Newsletter ESCMID

Oznámení Evropské společnosti pro klinickou mikrobioloii a infekční nemoci (ESCMID)
název popis typ datum
Nebyly nalezeny žádné výsledky...
ESCMID weekly news 12.10.2021 Světový summit o zdraví 24. - 26. října 2021, Pracovní skupina pro velká data HMA/EMA, Zahájení fáze veřejných konzultací k doporučeným postupům ESCMID, Výzva ke členství v podvýboru pro doporučené postupy ESCMID, Výzva k výběru metodiky pro tvorbu doporučených postupů, CMI: Údaje o bezpečnosti vakcíny proti SARS-CoV-2 v reálném světě newsletter ESCMID 13. 10. 2021
ESCMID weekly news 05.10.2021 Přihlášky na stáže financované ESCMID, Otevřená výzva k účasti v podvýboru pro doporučené postupy ESCMID, Online vzdělávací kurzy ESCMID: přihlaste se ještě dnes!, Zahájení a spuštění projektu Ecraid, Otevřená výzva k účasti v podvýboru pro vědecké záležitosti ESCMID, HCMV infekce během těhotenství: protilátková odpověď, riziko a výsledky u novorozenců newsletter ESCMID 06. 10. 2021
ESCMID weekly news 28.09.2021 Otevřená výzva k účasti v podvýboru pro vědecké záležitosti ESCMID, Nominace do řídícího výboru TAE - blíží se uzávěrka, IDWeek představuje: 24 hodin COVID -19, Zahájení fáze veřejných konzultací k novým doporučeným postupům ESCMID, CMI: Séroprevalence protilátek proti SARS-CoV-2 a snížené riziko reinfekce newsletter ESCMID 01. 10. 2021
ESCMID weekly news 21.09.2021 Nominace na ceny ESCMID budou ukončeny za tři týdny!, Požádejte o mentorství ESCMID!, Online vzdělávací kurzy ESCMID: přihlaste se ještě dnes!, 17. mezinárodní kurz o horečce dengue - Havana, Kuba, CMI: Screeningový algoritmus pro rychlou identifikaci variant SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 22. 09. 2021
ESCMID weekly news 14.09.2021 Zahájení fáze veřejných konzultací k novým doporučeným postupům ESCMID, IDWeek představuje: 24 hodin COVID -19 - Honba za sluncem, Letní škola ESCMID 2021 - obrovský úspěch!, EMA: Zpravodaj "Human Medicines Highlights" - vydání ze září 2021, Zkrácení antibiotické léčby infekcí krevního řečiště způsobených Enterobacterales newsletter ESCMID 15. 09. 2021
ESCMID weekly news 07.09.2021 Připojte se k jedné nebo více z našich 32 studijních skupin ESCMID!, Online vzdělávací kurzy ESCMID: přihlaste se ještě dnes!, Zúčastněte se studie SurvEthics (organisuje Etický poradní výbor ESCMID), CMI: Doba do odeznění respiračních a systémových příznaků COVID-19 v komunitním prostředí newsletter ESCMID 08. 09. 2021
ESCMID weekly news 31.08.2021 Volby výkonného výboru ESCMID: Uzávěrka dnes večer!, Online vzdělávací kurzy ESCMID: přihlaste se ještě dnes!, Webový seminář GARDP: 8. září 2021 09:30-11:00, CMI: Imunogenicita a bezpečnost vakcíny BNT162b2 u osob s HIV-1 newsletter ESCMID 01. 09. 2021
ESCMID weekly news 24.08.2021 Online vzdělávací kurz: Překonávání budoucích pandemií, Volby do výkonného výboru ESCMID 2021: Přihlaste své kandidáty!, IDWeek představuje: 24 hodin COVID -19 - Honba za sluncem, Individuální výzkumné granty ESCMID 2022: přihlaste se!, CMI: Neurčité výsledky HIV PCR v rámci jihoafrického programu včasné diagnostiky kojenců newsletter ESCMID 25. 08. 2021
ESCMID weekly news 17.08.2021 Nominace na ceny ESCMID, Volby do výkonného výboru ESCMID 2021: Přihlaste své kandidáty!, Zahájení fáze veřejných konzultací k novým doporučeným postupům ESCMID, EMA: Newsletter - srpen 2021, BioMed Alliance: Dotazník IVDR (nařízení EU o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) pro diagnostické laboratoře, CMI: Množství RNA SARS-CoV-2 u symptomatických a asymptomatických pacientú newsletter ESCMID 18. 08. 2021
ESCMID weekly news 10.08.2021 Zahájení fáze veřejných konzultací k novým doporučeným postupům ESCMID, Volby do výkonného výboru ESCMID 2021: Přihlaste své kandidáty!, Připojte se k jedné nebo více z našich 32 studijních skupin ESCMID!, CMI: Účinnost a bezpečnost přerušení antibiotické léčby u nekomplikovaných infekcí dýchacích cest (RTI). newsletter ESCMID 11. 08. 2021
ESCMID weekly news 03.08.2021 Online vzdělávací kurz: Překonávání budoucích pandemií, Zahájení fáze veřejných konzultací k novým doporučeným postupům ESCMID, Vytvořena nová studijní skupina ESCMID: ESGNTA, Zúčastněte se studie SurvEthics, (pořádá Etický poradní výbor ESCMID), ESCMID v kampani proti infekčním chorobám, CMI: Vliv ukončení programu ABS na způsob užívání antibiotik newsletter ESCMID 04. 08. 2021
ESCMID weekly news 27.07.2021 Volby do výkonného výboru ESCMID 2021: Přihlaste své kandidáty!, Zapojte se do SurvEthics (průzkum Etického poradního výboru), EMA: Používání antibiotik u zvířat klesá, CMI: Predikce kritického průběhu onemocnění při první diagnóze COVID-19 na základě snadno dostupných klinických proměnných: vývoj a validace modelu PRIORITY newsletter ESCMID 28. 07. 2021
ESCMID weekly news 20.07.2021 Výzkumné granty studijní skupiny ESCMID na rok 2021: podávejte přihlášky!, Kanál ESCMID YouTube - Sledujte obsah ECCMID! , EUCAST: Význam S,I a R pro klinické kolegy, Webinář GARDP: 27. července 2021, 17:00-18:30 SEČ, EMA: Nejnovější informace o vakcínách COVID-19, Zpoždění v diagnostice tuberkulózy, analýza přístupů k pacientovi newsletter ESCMID 21. 07. 2021
