Newsletter ESCMID

Oznámení Evropské společnosti pro klinickou mikrobioloii a infekční nemoci (ESCMID)
název popis typ datum
Nebyly nalezeny žádné výsledky...
ESCMID weekly news 09.04.2024 Světový den zdraví 7. dubna 2024; Deadlines: Výzvy pro členy podvýboru ESCMID, Stáže financované ESCMID, Výzva k předkládání návrhů doporučených postupů ESCMID; Přihlaste se na Letní školu 2024; ECCMID 2024 extra: podívejte se na ECCMID Yoga; Přímá komunikace s redaktory CMI na kongresu ECCMID 2024; Prodloužená uzávěrka: Výzva k předkládání návrhů doporučených postupů ESCMID na rok 2024; Nepropásněte svou šanci! Přihlaste se do nového postgraduálního kurzu (Léčba infekcí & sepse u imunokompromitovaného nemocného); CMI: Vliv ozbrojených konfliktů na rozvoj a globální šíření rezistence vůči antibiotikům: systematický přehled; Kongres: Epidemiologie klebsielly & Biologické sympozium 2024 - 20.-22. listopadu 2024, Institute Pasteur, Paříž, Francie; Workshop pro mladé výzkumníky se vrací na ECCMID - 15:30 SELČ, 28. dubna 2024, na místě na ECCMID 2024 nebo zdarma online; Podívejte se na četná opatření, která byla zavedena s cílem snížit množství odpadu a zátěž CO2, aby bylECCMID šetrnější k životnímu prostředí. newsletter ESCMID 11. 04. 2024
ESCMID weekly news 02.04.2024 Tento měsíc se koná konference ECCMID 2024!; Deadlines: Výzva k předkládání projektů podle pokynů ESCMID, Výzvy pro členy podvýboru ESCMID, Stáže financované ESCMID; Webinář: Důkazy pro širší využití bakteriofágů z pohledu AMR One Health; Kurs ESCMID: Digitální epidemiologie s aplikacemi ve veřejném zdraví; CMI: Diverzita a složení střevního mikrobiomu u jedinců s nosičstvím enterobakterií produkujících β-laktamázy s rozšířeným spektrem a bez něj: srovnávací studie případů a kontrol na infekčním oddělení; Doporučené postupy ESCMID: Posledních 24 hodin na předložení návrhů doporučených postupů pro klinickou praxi: Diagnostika a léčba infekcí endovaskulárních štěpů, Diagnostika a léčba Q horečky. newsletter ESCMID 03. 04. 2024
ESCMID weekly news 26.03.2024 Pre-ECCMID Days, Deadlines: Konzultační fáze doporučených postupů ESCMID, Výzva k předkládání projektů podle pokynů ESCMID, Výzvy pro členy podvýboru ESCMID, Stáže financované ESCMID; ECCMID 2024 extra: ECCMID Yoga; Kurs ESCMID: Aktualizujte své znalosti o imunologii vakcín, nových kandidátech na vakcíny a platformách!; 2024 Konference ESCMID/ASM o vývoji léků; On-line kurs: Jak zvládat běžná infekční onemocnění u starších osob; CMI: Dostupnost léků a testování rezistence pro režim BPaLM pro tuberkulózu rezistentní na rifampicin v Evropě; EMA pořádá seminář o metodických pokynech ke klíčovým tématům metodiky klinických hodnocení; TAE: Vzrušující příležitost pro mladé vědce na konferenci ECCMID 2024 - 28. dubna od 13:30 do 15:00 hodin středoevropského času se můžete setkat přímo s redaktory CMI; Podívejte se na náš kanál YouTube, který je neustále aktualizován (včetně ECCMID). newsletter ESCMID 03. 04. 2024
ESCMID weekly news 19.03.2024 GLG-ESCMID AMR Meeting: Vytváření partnerství mezi vědou a politikou: Antimikrobiální rezistence na vysoké úrovni, Deadlines: Konzultační fáze doporučených postupů ESCMID, Výzva k předkládání projektů podle pokynů ESCMID, Výzva pro členy podvýboru ESCMID, Stáže financované ESCMID; Přihlaste se k výběrovému řízení členů podvýborů ESCMID; Kurs ESCMID: Aktualizujte své znalosti o lepře; 16. dubna 2024 se otevírá výzva k předkládání žádostí o stáž v ECDC; Kurs ESCMID: Vydejte se s námi na vzdělávací cestu do říše nitrobuněčných bakterií; CMI: Nové možnosti léčby kriticky důležitých prioritních houbových patogenů dle doporučení WHO; Kupte si náš slavnostní odznak a zároveň se zaregistrujte na ECCMID 2024, abyste podpořili UNICEF a GAVI v projektech hygieny vody a očkování dětí. newsletter ESCMID 20. 03. 2024
ESCMID weekly news 12.03.2024 ESCMID vydává nový, plně otevřený časopis!; Deadlines: Řádný registrační poplatek ECCMID 2024, Konzultační fáze doporučených postupů ESCMID, Výzva k předkládání projektů podle pokynů ESCMID, Stáže financované ESCMID; ECCMID: Posledních 24 hodin na registraci vstupenek za běžnou cenu; ECCMID 2024: Registrace na "TAE Day" bude brzy otevřena!; ESCMID online kurs: Bezpečné nemocnice v budoucnosti: Design, větrání, voda a udržitelnost; ESCMID kurs: Nejnovější poznatky o virové hepatitidě: Nejnovější vědecké objevy a klinické novinky; CMI: Bakteriální nálož v mozkomíšním moku předpovídá nepříznivý výsledek u pneumokokové meningitidy: prospektivní celostátní kohortová studie; EMA: Veřejná konzultace "Doporučené postupy pro vývoj alergenních přípravků pro imunoterapii a diagnostiku alergií u středně velkých a malých studijních populací". newsletter ESCMID 13. 03. 2024
