID 29. 04. 2020
ESCMID weekly news 21.04.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, prohlášení: ESCMID podporuje WHO), 3. telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, pravidla ESGLI ke kontrole výskytu Legionelly ve vodních systémech během pandemie COVID-19, webinář GARDP: Inhalační antibioterapie, CMI: Klinické charakteristiky nekriticky nemocných pacientů s infekcí koronaviry (COVID-19) v nemocnici Fangcang newsletter ESCMID 22. 04. 2020
ESCMID weekly news 14.04.2020 ESCMID COVID-19 webinář, telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, akceptovány nominace do Výkonného výboru studijní skupiny ESCMID, EMA: Doporučení k použití remdesiviru pro terapii COVID-19, WHO a EUCIC: Den hygieny rukou 5. května, orgány EU se dohodly na nových opatřeních na podporu dostupnosti léčivých přípravků používaných v pandemii COVID-19, CMI: Rychlá a vizuální detekce SARS-CoV-2 pomocí izotermálního amplifikačního testu zprostředkovaného reverzní transkripční smyčkou newsletter ESCMID 15. 04. 2020
ESCMID weekly news 07.04.2020 ESCMID COVID-19 webinář, EITaF: Evropská otevřená studie o pacientech infikovaných SARS-CoV-2 (LEOSS), péče o pacienty s onemocněním jater během pandemie COVID-19: Dokument EASL-ESCMID, pandemie COVID-19: ESGLI doporučení týkající se Legionelly spp. a bezpečnosti vodních systémů, COVID-19 - webové stránky o lékových interakcích, EMA: Pokyny pro klinické studie během pandemie COVID-19, EMA: Vývoj vakcín a informace o chlorochinu a hydroxychlorochinu, telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, CMI: COVID-19, SARS a MERS: jsou úzce spjaty? newsletter ESCMID 13. 04. 2020
ESCMID weekly news 31.03.2020 EITaF mailing list a informace o COVID-19, odložení letní školy ESCMID, kampaň Význam vakcinace, volný přístup k informačním zdrojům IDSA týkajících se COVID-19, veřejná diskuse k dokumentu „Doporučení pro péči o pacienty s onemocněním jater během pandemie COVID-19“, doporučení EMA k podávání fosfomycinu, přijaty nominace do výboru studijní skupiny ESCMID, CMI: Analýza obrazu a umělá inteligence v diagnostice infekčních chorob newsletter ESCMID 01. 04. 2020
ESCMID weekly news 24.03.2020 ECCMID 2020 je zrušen, ECCMID 2020 - abstrakty k publikaci, EITaF mailing list, stanovisko EMA k použití nesteroidních protizánětlivých léků při COVID-19, volby do studijní skupiny ESCMID, webinář GARDP, příspěvek EMA, CMI: Asociace meteorologických faktorů s výskytem pneumonie newsletter ESCMID 25. 03. 2020
ESCMID weekly news 17.03.2020 ECCMID bude probíhat on-line, volby do studijní skupiny ESCMID, EMA: vývoj vakcíny COVID-19, EITaF Mailing list, EMA: Dopad nového onemocnění koronaviry (COVID-19) na dodávky léčivých přípravků v EU, CMI: Testování citlivosti u infekcí Candida, Aspergillus a Cryptococcus: jsou MIC užitečné pro klinické lékaře? newsletter ESCMID 17. 03. 2020
ESCMID weekly news 03.03.2020 COVID-19 a ECCMID, ESCMID kurs: ATB citlivosti, kriteria a metody EUCAST, 19. letní škola ESCMID, Evropská zkouška v oboru klinická mikrobiologie, CMI: První atypický případ 2019 2019-nCoV v Yan'an, Čína newsletter ESCMID 03. 03. 2020
ESCMID weekly news 25.02.2020 ECCMID - dead line pro zaplacení poplatku, kurs ESCMID k problematice TBC, EITaF: koronavirus, podpora mladých vědců, ECCMID 2020: Vakcinace a migrace, webinář: Modelace PK/PD u infikovaných myší, CMI: Využití strojového učení k optimalizaci kombinované ATB terapie: strategie dávkování pro meropenem a polymyxin B vůči Acinetobacter baumannii rezistentnímu ke karbapenemům newsletter ESCMID 25. 02. 2020
ESCMID weekly news 18.02.2020 Ocenění ESCMID, COVID-19 update Via EITaF, další nabídka ESCMID grantů, CMI: Multiresistentní sérovar Salmonella enterica London nesoucí plazmid kódující blaNDM-1 ze Singapuru newsletter ESCMID 18. 02. 2020