ESCMID weekly news 13.07.2021 Certifikáty ECCMID - účast a certifikace CME/CPD, 19. letní škola ESCMID - poslední šance na podání žádosti o grant na účast!, Volby do výkonného výboru ESCMID 2021: Přihlaste své kandidáty!, EMA: Zpravodaj "Human Medicines Highlights" - vydání z července 2021, CMI: Jak na to: profylaktické zásahy pro prevenci infekce Clostridioides difficile newsletter ESCMID 19. 07. 2021
ESCMID weekly news 06.07.2021 Ročenka ESCMID 2020/21, ECCMID 2021: Pokyny pro řečníky a předsedající, Akreditace CME letní školy ESCMID, EAAC: Zúčastněte se soutěže SurvEthics, Infekce krevního řečiště u pacientů s rektální kolonizací bakterií Klebsiella pneumoniae produkující různé typy karbapenemáz: prospektivní kohortová studie (studie CHIMERA) newsletter ESCMID 19. 07. 2021
ESCMID weekly news 29.06.2021 Pre-ECCMID day: Antibiotická resistence, Online vzdělávací kurz ESCMID: Invazivní plísňové infekce u kriticky nemocných pacientů, Mobilní aplikace ESCMID - ESCMID a ECCMID v kapse, Výzkumné granty ESCMID 2022, Výzkumné granty studijní skupiny ESCMID na rok 2021, "Návrh doúporučených postupů pro léčbu infekce Clostridioides difficile u dospělých" - zbývá týden, Termín pro podání abstraktů ISAAR 2021 končí 3. července, CMI: Detekce rezistence k azolům u izolátů Aspergillus fumigatus complex pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF newsletter ESCMID 01. 07. 2021
ESCMID weekly news 22.06.2021 Nová podoba zpravodaje ESCMID, ECCMID 2021 získala evropskou akreditaci CME, Poslední možnost registrace - Vzácné kvasinkys: Rostoucí hrozba, Diskuse GARDP AMR: Vyvážení přístupu k antimikrobiálním látkám v zemích s nízkou dostupností antibiotik, Zbývají dva týdny: Návrh rukopisu dokumentu "Doporučení pro léčbu infekce Clostridioides difficile u dospělých", CMI: Mikrobiologie periprotetických infekcí kyčelního a kolenního kloubu: Databázová studie newsletter ESCMID 23. 06. 2021
ESCMID weekly news 15.06.2021 Pre-ECCMID dny: COVID-19, Kurz online vzdělávání ESCMID / ECMM - Vzácné kvasinky: rostoucí hrozba, Nejlépe hodnocené ePostery ECCMID 2021, Výběrové řízení do redakčního týmu CMI: redaktor pro klinickou mikrobiologii, Veřejná konzultace k dokumentu "Evropská společnost pro klinickou mikrobiologii a infekční choroby: aktualizace doporučení pro léčbu infekce Clostridioides difficile u dospělých v roce 2021", EMA: Nejdůležitější předpisy o veterinárních léčivých přípravcích - květen 2021 - vydání 5, Posterová a prezentační platforma COMBACTE, EMA zvyšuje povědomí o doporučeních pro klinickou péči při podezření na trombózu se syndromem trombocytopenie, CMI: Národní surveillance bakteriálních a plísňových koinfekcí a sekundárních infekcí u pacientů s COVID-19 v Anglii - poznatky z první vlny newsletter ESCMID 16. 06. 2021
ESCMID weekly news 08.06.2021 Nový grant ECCMID, Kurz online vzdělávání ESCMID: Klinické a sociální rozměry pandemie COVID-19: případ těhotných žen a dětí - prodloužena lhůta pro registraci!, 19. letní škola ESCMID - registrace otevřena!, Galerie umění ECCMID 2021, EMA: Nejnovější informace o vakcínách COVID-19, Webinář GARDP: Otevřené zdroje pro celosvětovou komunitu zabývající se výzkumem a vývojem antimikrobiálních látek, EMA: "Human Medicines Highlights" Newsletter - květen 2021, Veřejná konzultace k dokumentu "Evropská společnost pro klinickou mikrobiologii a infekční choroby: aktualizace doporučení pro léčbu infekce Clostridioides difficile u dospělých v roce 2021", CMI: Otevřená randomizovaná kontrolovaná studie účinku lopinaviru/ritonaviru, lopinaviru/ritonaviru plus IFN-β-1a a hydroxychlorochinu u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 newsletter ESCMID 09. 06. 2021
ESCMID weekly news 01.06.2021 ECCMID 2021 - Poslední šance k zaplacení kongresového poplatku, Kurz online vzdělávání ESCMID: Klinické a sociální rozměry pandemie COVID-19: případ dětí a těhotných žen, Semináře ECCMID Slam Poetry - zaregistrujte se ještě dnes!, EMA: Newsletter „Human Medicines Highlights“ - květen 2021, Via BioMed Alliance: Implementace IVDR: tikající časovaná bomba pro diagnostický sektor?, WHO: Je k disposici Výroční zpráva CAESAR 2020, CMI: Epidemiologie, evoluce a citlivost MRSA v Číně: studie založená na celogenomové sekvenaci newsletter ESCMID 02. 06. 2021
ESCMID weekly news 25.05.2021 Dokument ESGREV (ESCMID Study Group for Respiratory viruses): COVID-19 - otázky a odpovědi, Semináře ECCMID Slam Poetry - registrace, Vlogy ESCMID: Nové myšlenky z komunity, Webinář GARDP: Nové návrhy klinických studií pro hodnocení antimikrobiálních látek, CMI: Predikce fenotypů citlivosti na Pseudomonas aeruginosa na základě analýzy rezistomů z celogenomové sekvence newsletter ESCMID 26. 05. 2021
ESCMID weekly news 18.05.2021 "Pre-ECCMID day": Diagnostické pokroky, Vlogy ESCMID na kanálu You Tube, Webinář ESCMID: Kliničtí mikrobiologové a infekční specialisté nemoci během pandemie COVID-19 - záznam na webu, Vznik Mezinárodní společnost pro pneumonii a pneumokokové nemoci (ISPPD) a virtuální webinář "Pneumococcus a COVID-19", CMI: Dynamika protilátek SARS-COV-2 a paměťová odpověď B-buněk v čase u rekonvalescentů COVID-19 newsletter ESCMID 19. 05. 2021