ESCMID weekly news 05.03.2024 Společný webinář IDSA a ESCMID o AMR a AI, Deadlines: Řádný registrační poplatek ECCMID 2024, Stáže financované ESCMID; Pre-ECCMID Days jsou k dispozici na online platformě; Hybridní kurs ESCMID: AMS. Výuka na pracovišti v jihoevropské nemocnici s nízkým výskytem MDRO (AMS Cert.); Dr. Xavier Lescure byl jmenován novým ředitelem podvýboru pro nově se objevující infekce; Posílení vzdělávání na ECCMID 2024 - akreditace CME/CPD; Bezplatný webinář o komplikovaných infekcích močových cest; CMI: Nižší citlivost na (1,3)-beta-d-glukan (BDG) a jeho hladiny in vitro u kmenů Candida auris a Candida parapsilosis; Přihlaste se do programu Mentoring a získejte poradenství od staršího člena ESCMID. newsletter ESCMID 07. 03. 2024
ESCMID weekly news 27.02.2024 Společný webinář IDSA a ESCMID o AMR a AI, 5. března 2024; Deadlines: Certifikát EUCIC pro prevenci a kontrolu infekcí, Webinář IDSA / ESCMID o umělé inteligenci v oblasti AMR, Řádný registrační poplatek ECCMID 2024, Stáže financované ESCMID; Pre-ECCMID Days začínají zítra!; Přihlaste se na kongres Mezinárodní společnosti pro infekční nemoci v roce 2024; Fáze veřejných konzultací k doporučeným postupům ESCMID; Příběh za studií - podívejte se na další vydání; Staňte se ambasadorem sociálních médií pro EUCIC na ECCMID 2024!; CMI: Ortopox viry: roste hrozba?; Evropská komise: Výzva k vyjádření zájmu: Druhá výzva pro referenční laboratoře EU pro vysoce rizikové diagnostické zdravotnické prostředky in vitro newsletter ESCMID 28. 02. 2024
ESCMID weekly news 20.02.2024 Pre-ECCMID Days již příští týden!; Deadlines: Certifikát EUCIC pro prevenci a kontrolu infekcí, Řádný registrační poplatek ECCMID 2024, Předkládejteí žádostí o financované stáže; Vstupenky za běžnou cenu na ECCMID 2024 jsou k dispozici; Nový postgraduální kurz 2024 o sepsi u imunosuprimovaných; Doplňte si své znalosti o imunologii vakcín, nových kandidátech na vakcíny a platformách ve vzdělávacímu kurzu ESCMID!; Žádosti o grant na certifikát EUCIC pro prevenci a kontrolu infekcí 2024-2026 jsou otevřeny!; Jarní výzva k předkládání žádostí o 50 stáží financovaných ESCMID!; CMI: Základní léčiva WHO a AWaRe: doporučení pro antibiotika první a druhé volby pro empirickou léčbu klinických infekcí newsletter ESCMID 28. 02. 2024
ESCMID weekly news 13.02.2024 Pre ECCMID akce: O globální strategii AMR; Deadlines: Předběžná registrace ECCMID 2024, Registrace skupin pro kvíz, Opožděné předkládání abstraktů, Certifikát EUCIC pro prevenci a kontrolu infekcí; ESCMID den vědkyň 2024; Gratulujeme vítězům cen ESCMID 2024; Kurs ESCMID: AMS v zařízeních dlouhodobé péče; Kurs ESCMID: Malomocenství: návrat do budoucnosti; CMI: Riziko poruch srdečního vedení a implantace kardiostimulátoru u osob testovaných na přítomnost protilátek proti Borrelia burgdorferi v séru, celostátní kohortová studie s odpovídající populací; Kurs ECRAID o respiračních infekcích. 29.-31. července 2024, Porto, Portugalsko. Podávejte žádosti o granty pro členy ESCMID!; Otevřený dopis všem světovým lídrům o potřebě dosažení dohody o pandemii; Podívejte se na nový formát ESCMID Networking Corner na ECCMID 2024 newsletter ESCMID 14. 02. 2024
ESCMID weekly news 06.02.2024 ECCMID 2024: Otevřeno přihlašování abstraktů; Deadlines: Předběžná registrace ECCMID 2024, Registrace skupiny pro kvíz, Certifikát EUCIC pro prevenci a kontrolu infekcí; ESCMID online kurs: AMS pro obtížně léčitelné infekce v endemických oblastech s vysokou rezistencí; Evropská komise navrhuje opatření ke zlepšení dostupnosti diagnostiky in vitro; 2024 Výzva k předkládání doporučených postupů ESCMID; Umělecká galerie ECCMID 2024: velké poděkování všem přispěvatelům!; CMI: Klinický význam, mechanismy a vývoj heterorezistence ke karbapenemům rezistentní Klebsiella pneumoniae vůči polymyxinu B: genomická retrospektivní kohortová studie; EMA: Evropská agentura pro léčivé přípravky vás zve na každoroční informační den EMA o veterinárních léčivých přípravcích, který se bude konat v EMA ve čtvrtek 14. března 2024 od 14:00 do 17:00 (SEČ) a v pátek 15. března od 9:00 do 12:30 (SEČ). newsletter ESCMID 07. 02. 2024
ESCMID weekly news 30.01.2024 Dny před ECCMID se blíží!; Deadlines: Přihlašte svoji skupinu do "Selective Pressure", ECCMID 2024 abstrakty, Předběžná registrace ECCMID 2024; Hybridní kurs: Program AMS v provozu! Výuka na pracovišti v jihoevropské nemocnici s nízkým výskytem MDRO (AMS Cert.); Financování AMR ze Společné programové iniciativy pro antimikrobiální rezistenci (JPIAMR); "Příběhy za studemi" - podívejte se na další vydání; ECRAID: Adaptivní návrhy klinických studií - bezplatný online kurs představující budoucnost klinických studií newsletter ESCMID 02. 02. 2024
ESCMID weekly news 23.01.2024 Letní škola ESCMID, Utrecht 29. června - 6. července 2024: přihlaste se nyní!; Deadlines: Žádosti o stáže na klinice Mayo, ECCMID 2024 Opožděné zasílání abstraktů, Předběžná registrace ECCMID 2024; Seminář o využití datové vědy a strojového učení pro vědu o infekcích; Online kurs ESCMID: AMS v zařízeních dlouhodobé péče; Cena Trinity Challenge ve výši 1 milionu liber za boj proti AMR v zemích s nízkými a středními příjmy; Webinář : Odběr vzorků a management UTI; CMI: Prevence infekcí - Jak můžeme zabránit přenosu CO-MRSA v komunitě? newsletter ESCMID 02. 02. 2024