ESCMID weekly news 11.02.2020 ECCMID 2020 se blíží, 19. letní škola ESCMID, EITaF E-mailing list: Informace o epidemiích ve vaší mailové schránce, kurs: Kolistin a ATB poslední linie proti multiresistentním gram negativům, granty ECCMID 2020, hledají se členové redakčního týmu CMI, CMI: modelování PK-PD polymyxinu B a minocyklinu vůči kmenu Acinetobacter baumannii rezistentnímu vůči polymyxinu newsletter ESCMID 11. 02. 2020
ESCMID weekly news 04.02.2020 Nová webová stránka ECCMID, veřejná diskuse o dokumentu "ESCMID manuál pro klinické standardní postupy a další dokumenty", ECCMID 2020 se blíží, ESCMID komise pro rovné příležitosti, ECDC: Výzva k vytvoření sítě evropských referenčních laboratoří zabývajících se ATB resistencí, vítěz ceny "Sepsis award", hledají se členové redakčního týmu CMI, CMI: Molekulární charaktetristika enterobakterií produkujících karbapenemázu newsletter ESCMID 04. 02. 2020
ESCMID weekly news 28.01.2020 ECCMID 2020 se blíží, hledají se členové redakčního týmu CMI, novinky epidemie 2019-nCoV (Wu-chan), možnost odběru newsletteru ESCMID Emerging Infections Task Force (EITaF), stáž na Mayo Clinic financovaná ESCMID, webinář: Netradiční možnosti ATB terapie, CMI: Latentní toxoplasmosa u těhotných newsletter ESCMID 28. 01. 2020
ESCMID weekly news 21.01.2020 ECCMID 2020 se blíží, výzva pro zkoušející připravované Evropské certifikované zkoušky pro specialisty v oboru infekčních nemocí, ESCMID Emerging Infections Task Force: Outbreak způsobený koronavirem 2019-nCoV, Wu-chan – 136 nových případů, ESCMID manuál pro klinické standardní postupy a další dokumenty, zemřela doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. (nekrolog ESCMID), noví členové Výkonného výboru ESCMID, projekt Doporučené postupy ESCMID, klinické standardní postupy - výběr priorit newsletter ESCMID 21. 01. 2020
ESCMID short news Výzva pro zkoušející připravované Evropské certifikované zkoušky pro specialisty v oboru infekčních nemocí newsletter ESCMID 17. 01. 2020
ESCMID weekly news 14.01.2020 ECCMID 2020, ESCMID postgraduální kurs: MALDI-TOF v klinické mikrobiologii, stáž na Mayo Clinic financovaná ESCMID, outbreak virové pneumonie v Číně, hledají se 2 členové subkomise pro standardní postupy, hledají se členové panelu ESCMID (ATB profylaxe, ATB stewardship, management influenzy), CMI: Nosičství toxigenních Clostridioides difficile u asymptomatických osob newsletter ESCMID 14. 01. 2020
ESCMID weekly news 07.01.2020 ESCMID komise pro rovné příležitosti, ECCMID 30/30, ECCMID symposium "Tropická onemocnění v důsledku změny klimatu?", hledají se 2 noví členové podvýboru pro standardní postupy, první návrhy standardních postupů, návštěva regionální kanceláře WHO pro Evropu, hledají se noví členové redakční rady CMI, CMI: Metody testování citlivosti k trimethoprim-sulfametoxazolu pro Haemophilus spp., hledají se členové panelu ESCMID pro klinické standardní postupy newsletter ESCMID 07. 01. 2020
ESCMID weekly news 31.12.2019 PF 2020, ESCMID - ASM konference o vývoji léků, Letní škola a postgraduální ESCMID kursy 2020 newsletter ESCMID 01. 01. 2020
ESCMID weekly news 24.12.2019 Vánoční přání newsletter ESCMID 24. 12. 2019
ESCMID weekly news 17.12.2019 Technical hospital hygiene – Tricks of the trade (kurs prevence a kontroly infekcí, Vídeň), ESCMID kurs zoonóz, symposium ECCMID: Používání nedávno zavedených antibiotik, memorandum Federace evropských mikrobiologických společností (FEMS) a ESCMID, WHO Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance (CAESAR) Report 2019, uděleny ceny ESMID 2020, WHO sledování a hlášení důležitých patogenů v evropských zemích s ohledem na vývoj nových antibiotik newsletter ESCMID 17. 12. 2019
ESCMID weekly news 10.12.2019 Technical hospital hygiene – Tricks of the trade (kurs prevence a kontroly infekcí, Vídeň), workshop: Strojové učení a klinická mikrobiologie, ESCMID volby do výkonného výboru, přihláška na ECCMID symposium: Porozumění a ovlivnění mikrobiomu dýchacích cest, CMI: Infekce způsobené producenty ESBL v souvislosti s rektální kolonizací newsletter ESCMID 10. 12. 2019
Nahoru