ESCMID weekly news 11.05.2021 Záznamy z "pre-ECCMID days" k disposici na vyžádání, Webinář ESCMID: Kliničtí mikrobiologové a infekční specialisté nemoci během pandemie COVID-19, Granty výzkumné skupiny ESCMID 2021: Datum uzávěrky, Semináře ECCMID "Slam Poetry", Online postgraduální vzdělávací kurz ESCMID „Sekvenování nové generace v rutinní klinické mikrobiologii a infekčním lékařství“, CMI: Lysozomální alkalizace k potenciaci eradikace intraosteoblastického Staphylococcus aureus při infekci kostí a kloubů newsletter ESCMID 12. 05. 2021
ESCMID weekly news 04.05.2021 ECCMID 2021 - abstrakta pro "Latebreaker", Webinář ESCMID: Kliničtí mikrobiologové a infekční specialisté nemoci během pandemie COVID-19, Komunita ECCMID a její kreativita během pandemických časů!, ECCMID 2021 Escape Room - Registrace otevřena!, Nové vlogy ESCMID na kanálu YouTube, EMA: aktualizace informací o vakcínách COVID-19, CMI: Pozdní následky u pacientů po hospitalizaci pro COVID-19: prospektivní observační studie newsletter ESCMID 05. 05. 2021
ESCMID weekly news 27.04.2021 ECCMID 2021 - abstrakta pro "Latebreaker", Online postgraduální kurz ESCMID: Klinické a sociální rozměry pandemie COVID-19: případ těhotných žen a dětí , Webinář ESCMID: Kliničtí mikrobiologové a infekční specialisté během pandemie COVID-19 , Nové postgraduální vzdělávací kurzy ESCMID - registrace, webinář GARDP REVIVE: 29. dubna 2021, CMI: Doporučení pro přesnou genotypizaci SARS-CoV-2 pomocí sekvenování klinických vzorků na základě amplikonu newsletter ESCMID 29. 04. 2021
ESCMID weekly news 20.04.2021 ESCMID online postgraduální vzdělávání, ECCMID 2021 - abstrakta pro "Latebreaker", Granty ECCMID, Další online seminář EUCAST, Komentáře EITaF k imunitní trombotické trombocytopenii vyvolané vakcínami (VITT), Oficiální spuštění Open Research Europe (ORE) - publikační platforma Evropské komise s otevřeným přístupem, EMA: Vakcína AstraZeneca COVID-19: EMA nachází možnou souvislost s velmi vzácnými případy neobvyklých krevních sraženin a trombocytopenií, EMA Newsletter" „Human Medicines Highlights“ - vydání z dubna 2021, CMI: Vývoj a klinická validace testu izotermické amplifikace (LAMP) k diagnostice vysokých hladin HBV DNA v podmínkách s omezenými zdroji newsletter ESCMID 21. 04. 2021
ESCMID weekly news 13.04.2021 Registrace ECCMID - Využijte slevu!, Registrace na online postgraduální kurzy ESCMID, ECCMID a vakcíny, Nové vlogy ESCMID (na kanálu ESCMID na YouTube), CMI: Stanovení indexu protilátek a jeho úloha v klinické virologii newsletter ESCMID 14. 04. 2021
ESCMID weekly news 06.04.2021 Dny před ECCMID: Podívejte se na program!, Online postgraduální kurz ESCMID, Volby do studijní skupiny ESCMID, Komunita ECCMID - kreativita komunity ESCMID během pandemických časů, Doporučení British HIV Association pro imunizaci dospělých s HIV: SARS-CoV-2 (COVID-19) 2021 - veřejná diskuse, Bulletin VALUE-Dx nyní k disposicii, EMA: Aktualizace informací o vakcínách COVID-19, CMI: SARS-CoV-2 mutace a protektivní imunita po přirozené infekci či imunizaci newsletter ESCMID 07. 04. 2021
ESCMID weekly news 30.03.2021 Registrace na ECCMID, Nové postgraduální kurzy ESCMID online - registrujte se, ESGMAC: Prevalence Mycoplasma pneumoniae před a během pandemie COVID-19: studie MyCOVID, Volby do studijní skupiny ESCMID: Hlasujte!, ECCMID Eats - Zažijte chuti Vídně doma!, Vakcína COVID-19 AstraZeneca: Direct Healthcare Professionals Communication (DHPC) o riziku trombocytopenie a poruch srážlivosti, CMI: Molekulární analýza klinických izolátů Klebsiella pneumoniae rezistentní k ceftazidim-avibaktamu newsletter ESCMID 31. 03. 2021
ESCMID weekly news 23.03.2021 Podání abstrakt na ECCMID, Nové postgraduální kurzy ESCMID online - registrujte se, Komunita ECCMID - kreativita komunity ESCMID během pandemických časů, Aktualizovaný předběžný program ECCMID online!, Světový den tuberkulózy, EMA: Aktualizace informací o vakcínách COVID-19, GARDP: Vývoj nových způsobů léčby tuberkulózy, EMA: Newsletter „Human Medicines Highlights“ - vydání z března 2021, CMI: Interpretace výsledků diskového difuzního testu u Burkholderia pseudomallei podle EUCAST newsletter ESCMID 24. 03. 2021
ESCMID weekly news 16.03.2021 ECCMID přesunut zcela do podoby online, Je k dispozici nový postgraduální kurz ESCMID, Nové online relace ECCMID: připravte svůj tým na Escape Room, Vlogy ESCMID (kanál YouTube), EMA Virtual Veterinary Big Data Stakeholder Forum ve dnech 1. - 2. června 2021, Kanál ESCMID na YouTube: Sledujte Websymposia!, CMI: COVID-19 je spojen se zvýšeným rizikem bradykardie. newsletter ESCMID 16. 03. 2021
ESCMID weekly news 09.03.2021 ESCMID COVID-19 Web Symposia, Registrace na nové ESCMID postgraduální kursy, Registrace na "Pre-ECCMID Days", ESCMID Vlogy, ESCMID YouTube kanál: Sledujte Websymposia!, ESCMID Emerging Infections Task Force (EITaF): Přihlašte se k odběru novinek!, CMI: Plicní dlouhodobé postižení v souvislosti s COVID-19 infekcí po propuštění z nemocnice newsletter ESCMID 09. 03. 2021
ESCMID weekly news 02.03.2021 Abstrakta ECMMID - velké poděkování, ESCMID COVID-19 Web Symposia, Vlogy ESCMID na kanálu YouTube, ECRAID-Base spouští Evropskou alianci pro klinický výzkum, Kanál ESCMID na YouTube: Sledujte Websymposia!, Webinář GARDP - Poučení o tiché pandemii pandemii AMR v souvislosti s COVID-19, Setkání zúčastněných stran EMA stran schválení, monitorování bezpečnosti a dopadu vakcín COVID-19 v EU 26. března od 13:00 do 15:15 SEČ, Projekt DisCoVeRy: je zapotřebí společného úsilí, CMI: Společný dokument ESCMID, FEMS, IDSA, ISID a SSI newsletter ESCMID 08. 03. 2021