ESCMID weekly news 16.01.2024 Ušetřete díky cenám za včasnou registraci na ECCMID 2024; Deadlines: Žádosti o grant CAREer, Žádosti o stáže na klinice Mayo; Zbývají dva dny na podání přihlášky na místo ředitele podvýboru pro nově se objevující infekce; Optimalizované dávkování antibiotik: porozumění PK/PD, klinickým breakpointům a terapeutickému monitorování léčiv (AMS Cert.); Příběhy za studiemi - podívejte se na další vydání; Zanedbávané parazitární nemoci a malárie: cesta zpět od molekulárních metod k mikroskopii + AI; CMI: Testy pro sledování léčby tuberkulózy v běžné praxi: pokyny pro plánování studií; Ecraid Training Modules on Adaptive Clinical Trial Designs - Bezplatný šestidílný online kurz představující budoucnost klinických hodnocení za účasti předních odborníků, který začíná 31. ledna; EMA zveřejnila k veřejné konzultaci "Koncepční dokument o vytváření doporučených postupů pro vývoj a výrobu humánních léčivých přípravků určených speciálně pro fagoterapii"; Přečtěte si zpravodaj Evropského výboru pro kontrolu infekcí (EUCIC)! newsletter ESCMID 18. 01. 2024
ESCMID weekly news 09.01.2024 Výběrové řízení na ředitele podvýboru ESCMID pro vznikající infekce; Deadlines: Žádosti o grant CAREer, Žádosti o stáže na klinice Mayo, Předběžná registrace ECCMID 2024; Kvízová show Selektivní tlak je zpět!; Kurs ESCMID: AMS u obtížně léčitelných infekcí v endemických oblastech s vysokou rezistencí; Účastníci reflektují nedávný kurz ESCMID v Praze; CMI: Profily antimikrobiální citlivosti Pseudomonas aeruginosa, mechanismy rezistence a mezinárodní klonální linie: aktualizace skupiny ESGARS-ESCMID/ISARPAE; EUCIC: Získání certifikátu EUCIC Prevence a kontrola infekcí 2024-2026; Kurs ECMID: Rozšiřte své znalosti principů a aplikací FT-IR spektroskopie v klinické mikrobiologii pomocí tohoto online vzdělávacího kurzu ESCMID!; Zahájení přijímacího řízení k získání diplomu Dětské infekční nemoci, které pořádá Oxfordská univerzita s podporou ESPID. newsletter ESCMID 11. 01. 2024
ESCMID weekly news 02.01.2024 Výhled na ESCMID 2024!; Deadlines: Volby do řídícího výboru TAE, Žádosti o grant CAREer, Přihlášky do výběrového řízení na ředitele podvýboru ESCMID pro vznikající infekce, Žádosti o stáž na klinice Mayo; ECCMID 2024: Vstupte do světa špičkové vědy; 22. letní škola ESCMID; Konference ESCMID/ASM o vývoji léčiv 2024; Zaměření na vzdělávání a profesní rozvoj; Zaměření na antimikrobiální rezistenci a nové infekce; CMI: Prohlédněte si nejnovější články z oficiálního časopisu ESCMID; Připojte se ke studijní skupině ESCMID. Pro členy zdarma!; Navštivte elektronickou knihovnu ESCMID, kde najdete dokumenty, prezentace a obsah ECCMID; TAE: Podívejte se na aktivity týkající se mladých vědců a lékařů v rámci Trainee Association of ESCMID. newsletter ESCMID 11. 01. 2024
ESCMID weekly news 19.12.2023 Výběrové řízení na ředitele podvýboru ESCMID pro vznikající infekce; Deadlines: ECCMID 2024 Umělecká galerie - příspěvky, Volby do řídícího výboru TAE, Žádosti o grant CAREer, Žádosti o stáž na klinice Mayo; ECCMID 2024 extra: podívejte se na ECCMID Movie Session; Neobvyklý nárůst respiračních onemocnění u dětí; Kurs AMS! Výuka na místě v jihoevropské nemocnici s nízkým výskytem MDRO; CMI: Rizikové faktory, úmrtnost a prediktory přežití u plicní mukormykózy spojené s COVID-19: multicentrická retrospektivní studie z Indie; EMA: Evropská síť pro regulaci léčiv (EMRN) stojí v čele boje proti COVID-19. Společná zpráva vydaná agenturou EMA a vedoucími lékových agentur (HMA) hodnotí reakci sítě a zdůrazňuje hlavní poznatky pro případné budoucí zdravotní krize. newsletter ESCMID 21. 12. 2023
ESCMID weekly news 12.12.2023 Zvoleni noví členové výkonného výboru ESCMID!; Deadlines: ECCMID 2024 Umělecká galerie - příspěvky, Volby do řídícího výboru TAE, Žádosti o grant CAREer; CMI: Příběhy studií; ECCMID 2024 extra: přihlaste se se na ECCMID Yoga; Online ESCMID kurs: AMS pro obtížně léčitelné infekce v endemických oblastech s vysokou rezistencí; Kongres Evropské asociace pro studium jater (EASL); Doplňte si své znalosti o imunologii vakcín, nových kandidátech na vakcíny a nových platformách na vzdělávacímu kurzu ESCMID!; CMI: Výsledky léčby a rizikové faktory u neúspěšně léčených pacientů s vysoce rezistentní tuberkulózou na Ukrajině; EMA: Veřejná konzultace EMA ke koncepčnímu dokumentu o revizi doporučených postupů k testování 3R (replacement, reduction, refinement) newsletter ESCMID 13. 12. 2023
ESCMID weekly news 05.12.2023 Všem autorům abstraktů patří velký dík!; Deadlines: ECCMID 2024 Umělecká galerie - příspěvky, Volby do TAE SC, Žádosti o grant CAREer; ESCMID se připojuje k celosvětovým komunitám v boji proti stigmatizaci HIV pacientů v rámci Světového dne boje proti AIDS 2023; Podporujeme kampaň AMR & Infectious Diseases od Mediaplanet; Kurs ECCMID: Lepra, návrat do budoucnosti; CMI: Dysfunkce bloudivého nervu u pacientů po COVID-19: pilotní průřezová studie; Certifikát EUCIC pro prevenci a kontrolu infekcí newsletter ESCMID 07. 12. 2023
ESCMID weekly news 28.11.2023 Posledních 24 hodin na zaslání abstraktu pro ECCMID 2024!; Deadlines: Hlasování ve volbách do výkonného výboru, Žádosti o grant CAREer; Příběh za studií - nová série článků publikovaných v CMI; On-line kurs: Optimalizované dávkování antibiotik: porozumění PK/PD, klinickým breakpointům a terapeutickému monitorování léčivých přípravků; Přihlaste se na zasedání virtuálního kulatého stolu TAE; Adaptivní návrhy klinických studií: Bezplatný online vzdělávací kurz o budoucnosti klinických studií; CMI: Četnost infekcí krevního řečiště způsobených šesti klíčovými patogeny rezistentními vůči antibiotikům pro stanovení priorit výzkumu a vývoje nových terapeutických postupů v Evropě: systematický přehled; Pokud jste nestihli sérii webinářů WAAW 2023, kterou minulý týden uspořádala ESCMID, můžete se podívat na jejich opakování na eAcademy! newsletter ESCMID 04. 12. 2023
ESCMID weekly news 21.11.2023 Stále zbývá 1 týden na odeslání abstraktu pro ECCMID 2024; Deadlines: Žádost o členství v podvýboru, Hlasování ve volbách do výkonného výboru; Mějte přehled o nejnovějším výzkumu a poznatcích o AMR; Oslava velkého milníku pro ESCMID; Doplňte si znalosti o zanedbávaných parazitárních onemocněních a malárii prostřednictvím vzdělávacího kurzu ESCMID; Umělecká galerie ECCMID v rámci projektu One Health; On-line kurs: Používání antimikrobiálních látek v intenzivní péči a na oddělení urgentního příjmu; CMI: Vývoj a validace nové stupnice pro stratifikaci rizika úmrtí u pacientů s hemoragickou horečkou s renálním syndromem: 14letá ambispektivní kohortová studie; EMA zveřejnila dva dokumenty k veřejné konzultaci o doporučených postupech pro očkování proti chřipce a klinických hodnoceních vakcín u osob s oslabenou imunitou a také první elektronické informace o přípravku pro vybrané léky harmonizované v rámci EU. newsletter ESCMID 04. 12. 2023
ESCMID weekly news 14.11.2023 S antimikrobiálními látkami zacházejte opatrně!, Deadlines: Nominace pro volby do výboru TAE, Žádost o členství v podvýboru, Předkládání abstraktů ECCMID 2024, Volby do výkonného výboru; Virtuální kulaté stoly TAE ve speciálním novoročním vydání; ESCMID kurs: Principy a aplikace FT-IR spektroskopie v klinické mikrobiologii; Fáze veřejné konzultace nových doporučených postupů ESCMID; (Znovu)objevte náš grant CAREer: umožňuje členům překonat překážky v kariéře uprostřed povinností spojených s péčí o rodinu; CMI: Zobrazovací metody u osteoartikulárních infekcí u dospělých. newsletter ESCMID 15. 11. 2023
ESCMID weekly news 07.11.2023 Při psaní abstraktu na kongres ECCMID 2024 se podívejte na další informace o kongresu, Deadlines: Žádost o certifikát AMS, Nominace pro volby do výboru TAE, Žádost o členství v podvýboru, Předkládání abstraktů ECCMID 2024; ESCMID kurs: Nemoci chudoby v moderní době; Zbývá několik dní na podání přihlášky do programu ESCMID AMS Certificate 2024-2026; Přihlaste se do programu k získání certifikátu EUCIC pro prevenci a kontrolu infekcí 2024-2026; Připojte se k řídícímu výboru TAE: nominace jsou právě otevřeny; CMI: Syntéza odhadů zátěže antimikrobiální rezistencí v Evropě pro jednotlivé patogeny a infekce pro účely hodnocení zdravotnických technologií: nedostatky, heterogenita a zkreslení; EMA: Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) přijal na svém zasedání v říjnu 2023 pokyny týkající se kvality, bezpečnosti a účinnosti veterinárních léčivých přípravků určených speciálně pro fagoterapii. newsletter ESCMID 15. 11. 2023
ESCMID weekly news 31.10.2023 Pošlete abstrakt a požádejte o grant na účast na ECCMID 2024; Deadlines: Žádost o certifikát AMS, Nominace pro volby do výboru TAE, Žádost o členství v podvýboru; Získejte svůj charitativní odznak při registraci na ECCMID 2024; Online kurzy a semináře ESCMID: Aktuální informace o infekcích u pacienta s oslabenou imunitou; Fáze veřejné konzultace ke schválení nových doporučených postupů ESCMID; EAAC: Průzkum vědeckých pochybení v oblasti infekčních nemocí; ECCMID 2023 je k dispozici v elektronické knihovně ESCMID; CMI: Fágy a fágové enzymy jako nové antibakteriální látky; ESCMID kursy: Rozšiřte své znalosti o používání antimikrobiálních látek na jednotkách intenzivní péče a odděleních urgentního příjmu pomocí tohoto online kurzu ESCMID AMS. newsletter ESCMID 01. 11. 2023
ESCMID weekly news 24.10.2023 Zapojte se do aktivit ESCMID a utvářejte je: Otevřená výzva pro nové členy podvýboru ESCMID; Deadlines: Podávejte návrhy na ocenění ESCMID, Žádost o certifikát AMS, Nominace pro volby do výboru TAE, Žádost o členství v podvýboru; Umění psát vědecké články: Postřehy redaktorů CMI; Podívejte se na nadcházející webové semináře pořádané studijními skupinami ESCMID; CMI: Trimethoprim-sulfametoxazol významně snižuje riziko nokardiózy u příjemců transplantovaných pevných orgánů: Systematický přehled a metaanalýza údajů o jednotlivých pacientech; Přihlaste se na online kurz ESCMID "Aktuální informace o infekcích u imunokompromitovaných pacientů". newsletter ESCMID 25. 10. 2023