ESCMID weekly news 23.02.2021 ESCMID COVID-19 Web Symposia, Registrace ECCMID je otevřena, EMA: Aktualizace informací o vakcínách COVID-19, Kanál ESCMID na YouTube: Sledujte Websymposia!, Evropská zkouška z lékařské mikrobiologie - Pilotní fáze, CMI: Nástup, trvání a nevyřešené příznaky, včetně změn čichu a chuti, u mírných infekcí COVID-19. Kohortní studie u izraelských pacientů newsletter ESCMID 25. 02. 2021
ESCMID weekly news 16.02.2021 ECCMID 2021 - výzva k odeslání abstraktu, ESCMID Websymposium: COVID-19 a "Antimicrobial Stewardship", První online postgraduální vzdělávací kurs ESCMID - novinky týkající se tuberkulózy a netuberkulózních mykobakteriálních infekcí, Slevy na členském poplatku ESCMID, Volby studijní skupiny ESCMID, PREPARE webináře, CMI: Efekt profylaxe ertapenemem versus cefuroximem / metronidazolem v kolorektální chirurgiii na střevní nosičství enterobakterií rezistentních ke karbapenemu nebo cefalosporinům třetí generace newsletter ESCMID 17. 02. 2021
ESCMID weekly news 09.02.2021 ECCMID 2021 - Byla otevřena registrace, ECCMID 2021 - výzva k odeslání abstraktu, ESCMID COVID-19 Websymposia o diagnostice - registrace, EMA: Newsletter „Human Medicines Highlights“ - vydání z ledna 2021, ESGIE: Průzkum úrovně péče o hospitalizované pacienty s COVID-19: srovnání mezi první a druhou vlnou, 14. pařížská hepatologická konference (PHC) - sleva při registraci pro členy ESCMID, Evropská zkouška z lékařské mikrobiologie, CMI: Role asymptomatického a předsymptomatického přenosu SARS-CoV-2 - systematický přehled newsletter ESCMID 10. 02. 2021
ESCMID weekly news 26.01.2021 ECCMID 2021 - Registrace a abstrakta, ECCMID - cestovní granty, Veřejná konzultace: „Mezinárodní guidelines pro terapii sepse a septického šoku: 2020“, 4. vydání Laboratorní příručky biologické bezpečnosti (LBM4) je nyní k dispozici online, EU-JAMRAI spouští Micro-Combat game App, Granty na výzkum ESCMID uděleny! , Nová brožura společnosti je ESCMID online, CMI: Perzistence protilátek v prvních šesti měsících po infekci SARS-CoV-2 mezi nemocničními pracovníky: prospektivní longitudinální studie newsletter ESCMID 27. 01. 2021
ESCMID weekly news 12.01.2021 ECCMID 2021 - Registrace a abstrakta, Nový grant ECCMID: 21 pro '21, Výzva pro členy panelu pro tvorbu standardních postupů ESCMID, ECDC: Nové výběrové řízení - Genomická surveillance karbapenem rezistentního Acinetobacter baumannii na evropské úrovni, EMA obdržela žádost o podmíněnou registraci vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca, Webinář GARDP: Manipulace s reakcí hostitele při léčbě infekcí, Příručka mikrobiologie ESCMID-SFM, CMI: Význam anosmie, ageusie a věku u symptomatických a asymptomatických komunitních infekcí SARS-CoV-2 v Louisianě v USA - průřezová prevalenční studie newsletter ESCMID 13. 01. 2021
ESCMID weekly news 05.01.2021 ECCMID 2021 - Registrace a abstrakta, Výběr asistenta programového ředitele ECCMID, Průzkum: Laboratorní obory a podpora screeningu rakoviny děložního čípku, EMA: Informace o první vakcíně COVID-19, Společná strategie agentury EMA a regulační agentury EU pro léčivé přípravky do roku 2025, CMI: Lepší prognóza u žen s těžkou pneumonií COVID-19 newsletter ESCMID 06. 01. 2021
ESCMID weekly news 15.12.2020 Platforma ECCVID je na prosinec zdarma, přijaty žádosti pro výběrové řízení na asistenta programového ředitele ECCMID, online seminář EUCAST - 16. prosince 2020, hledáme členy panelu pro tvorbu standardních postupů ESCMID, komise ESCMID pro rovné příležitosti hledá nového člena, CMI: Vliv preexpozice hydroxychlorochinu na infekci SARS-CoV-2 u pacientů s revmatickým onemocněním: kohortová populační studie newsletter ESCMID 16. 12. 2020
ESCMID weekly news 08.12.2020 Zasedání programového výboru ECCMID, nový grant ESCMID CAREer, uděleny ceny "ESCMID Awards" pro rok 2021, In memoriam Davorka Dušek (1980-2020), výázva pro členy panelu "ESCMID guidelines projects", sleva na manuál "ESCMID-SFM Manual of Microbiology", CMI: Multirezistentní Pseudomonas spp. exprimuje metalo-β-laktamázu-1 NDM-1 a jako jediný zdroj uhlíku utilisuje ampicilin newsletter ESCMID 09. 12. 2020
ESCMID weekly news 01.12.2020 Platforma ECCVID je na prosinec zdarma, Zoominar se bude konat v pondělí 7. prosince 2020 a nese název „EUCAST MIC a distribuce průměrů zón a ECOFF“, 1. prosinec - Světový den AIDS, Jak ovlivňuje úroveň znalostí anglického přijetí grantu / abstraktu ESCMID?, komise ESCMID pro rovné příležitosti hledá nového člena, CMI: Kultivační doba positivní hemokultivace s nálezem Staphylococcus aureus je využitelná pro stanovení rizika infekční endokarditidy newsletter ESCMID 02. 12. 2020
ESCMID weekly news 24.11.2020 Platforma ECCVID je na prosinec zdarma, hledá se asistent programového ředitele ECCMID, antimikrobiální encyklopedie REVIVE / GARDP, bylo zveřejněno logo EU-JAMRAI (Společná akce proti rezistenci na antibiotika a infekcím spojeným se zdravotní péčí), EMA: plán monitorování bezpečnosti a pokyny k plánování řízení rizik pro vakcíny COVID-19, EMA organizuje veřejné slyšení o vakcínách COVID-19 dne 11. prosince 2020, CMI: Neurologické projevy spojené s COVID-19: multicentrická studie newsletter ESCMID 25. 11. 2020