ESCMID weekly news 17.10.2023 Příjem abstraktů pro ECCMID 2024 zahájen, Deadlines: Stáže financované ESCMID, Podávejte návrhy na ocenění ESCMID; ECRAID: Bílá kniha představuje principy "Warm-base networks", ESCMID kurs: "An introduction to healthcare associated waterborne infections: ecology, prevention, mitigation and control", Využívejte výhod členství v ESCMID a slev při registraci na ECCMID 2024; CMI: Závažné zoonotické viry přenášené různými druhy netopýrů a jejich regionální distribuce; TAE: Podívejte se na všechny aktivity pro mladé vědce a lékaře, které pořádá naše vynikající sdružení Trainee Association of ESCMID (TAE). newsletter ESCMID 19. 10. 2023
ESCMID weekly news 03.10.2023 Příjem abstraktů pro ECCMID 2024 bude zahájen za dva týdny; Deadlines: Žádost o grant na spolupráci studijních skupin, Stáže financované ESCMID, Podávejte návrhy na ocenění ESCMID; ESCMID online kurs: Komunikace s pacienty při preskripci antibiotik v primární a ambulantní péči (AMS Cert.); Výzva ke spolupráci: podpora knihovníků při tvorbě doporučených postupů ESCMID pro klinickou praxi; Gratulujeme vítězům stipendia ISID/ESCMID pro rok 2023; CMI: Účinnost a bezpečnost preventivní léčby u pacientů s multiresistentní tuberkulózou: Systematický přehled a metaanalýza; ESCMID kursy: Přihlaste se na místě nebo online na hybridní kurz ESCMID "Antimicrobial stewardship and infection prevention and control" - uzávěrka přihlášek je 6. října 2023. newsletter ESCMID 04. 10. 2023
ESCMID weekly news 26.09.2023 Uložte si datum: Konference ESCMID/ASM o vývoji léčiv 2024; Deadlines: Žádosti o grant "Foerderverein", Stáže financované ESCMID, Podávejte návrhy na ocenění ESCMID, Žádost o grant na spolupráci studijních skupin; ESCMID kurs: Úvod do problematiky infekcí přenášených vodou: Úvod: Ekologie, prevence a kontrola; Přihlaste se do programu ESCMID AMS Certificate 2024 - 2026; CMI: Prevalence malárie mezi migranty: systematický přehled a metaanalýza newsletter ESCMID 27. 09. 2023
ESCMID weekly news 19.09.2023 Podejte si žádost o grant "ESCMID Foerderverein"; Deadlines: Podávejte návrhy na ocenění ESCMID, Stáže financované ESCMID, Žádost o certifikát ESCMID AMS; Přihlaste se na webinář "Mastering Scientific Article Writing"; Zaregistrujte se na hybridní kurz ESCMID "AMS a prevence a kontrola infekcí" - na místě nebo online; Dnes začíná konference ASM/ESCMID o vývoji léků; Záznam společného webináře ESCMID-IDSA je k dispozici; CMI: Vliv antibiotické léčby infekce Clostridioides difficile na úmrtnost: systematický přehled a metaanalýza; EMA: Hledáme nové datové partnery pro spolupráci se sítí DARWIN EU® - Data Analysis and Real-World Interrogation Network. Má vaše veřejná nebo soukromá instituce přístup k reálným zdravotnickým datům? newsletter ESCMID 20. 09. 2023
ESCMID weekly news 12.09.2023 Připojte se dnes v 16:00 SELČ ke společnému bezplatnému webináři ESCMID-IDSA; Deadlines: Podávejte žádosti o individuální výzkumné granty, Stáže financované ESCMID, Podávejte návrhy na ocenění ESCMID, Žádost o certifikát ESCMID AMS; Postgraduální kurs "Optimalizované dávkování antibiotik - porozumění PK/PD, klinickým breakpointům a terapeutickému monitorování léků"; Podívejte se na další webinář GARDP REVIVE, který se uskuteční 20. září 2023; Výzva ke spolupráci: Podpora knihovníků pro tvorbu doporučených postupů pro klinickou praxi ESCMID; CMI: Globální prevalence resistence k cefiderokolu u Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii a Stenotrophomonas maltophilia: systematický přehled a metaanalýza; Zaregistrujte se k získání certifikátu ESCMID AMS 2024-2026 newsletter ESCMID 13. 09. 2023
ESCMID weekly news 05.09.2023 Výzva k předkládání žádostí o grant "Foerderverein"; Deadlines: Stáže financované ESCMID, Podávejte žádosti o individuální výzkumné granty, Žádost o certifikát ESCMID AMS, Podávejte žádosti o individuální výzkumné granty, Webinář ESCMID/IDSA: Co můžeme očekávat v nadcházející sezóně respiračních virů?; Kurs ESCMID: Úvod do problematiky infekcí přenášených vodou: Úvod: Ekologie, prevence, kontrola; Kurs ESCMID: Respirační infekce u starších osob; Zaregistrujte se na konferenci ASM/ESCMID: Řešení antimikrobiální rezistence; CMI: Doporučený postup ESCMID pro diagnostiku a léčbu mozkového abscesu u dětí a dospělých; Získejte odznak ESCMID ke 40. výročí a podpořte UNICEF a GAVI newsletter ESCMID 06. 09. 2023
ESCMID weekly news 29.08.2023 Spousta výhod a nízká cena členství LMIC; Deadlines: Uzavření nominační fáze pro volby do výkonného výboru, Podávejte žádosti o individuální výzkumné granty, Stáže financované ESCMID, Žádost o certifikát ESCMID AMS; On-line vzdělávací kurs: Komunikace s pacienty při rozhodování o indikaci antibiotik v primární a ambulantní péči; Webinář GARDP; Kurs "Better methods for clinical studies in Infectious Diseases and Clinical Microbiology" v Praze; Za 2 týdny bude otevřena možnost předkládat žádosti o 50 financovaných stáží; CMI: Zobrazovací metody plísňových infekcí plic a tělesných dutin u imunokompromitovaných pacientů; Podívejte se na mentorský program ESCMID newsletter ESCMID 05. 09. 2023
ESCMID weekly news 22.08.2023 Zahájen provoz webových stránek ECCMID 2024, Deadlines: Uzavření nominační fáze pro volby do výkonného výboru, Podávejte žádosti o individuální výzkumné granty, Konference ASM/ESCMID o vývoji léků; Zaregistrujte se do online vzdělávacího kurzu ESCMID; Zaregistrujte se na konferenci ASM/ESCMID na téma Antimikrobiální rezistence a její řešení v budoucnosti; Zaregistrujte se na webinář GARDP #REVIVE; Přihlaste se na hybridní kurz ESCMID "Antimicrobial stewardship and infection prevention and control" na místě nebo online; CMI: Střevní mikrobiologie obyvatel britských domovů pro seniory: průřezová analýza z randomizované kontrolované studie; Přihlaste se na kurz ESCMID "Struktura a postavení AMS a aspekt antimikrobiální preskripce v léčbě infekcí". newsletter ESCMID 23. 08. 2023
ESCMID weekly news 15.08.2023 Výzva k předkládání žádostí o ceny ESCMID, Deadlines: Podávejte žádosti o grant na spolupráci studijních skupin, Uzavření nominační fáze pro volby do výkonného výboru, Podávejte žádosti o individuální výzkumné granty; Přihlaste se na postgraduální kurz pořádaný společností Ecraid a ESCMID; Prof. Deborah Williamsonová byla jmenována novou ředitelkou podvýboru pro nově se objevující infekce; Kupte si on-line odznak ESCMID ke 40 letům - veškerý výtěžek bude věnován UNICEF a GAVI; Společné prohlášení ESCMID pro zařazení problematiky sepse do pracovního plánu ECDC; Opětovný výskyt malárie ve Spojených státech amerických; CMI: Vznik vysoké rezistence k tigecyklinu v důsledku amplifikace varianty genu tet(A) u klinické Klebsiella pneumoniae rezistentní ke karbapenemům; Přihlaste se na online kurz ESCMID "Školení pro reakci na ohnisko nákazy: Simulační cvičení k posílení místní připravenosti" newsletter ESCMID 16. 08. 2023
ESCMID weekly news 08.08.2023 Změny ve složení podvýboru pro vzdělávání; Deadlines: Podávejte nominace na ceny ESCMID, Podávejte žádosti o grant na spolupráci studijních skupin, Uzavření nominační fáze pro volby do výkonného výboru, Podávejte žádosti o individuální výzkumné granty; Světový den sepse 2023; Hledá se klinický mentor pro Ukrajinu; Studijní skupiny ESCMID na sociálních sítích; Prediktory laboratorně potvrzených opičích neštovic u osob s onemocněním podobným opičím neštovicím; Přihlaste se na online kurz ESCMID "Komunikace s pacienty při rozhodování o předepisování antibiotik v primární a ambulantní péči". newsletter ESCMID 09. 08. 2023
ESCMID weekly news 01.08.2023 Nominace na ceny ESCMID budou brzy otevřeny!; Deadlines: Podávejte žádosti o grant na spolupráci studijních skupin, Uzavření nominační fáze pro volby do výkonného výboru, Podávejte žádosti o individuální výzkumné granty; Přihlaste se na postgraduální kurz ESCMID pořádaný společností Ecraid; Připojte se ke společné konferenci ASM/ESCMID o vývoji léků; Nová výzva k předkládání žádostí o 50 financovaných stáží (od 12. září 2023); CMI: Úmrtnost spojená s infekcí Clostridioides difficile, atributivní a hrubá: Populační kohortová studie; EMA: První vakcína proti respiračnímu syncytiálnímu viru (RSV), která chrání kojence do 6 měsíců věku a starší dospělé; Přihlaste se na kurz ESCMID "Struktura a postavení AMS a aspekt antimikrobiálního managementu v léčbě infekcí"; Evropská zdravotnická unie: EU zintenzivňuje opatření, aby zabránila nedostatku antibiotik pro příští zimu newsletter ESCMID 01. 08. 2023
ESCMID weekly news 25.07.2023 Podávejte žádosti o individuální výzkumné granty ESCMID; Deadlines: Návrhy na ocenění ESCMID, Podávejte žádosti o grant na spolupráci studijních skupin; ECCMID 2023 online na vyžádání; Chřipka A(H5N1) u savců; Přihlaste se na kurs ESCMID o respiračních infekcích; Přihlaste se na kurs o dávkování antibiotik; Zahájena nominační fáze pro volby do výkonného výboru; Úmrtnost spojená s infekcí Clostridioides difficile, atributivní a hrubá: Populační kohortová studie; Přihlaste se na hybridní kurz ESCMID "Antimicrobial stewardship and infection prevention and control" - presenčně nebo online; EMA: Prohlášení EMA k probíhajícímu přezkumu agonistů receptoru GLP-1; Přihlaste se do online kursu "Reakce na ohnisko nákazy: Simulační cvičení k posílení místní připravenosti" newsletter ESCMID 26. 07. 2023