ESCMID weekly news 17.11.2020 Prohlášení ESCMID k nedostatečné dostupnosti stávajících antibiotik, Komise ESCMID pro rovné příležitosti hledá nového člena, EUCAST Zoominar: Nové definice S, I a R, ESCMID se podíli na kampani "Antimikrobiální rezistence 2020", webinář GARDP / WHO 20. listopadu 2020, CMI: Užívání antibiotik před vyhledáním lékařské péče u pacientů s přetrvávající horečkou: průřezová studie ve čtyřech zemích s nízkými a středními příjmy newsletter ESCMID 17. 11. 2020
ESCMID weekly news 10.11.2020 PAW 2020: Workshop byl odložen, grant ESCMID CAREer - péče o děti členů ESCMID, EU Zoominář: Aktualizace EUCAST - nová tabulka breakpointů, nové projekty, nová antibiotika, REMAP-CAP - adaptivní platforma pro komunitní pneumonii, webinář GARDP, EMA: materiály o vývoji, schvalování a monitorování vakcín pro COVID-19, Skupina pro antibakteriální rezistence (ARLG): Průzkum managementu gramnegativních nákaz, CMI: Mezihostitelská rozmanitost neutralizačních protilátek epitopu N-terminální domény spike proteinu SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 11. 11. 2020
ESCMID weekly news 03.11.2020 4. ESCMID Professional Affairs Workshop (PAW), hledá se asistent ředitele programu ECCMID, kategorie EUCAST: Citlivý při zvýšene expozici, ECCVID pokračuje online až do konce roku, ECCMID 2021: návrh programu je hotov, CMI: Racionalizace používání osobních ochranných prostředků a posouzení rizik pro SARS-CoV2 ve zdravotnických zařízeních se zvláštním zaměřením na prostředí s nízkými a středními příjmy newsletter ESCMID 05. 11. 2020
ESCMID weekly news 27.10.2020 Doporučené postupy ESCMID pro klinickou praxi - podání návrhů, komise pro rovné příležitosti ESCMID hledá nového člena, Etický poradní výbor ESCMID: vybráni noví členové, studie TAE: Role infekcionistů a klinických mikrobiologů v pandemii COVID-19, webinář GARDP 28. října 2020, CMI: Klinický průběh a výsledky kriticky nemocných pacientů s infekcí COVID-19: Systematický přehled newsletter ESCMID 29. 10. 2020
ESCMID weekly news 20.10.2020 4. workshop ESCMID Professional Affairs Workshop (PAW), doporučené postupy ESCMID pro klinickou praxi - podání návrhů, IDWeek: 24hodinové globální simultánní vysílání nejnovějších vědeckých informací o COVID-19, komise pro rovné příležitosti ESCMID hledá nového člena, společný webinář GARDP a EUCAST - 21. října 2020, role zdravotnických pracovníků během COVID-19, CMI: Vyšetření plné krve ke stanovení specifické odpovědi SARS-CoV-2 u pacientů s COVID-19 newsletter ESCMID 21. 10. 2020
ESCMID weekly news 13.10.2020 ECCVID na YouTube, podávání žádostí o placené stáže ESCMID, role zdravotnických pracovníků během COVID-19, zapojení pacientů a veřejnosti do výzkumu ATB, průzkum Wellcome: Preskripce ATB v zemích s vysokými, nízkými a středními příjmy, CMI: Séroprevalence imunoglobulinových protilátek SARS-CoV-2 ve Wu-chanu v Číně: Výsledky rozsáhlé plošného testování v celém městě newsletter ESCMID 14. 10. 2020
ESCMID weekly news 06.10.2020 Nominace na ceny ESCMID, registrace na Professional Affairs Workshop "Infekcionista nebo klinický mikrobiolog: Příležitosti a výzvy", udělení Nobelovy ceny za medicínu, výzva k předložení návrhů na guidelines ESCMID, ECDC: Zveřejněna zpráva EULabCap 2018 (hodnocení kapacity mikrobiologických služeb v oblasti veřejného zdraví), webinář GARDP: Zkoumání bezpečnostních problémů při vývoji antimikrobiálních léků, mezinárodní seminář o mikrobiomu v patogenezi, prevenci a léčbě HIV, CMI: Doporučení pro antibakteriální terapii u dospělých s COVID-19 newsletter ESCMID 07. 10. 2020
ESCMID weekly news 29.09.2020 Konference ECCVID, nominační období pro udělování cen ESCMID, 4. workshop ESCMID Professional Affairs Workshop (PAW) , podávání žádostí o placené stáže ESCMID, role postgraduálních studentů oborů Infekční lékařství a Klinická mikrobiologie v současné pandemii COVID-19, možnost přihlásit odběr newsletteru Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR), projekt "ESCMID guidelines 2020", úmrtnost při pandemii COVID-19 v jednotlivých státech newsletter ESCMID 01. 10. 2020
ESCMID weekly news 15.09.2020 Konference ECCVID je za týden!, placené stáže ESCMID - přihlášky, Studie podvýboru ESCMID pro odborné záležitosti - Dopad pandemie COVID 19 na zdravotnické instituce, výzva k předložení návrhů na guidelines ESCMID, Webinář Global Antibiotic Research and Development (GARDP), ustavení Mezinárodního dne mikroorganismů (17.09.), CMI: Detekce a infekční potenciál koronaviru 2 (SARS-CoV-2) v prostředí izolačních jednotek a karanténních zařízení newsletter ESCMID 16. 09. 2020
ESCMID weekly news 08.09.2020 ECCVID: Program a hlavní řečníci, návrhy nových projektů ESCMID 2020, placené stáže ESCMID, EUCIC webové symposium: Prevence infekcí a šíření resistence v regionálních nemocnicích, interaktivní panel k vytváření guidelines ESCMID, Evropská společnost pro klinickou virologii (ESCV) - virtuální konference o COVID-19 , CMI: Léčba tocilizumabem nebo kortikosteroidy u pacientů s COVID-19 s hyperzánětlivým stavem: multicentrická kohortová studie (SAM-COVID-19) newsletter ESCMID 09. 09. 2020