ESCMID weekly news 18.07.2023 Úspěch letní školy!; Deadlines: Žádosti o výzkumné granty SG, Žádosti o individuální výzkumné granty, Uzavření nominační fáze pro volby do výkonného výboru, Návrhy na ocenění ESCMID; Výzva k předkládání žádostí o 50 financovaných stáží - od 12. září 2023; Registrace do vzdělávacích kurzů ESCMID; Kupte si online odznak ke 40 letům ESCMID - veškerý výtěžek bude věnován UNICEF a GAVI; CMI: Klinické, biologické a celogenomové srovnání karbapenem-rezistentních Klebsiella pneumoniae s transformací citlivosti na polymyxin B během léčby; Přihlaste se na online vzdělávací kurz ESCMID "Training for an outbreak response: Simulační cvičení k posílení místní připravenosti" newsletter ESCMID 25. 07. 2023
ESCMID weekly news 11.07.2023 Zahájena nominační fáze pro volby do výkonného výboru; Deadlines: Žádosti o výzkumné granty SG, Žádosti o individuální výzkumné granty, Uzavření nominační fáze pro volby do výkonného výboru, Návrhy na ocenění ESCMID; Varianta enteroviru E-11 spojená s těžkou akutní hepatitidou a meningoencefalitidou u novorozenců ve Francii; Zbývá týden na podání žádosti o granty na výzkum studijních skupin; Přihlaste abstrakt případu, který bude prezentován na IDWeek Clinical Grand Round; Registrace na výroční zasedání EBJIS 2023; Zaregistrujte se do online vzdělávacího kurzu ESCMID; CMI: Fluorochinolony v primární péči, první krok k posílení role pacientů v AMS?; Přihlaste se na hybridní kurz ESCMID "Antimicrobial stewardship and infection prevention and control" na místě nebo online. newsletter ESCMID 25. 07. 2023
ESCMID weekly news 04.07.2023 Podávejte žádosti o individuální granty a granty studijních skupin na rok 2024; Deadlines: ECCMID 2023 a nárok na CME body, Návrhy na ocenění ESCMID; Nová pracovní skupina Akademie ESCMID; Podívejte se na náš nový seriál na YouTube o programu ECCMID 2024; Využijte léto a buďte kreativní pro galerii umění ECCMID 2024; Zaregistrujte se na kurs ESCMID v Lublani; CMI: Problém komplexu Mycobacterium abscessus: multiresistence, citlivost na bakteriofágy a možný přenos ve zdravotnickém zařízení; ESGMAC: Mycoplasma pneumoniae: navždy pryč? - Publikace naší studijní skupiny pro mykoplazmové a chlamydiové infekce v časopise The Lancet Microbe. newsletter ESCMID 25. 07. 2023
ESCMID weekly news 27.06.2023 Skvělá práce programového výboru ECCMID pro ECCMID 2024; Deadlines: Stáže ESCMID ECDC, Nárok na CME body ECCMID 2023, Žádost o výzkumné granty SG; Předkládejte žádosti o udělení ceny ESCMID (od 15. srpna 2023), Aktualizovaná kritéria pro členství mladých vědců v ESCMID, Aktualizace stanov ESCMID, Výběrové řízení na stáže v redakci časopisu Clinical Microbiology and Infection, CMI: Amantadin pro léčbu COVID-19 (studie ACT): randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie; Přihlaste se na online kurz ESCMID "Komunikace s pacienty při rozhodování o předepisování antibiotik v primární a ambulantní péči" newsletter ESCMID 28. 06. 2023
ESCMID weekly news 20.06.2023 Kupte si odznak ESCMID ke 40 letům online - veškerý výtěžek bude věnován UNICEF a GAVI; Deadlines: Stáže ESCMID ECDC, Nárok na CME body ECCMID 2023, Žádost o výzkumné granty SG; Prof. Mary Horganová byla jmenována novou ředitelkou podvýboru pro vzdělávání; ECDC hledá nového ředitele; Zítra se otevírá výzva k předkládání žádostí o individuální výzkumné granty; Zbývají méně než 3 týdny na uplatnění certifikátů CME pro ECCMID 2023; Fáze veřejné konzultace k doporučeným postupům ESCMID pro diagnostiku a léčbu mozkového abscesu - deadline pro zpětnou vazbu za 1 týden; CMI: Rychlé diagnostické testování syfilis v arktických komunitách (studie STAR): Prospektivní studie přesnosti diagnostiky v terénu v prostředí, kde se předpokládá její použití; EMA: Úvodní seminář platformy pro více zúčastněných stran EMA EU; Navštivte kanál ESCMID YouTube, kde najdete týdenní obsah o aktivitách ESCMID. newsletter ESCMID 23. 06. 2023
ESCMID weekly news 13.06.2023 Podpora ESCMID pro vaše výzkumné projekty; Deadlines: Uzávěrka žádostí o stipendium ISID / ESCMID, ECCMID 2023 - uplatnění nároku na CME body, Žádost o výzkumné granty SG; Přihlaste se na stáž ESCMID-ECDC; Dr. Holger Rohde byl jmenován novým ředitelem akčního podvýboru pro AMR; Přihlaste se na postgraduální vzdělávací kurz; CMI: Léčba nekomplikované infekce močových cest v postantibiotické éře (II): vybrané neantibiotické přístupy; EMA: Prohlášení EMA a ECDC k aktualizaci vakcín COVID-19 na nové varianty viru SARS-CoV-2; Přihlaste se do programu Mentoring a získejte poradenství od staršího člena ESCMID.; CMI: Výběrové řízení na stážisty v redakci časopisu Clinical Microbiology and Infection newsletter ESCMID 14. 06. 2023
ESCMID weekly news 06.06.2023 Deadlines: Uzávěrka žádostí o stipendium ISID / ESCMID, Postgraduální studium v oblasti tvorby doporučených postupů, ECCMID 2023 - uplatnění nároku na CME body, Žádost o výzkumné granty SG; Zapište si datum konference ASM/ESCMID o vývoji léčivých přípravků; Fáze veřejné konzultace k doporučeným postupům ESCMID pro diagnostiku a léčbu mozkového abscesu; Přihlaste se na další webinář GARDP REVIVE; Výzva k podávání žádostí o individuální výzkumné granty ESCMID bude otevřena 21. června 2023; CMI: Test pro rozlišení bakteriálních a virových infekcí dýchacích cest u dospělých, založený na TRAIL, IP-10 a CRP: studie diagnostické přesnosti; ECDC: Přihlaste se na stáž ECDC-ESCMID; EMA: Nejnovější vydání nejzajímavějších informací o veterinárních léčivých přípravcích; Navštivte náš kanál YouTube, kde najdete týdenní obsah o aktivitách ESCMID. newsletter ESCMID 06. 06. 2023