ESCMID weekly news 01.09.2020 Nový web ESCMID, slevy poplatků za členství v ESCMID, abstrakty ECCVID, virtuální mezinárodní kongres ERS, ESCMID se připojuje k alianci BioMed, CMI: Účinek hydroxychlorochinu s azithromycinem nebo bez něj na úmrtnost pacientů s COVID-19: systematický přehled a metaanalýza newsletter ESCMID 02. 09. 2020
ESCMID weekly news 25.08.2020 Agenda ohledně abstraktů ECCVID, hlasujte ve volbách řídícího výboru ESCMID TAE 2020!, volba členů etického poradního výboru ESCMID, Evropská společnost pro klinickou virologii (ESCV) zve na virtuální konferenci COVID-19, E-learningový modul EWMA / BSAC: ATB stewardship, CMI: Klinický průběh a outcom u 1904 pacientů hospitalizovaných s COVID-19 v Německu: observační studie newsletter ESCMID 26. 08. 2020
ESCMID weekly news 18.08.2020 Andrew Pollard, hlavní řečník na ECCVID, hlasujte ve volbách řídícího výboru ESCMID TAE 2020!, ECCVID - podání abstraktů, volba členů etického poradního výboru ESCMID, 4. workshop ESCMID "Professional Affairs Workshop", přihlášení abstraktů pro 6. mezinárodním workshop o mikrobiomu v patogenezi, prevenci a léčbě HIV, výroční zpráva EMA 2019, CMI: Farmakokinetické / farmakodynamické úvahy o nových a současných léčivech nekomplikované kapavky newsletter ESCMID 19. 08. 2020
ESCMID weekly news 11.08.2020 ECCVID: přednáška Artura Casadevalla, přihlášení abstraktů na ECCVID, připojte se k ECCVID #TeamChallenge, nominace na ceny ESCMID, výzkumné granty ESCMID 2021, manuál mikrobiologie - speciální nabídka, webinář: Globální a místní opatření během pandemie COVID-19, CMI: Antibiotická terapie: Snadnější je jí začít než zastavit? newsletter ESCMID 12. 08. 2020
ESCMID weekly news 04.08.2020 ECCVID: Přednáška Dr. Andrey Ammon, registrace na ECCVID, ESCMID výzkumné granty 2021, on-line kurs EUCIC Local Module (prevence a kontrola infekcí v regionální síti zdravotní péče), volby Řídícího výboru ESCMID TAE 2020, hledají se členové etického poradního výboru ESCMID, CMI: Výskyt koinfekcí a superinfekcí u hospitalizovaných pacientů s COVID-19: retrospektivní kohortová studie newsletter ESCMID 05. 08. 2020
ESCMID weekly news 28.07.2020 Datum konání ECCMID, podání přihlášek pro členy etického poradního výboru ESCMID, EMA: Hlavní zásady nařízení o veterinárních léčivých přípravcích - 1. vydání, EMA zahajuje revizi dexamethasonu pro léčbu dospělých s COVID-19 vyžadující respirační podporu, CMI: Vývoj virových kvazispecií během infekce SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 29. 07. 2020
ESCMID weekly news 21.07.2020 Výzva k podání abstraktů na ECCVID, granty ESCMID, volby Řídícího výboru TAE (SC) , Webináře ESCMID na téma COVID-19, CMI: Hodnota lipokalinu 2 jako potenciálního biomarkeru bakteriální meningitidy newsletter ESCMID 23. 07. 2020
ESCMID weekly news 14.07.2020 Výzva k podání abstraktů na ECCVID, výzva pro členy etického poradního výboru ESCMID, WHO: Řešení krize vývoje antibiotik, Lavezzo et. al: „Potlačení nákazy SARS-CoV-2 v italské obci Vo“, doporučené postupy ESCMID - veřejná diskuse, Covid - 19 - webinář, CMI: Dynamika uvolňování virů u asymptomatických a mírně symptomatických pacientů infikovaných SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 14. 07. 2020
ESCMID weekly news 01.07.2020 Výzva k podání abstraktů na ECCVID, doporučené postupy ESCMID - veřejná diskuse, mikrobiální patogeneze u Alzheimerovy choroby: výzkumné granty IDSA, webinář „COVID-19 a One Health: můžeme to udělat lépe?", webinář GARDP: "Vývoj antimikrobiálních látek v zemích s nízkými a středními příjmy", Gilead COVID-19 - výzkumný grant, CMI: COVID-19 u dětí: retrospektivní multicentrická studie newsletter ESCMID 07. 07. 2020
ESCMID weekly news 30.06.2020 CMI - aktualisace impakt faktoru, nominace Řídícího výboru TAE, ESCMID Research - granty 2021, aktualisace ""ESCMID manuálu pro klinické standardní postupy a další dokumenty", EMA: Vývoj léků proti málo častým onemocněním, webinář GARDP: Vývoj antimikrobiálních látek, EMA: Terapie COVID-19 remdesivirem doporučena ke schválení v EU, CMI: Implementace společné extrakce RNA a RT-PCR pro detekci SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 01. 07. 2020
ESCMID weekly news 23.06.2020 ECCVID: Byl vybrán programový výbor, granty studijní skupiny ESCMID pro rok 2020, otevřeny nominace do Řídícího výboru TAE (Trainee Association of ESCMID), veřejná online konzultace Evropské komise o farmaceutické strategii pro Evropu, EITaF: Kritéria WHO pro ukončení izolace pacientů s COVID-19, CMI: Pandemie COVID-19 - přehled pro klinické lékaře newsletter ESCMID 24. 06. 2020
ESCMID weekly news 16.06.2020 On line sympozium „UpToDate COVID-19“, žádost o zaslání návrhů témat virtuální konference ECCVID zaměřené na COVID-19, ISID/ESCMID stipendia, EUCAST nabízí laboratořím panely fenotypově definovaných kmenů se známými hodnotami MIC (pro validaci metod stanovení citlivosti k ATB atd.), výsledky voleb do výkonných výborů studijní skupiny, CMI: Rizikové faktory pro progresi onemocnění u COVID-19 - multicentrická observační studie newsletter ESCMID 17. 06. 2020
ESCMID weekly news 09.06.2020 Webinář: COVID-19, volby výkonných výborů studijní skupiny , EITaF ( ESCMID Emerging Infections Taskforce): Novinky COVID-19 (briefing), webinář GARP: Terapie multiresistentních infekcí, CMI: Anosmia a ageusie u dospělých pacientů s SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 10. 06. 2020
ESCMID weekly news 02.06.2020 Webinář ESCMID: COVID-19 - Reakce veřejného zdravotnictví na první vlnu pandemie COVID-19 v Evropě, výsledky voleb výkonných výborů studijní skupiny , opakování webinářů ESCMID na téma COVID-19, GARDP webinář: Farmakodynamika a farmakokinetika betalaktamů s inhibitorem, výsledky studie Komise pro rovné příležitosti ESCMID, CMI: Epidemiologické změny infekcí krevního řečiště v Andalusii (Španělsko) během posledního desetiletí newsletter ESCMID 03. 06. 2020
ESCMID weekly news 26.05.2020 Připravovaný webový seminář ESCMID: COVID-19 - Diskuse o léčbě, granty pro studijní skupinu ESCMID pro rok 2020, konference ESCMID o koronavirovém onemocnění (ECCVID) - vznikající hrozby, nová řešení, webináře ESCMID na téma COVID-19, CMI: Multicentrická studie klinického použití ultrarychlého jednozkumavkového testu SARS-CoV-2 RNA newsletter ESCMID 27. 05. 2020
ESCMID weekly news 19.05.2020 Zemřel prof. Claudio Viscoli, konference ESCMID o koronavirovém onemocnění (ECCVID) - hrozby, nová řešení, webináře ESCMID o COVID-19, profil kanceláře ESCMID: Solomon Mengistu, EMA doporučuje rozšířit použití remdesiviru pro pacienty bez mechanické ventilace, CMI: Pozitivita SARS-CoV-2 u propuštěného pacienta s COVID-19 - kazuistika newsletter ESCMID 20. 05. 2020
ESCMID weekly news 12.05.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, kniha abstraktů ECCMID 2020, nový program ESCMID, volby výkonných výborů studijních skupin ESCMID, GARDP webinář - vývoj testu pro měření akumulace antibiotik v gram-negativních bakteriích, CMI: Nízká míra rozšíření SARS-CoV-2 mezi zdravotnickým personálem při použití pomocí běžných osobních ochranných prostředků v prostředí se střední incidencí newsletter ESCMID 13. 05. 2020
ESCMID weekly news 05.05.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, kniha abstraktů ECCMID 2020, noví členové výkonného výboru ESCMID, poděkování odcházejícím členům výboru ESCMID, nový programový ředitel ECCMID, volby výkonných výborů studijní skupiny ESCMID, CMI: Adaptace laboratoře klinické mikrobiologie na epidemii COVID-19: zkušenosti ve velké fakultní nemocnici v Římě newsletter ESCMID 06. 05. 2020
ESCMID weekly news 28.04.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, studijní skupina ESCMID - granty 2020, EMA: COVID-19 - riziko závažných vedlejších účinků chlorochinu a hydroxychlorochinu, 4. telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, volby výkonných výborů studijní skupiny ESCMID, CMI: COVID 19 - Výzvy a otázky týkající se organizace nemocnic - zkušenosti z francouzského referenčního centra newsletter ESCMID 29. 04. 2020
ESCMID weekly news 21.04.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, prohlášení: ESCMID podporuje WHO), 3. telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, pravidla ESGLI ke kontrole výskytu Legionelly ve vodních systémech během pandemie COVID-19, webinář GARDP: Inhalační antibioterapie, CMI: Klinické charakteristiky nekriticky nemocných pacientů s infekcí koronaviry (COVID-19) v nemocnici Fangcang newsletter ESCMID 22. 04. 2020
ESCMID weekly news 14.04.2020 ESCMID COVID-19 webinář, telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, akceptovány nominace do Výkonného výboru studijní skupiny ESCMID, EMA: Doporučení k použití remdesiviru pro terapii COVID-19, WHO a EUCIC: Den hygieny rukou 5. května, orgány EU se dohodly na nových opatřeních na podporu dostupnosti léčivých přípravků používaných v pandemii COVID-19, CMI: Rychlá a vizuální detekce SARS-CoV-2 pomocí izotermálního amplifikačního testu zprostředkovaného reverzní transkripční smyčkou newsletter ESCMID 15. 04. 2020
ESCMID weekly news 07.04.2020 ESCMID COVID-19 webinář, EITaF: Evropská otevřená studie o pacientech infikovaných SARS-CoV-2 (LEOSS), péče o pacienty s onemocněním jater během pandemie COVID-19: Dokument EASL-ESCMID, pandemie COVID-19: ESGLI doporučení týkající se Legionelly spp. a bezpečnosti vodních systémů, COVID-19 - webové stránky o lékových interakcích, EMA: Pokyny pro klinické studie během pandemie COVID-19, EMA: Vývoj vakcín a informace o chlorochinu a hydroxychlorochinu, telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, CMI: COVID-19, SARS a MERS: jsou úzce spjaty? newsletter ESCMID 13. 04. 2020
ESCMID weekly news 31.03.2020 EITaF mailing list a informace o COVID-19, odložení letní školy ESCMID, kampaň Význam vakcinace, volný přístup k informačním zdrojům IDSA týkajících se COVID-19, veřejná diskuse k dokumentu „Doporučení pro péči o pacienty s onemocněním jater během pandemie COVID-19“, doporučení EMA k podávání fosfomycinu, přijaty nominace do výboru studijní skupiny ESCMID, CMI: Analýza obrazu a umělá inteligence v diagnostice infekčních chorob newsletter ESCMID 01. 04. 2020
ESCMID weekly news 24.03.2020 ECCMID 2020 je zrušen, ECCMID 2020 - abstrakty k publikaci, EITaF mailing list, stanovisko EMA k použití nesteroidních protizánětlivých léků při COVID-19, volby do studijní skupiny ESCMID, webinář GARDP, příspěvek EMA, CMI: Asociace meteorologických faktorů s výskytem pneumonie newsletter ESCMID 25. 03. 2020
ESCMID weekly news 17.03.2020 ECCMID bude probíhat on-line, volby do studijní skupiny ESCMID, EMA: vývoj vakcíny COVID-19, EITaF Mailing list, EMA: Dopad nového onemocnění koronaviry (COVID-19) na dodávky léčivých přípravků v EU, CMI: Testování citlivosti u infekcí Candida, Aspergillus a Cryptococcus: jsou MIC užitečné pro klinické lékaře? newsletter ESCMID 17. 03. 2020
ESCMID weekly news 03.03.2020 COVID-19 a ECCMID, ESCMID kurs: ATB citlivosti, kriteria a metody EUCAST, 19. letní škola ESCMID, Evropská zkouška v oboru klinická mikrobiologie, CMI: První atypický případ 2019 2019-nCoV v Yan'an, Čína newsletter ESCMID 03. 03. 2020
ESCMID weekly news 25.02.2020 ECCMID - dead line pro zaplacení poplatku, kurs ESCMID k problematice TBC, EITaF: koronavirus, podpora mladých vědců, ECCMID 2020: Vakcinace a migrace, webinář: Modelace PK/PD u infikovaných myší, CMI: Využití strojového učení k optimalizaci kombinované ATB terapie: strategie dávkování pro meropenem a polymyxin B vůči Acinetobacter baumannii rezistentnímu ke karbapenemům newsletter ESCMID 25. 02. 2020
ESCMID weekly news 18.02.2020 Ocenění ESCMID, COVID-19 update Via EITaF, další nabídka ESCMID grantů, CMI: Multiresistentní sérovar Salmonella enterica London nesoucí plazmid kódující blaNDM-1 ze Singapuru newsletter ESCMID 18. 02. 2020
ESCMID weekly news 11.02.2020 ECCMID 2020 se blíží, 19. letní škola ESCMID, EITaF E-mailing list: Informace o epidemiích ve vaší mailové schránce, kurs: Kolistin a ATB poslední linie proti multiresistentním gram negativům, granty ECCMID 2020, hledají se členové redakčního týmu CMI, CMI: modelování PK-PD polymyxinu B a minocyklinu vůči kmenu Acinetobacter baumannii rezistentnímu vůči polymyxinu newsletter ESCMID 11. 02. 2020
ESCMID weekly news 04.02.2020 Nová webová stránka ECCMID, veřejná diskuse o dokumentu "ESCMID manuál pro klinické standardní postupy a další dokumenty", ECCMID 2020 se blíží, ESCMID komise pro rovné příležitosti, ECDC: Výzva k vytvoření sítě evropských referenčních laboratoří zabývajících se ATB resistencí, vítěz ceny "Sepsis award", hledají se členové redakčního týmu CMI, CMI: Molekulární charaktetristika enterobakterií produkujících karbapenemázu newsletter ESCMID 04. 02. 2020
ESCMID weekly news 28.01.2020 ECCMID 2020 se blíží, hledají se členové redakčního týmu CMI, novinky epidemie 2019-nCoV (Wu-chan), možnost odběru newsletteru ESCMID Emerging Infections Task Force (EITaF), stáž na Mayo Clinic financovaná ESCMID, webinář: Netradiční možnosti ATB terapie, CMI: Latentní toxoplasmosa u těhotných newsletter ESCMID 28. 01. 2020
ESCMID weekly news 21.01.2020 ECCMID 2020 se blíží, výzva pro zkoušející připravované Evropské certifikované zkoušky pro specialisty v oboru infekčních nemocí, ESCMID Emerging Infections Task Force: Outbreak způsobený koronavirem 2019-nCoV, Wu-chan – 136 nových případů, ESCMID manuál pro klinické standardní postupy a další dokumenty, zemřela doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. (nekrolog ESCMID), noví členové Výkonného výboru ESCMID, projekt Doporučené postupy ESCMID, klinické standardní postupy - výběr priorit newsletter ESCMID 21. 01. 2020
ESCMID short news Výzva pro zkoušející připravované Evropské certifikované zkoušky pro specialisty v oboru infekčních nemocí newsletter ESCMID 17. 01. 2020
ESCMID weekly news 14.01.2020 ECCMID 2020, ESCMID postgraduální kurs: MALDI-TOF v klinické mikrobiologii, stáž na Mayo Clinic financovaná ESCMID, outbreak virové pneumonie v Číně, hledají se 2 členové subkomise pro standardní postupy, hledají se členové panelu ESCMID (ATB profylaxe, ATB stewardship, management influenzy), CMI: Nosičství toxigenních Clostridioides difficile u asymptomatických osob newsletter ESCMID 14. 01. 2020
ESCMID weekly news 07.01.2020 ESCMID komise pro rovné příležitosti, ECCMID 30/30, ECCMID symposium "Tropická onemocnění v důsledku změny klimatu?", hledají se 2 noví členové podvýboru pro standardní postupy, první návrhy standardních postupů, návštěva regionální kanceláře WHO pro Evropu, hledají se noví členové redakční rady CMI, CMI: Metody testování citlivosti k trimethoprim-sulfametoxazolu pro Haemophilus spp., hledají se členové panelu ESCMID pro klinické standardní postupy newsletter ESCMID 07. 01. 2020
ESCMID weekly news 31.12.2019 PF 2020, ESCMID - ASM konference o vývoji léků, Letní škola a postgraduální ESCMID kursy 2020 newsletter ESCMID 01. 01. 2020
ESCMID weekly news 24.12.2019 Vánoční přání newsletter ESCMID 24. 12. 2019
ESCMID weekly news 17.12.2019 Technical hospital hygiene – Tricks of the trade (kurs prevence a kontroly infekcí, Vídeň), ESCMID kurs zoonóz, symposium ECCMID: Používání nedávno zavedených antibiotik, memorandum Federace evropských mikrobiologických společností (FEMS) a ESCMID, WHO Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance (CAESAR) Report 2019, uděleny ceny ESMID 2020, WHO sledování a hlášení důležitých patogenů v evropských zemích s ohledem na vývoj nových antibiotik newsletter ESCMID 17. 12. 2019
ESCMID weekly news 10.12.2019 Technical hospital hygiene – Tricks of the trade (kurs prevence a kontroly infekcí, Vídeň), workshop: Strojové učení a klinická mikrobiologie, ESCMID volby do výkonného výboru, přihláška na ECCMID symposium: Porozumění a ovlivnění mikrobiomu dýchacích cest, CMI: Infekce způsobené producenty ESBL v souvislosti s rektální kolonizací newsletter ESCMID 10. 12. 2019
Nahoru