ESCMID weekly news 23.05.2023 "Post ECCMID days" se konají již zítra!; Deadlines: Registrace na letní školu ESCMID, Uzávěrka žádostí o stipendium ISID / ESCMID, Postgraduální studium v oblasti tvorby doporučených postupů; Kupte si online náš slavnostní odznak - výtěžek bude věnován UNICEF a GAVI; Připojte se k dalšímu webináři pořádanému studijní skupinou pro infekce spojené s implantáty; Přihlaste se na postgraduální kurzy a semináře ESCMID; CMI: Markery epidemiologické úspěšnosti izolátů Staphylococcus aureus rezistentních vůči meticilinu (MRSA) v evropské populaci, Dotazník: Antimikrobiální léčba během terapeutické výměny plazmy: Hacettepe University, Turecko newsletter ESCMID 23. 05. 2023
ESCMID weekly news 16.05.2023 Příští týden se konají Post ECCMID days!; Deadlines: Přihlášky do výběrového řízení na ředitele podvýboru ESCMID pro nově se objevující infekce, Registrace na letní školu ESCMID, Uzávěrka žádostí o stipendium ISID / ESCMID, Postgraduální studium v oblasti tvorby doporučených postupů, Certifikát AMS 2023-2025 - poslední 1 místo!; Poslední místa na Letní školu ESCMID 2023; Výzva k předkládání žádostí o pozorovatelské místo v ECDC na rok 2023 (příjem žádostí od 30. května 2023); CMI: Využití strojového učení k předpovědi protilátkové odpovědi na očkování proti SARS-CoV-2 u příjemců transplantovaných solidních orgánů: multicentrická kohorta ORCHESTRA. newsletter ESCMID 18. 05. 2023
ESCMID weekly news 09.05.2023 Kupte si online náš slavnostní odznak - výtěžek bude věnován UNICEF a GAVI; Deadlines: Matematika proti antimikrobiální rezistenci, Uzávěrka žádostí o stipendium ISID / ESCMID, ECCMID 2023 - nárok na body CME, Výběrové řízení na pozici ředitele pro vzdělávání; Podívejte se na obsah ECCMID 2023 na online platformě; Certifikát "Antimicrobial Stewardship" (AMS) 2023-2025 - zbývá 1 místo na grant!, Veřejná konzultace EMA; Hledají se autoři otázek pro Evropskou zkoušku z lékařské mikrobiologie; CMI: Připravenost na virové epidemie: Pohled z 5 evropských laboratoří klinické mikrobiologie; EMA: První vakcína na ochranu starších dospělých před infekcí respiračním syncytiálním virem (RSV). newsletter ESCMID 10. 05. 2023
ESCMID weekly news 02.05.2023 Zapište si datum konání Post-ECCMID Days; Deadlines: Podávání žádostí o granty pro výzkumné studijní skupiny, Podávejte přihlášky na místo ředitele podvýboru ESCMID pro nově se objevující infekce, Uzávěrka žádostí o stipendium ISID / ESCMID, Výběrové řízení na pozici ředitele pro vzdělávání; Fotografie z kongresu jsou k dispozici na webových stránkách ECCMID 2023; Nový seriál na YouTube o sympoziu GLG-ESCMID; Je k disposici konečný program ECCMID 2023; Tento měsíc se otevírá výzva k podávání žádostí o stáž v ECDC na rok 2023!; CMI: Hodnocení rizik infekce opičími neštovicemi u lidí: Retrospektivní kohortová studie newsletter ESCMID 03. 05. 2023
ESCMID weekly news 25.04.2023 Deadlines: Žádosti o financované stáže, Přihlášky do pracovní skupiny Akademie ESCMID, Přijímají se žádosti o granty výzkumných studijních skupin, Podávejte přihlášky na místo ředitele podvýboru ESCMID pro nově se objevující infekce, Uzávěrka žádostí o stipendium ISID / ESCMID; Požádejte o certifikáty CME pro ECCMID 2023; Ročenka ESCMID 2022/2023; Gratulujeme vítězům grantu CAREer 2023, CMI: Klimatické změny, zvířata a Candida auris: pohled na ekologickou niku nového druhu na základě přístupu One Health; EHAP: Průzkum Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP) o nedostatku léků v roce 2023. newsletter ESCMID 28. 04. 2023
ESCMID weekly news 11.04.2023 33. ročník ECCMID začíná tento týden, živě v Kodani a online!; Deadlines: Setkání GLG-ESCMID AMR, Aplikace pro financované stáže, Aplikace pro pracovní skupiny Akademie ESCMID; Aplikace ECCMID je k dispozici pro Android nebo iOS; Připojte se k našemu živému přenosu na platformě YouTube; Zaregistrujte se na setkání mladých výzkumníků Ecraid na konferenci ECCMID 2023; CMI: Vliv 23-valentní pneumokokové polysacharidové vakcíny na incidenci hospitalizace dospělých pacientů s pneumonií ve věku ≥ 65 let: retrospektivní kohortová studie; EMA: Veřejná konzultace k doporučeným postupům o jakostních aspektech veterinárních léčivých přípravků určených k podávání prostřednictvím pitné vody a k návrhu přílohy o studiích kompatibility mezi veterinárními léčivými přípravky a biocidními přípravky newsletter ESCMID 12. 04. 2023
ESCMID weekly news 04.04.2023 Připojte se k setkání GLG-ESCMID AMR, které se uskuteční příští týden 14. dubna 2023; Deadlines: Zasedání GLG-ESCMID AMR, Zasílejte žádostí o financované stáže; Podívejte se na výuková videa pro online platformu ECCMID; Týmy pro kvízovou show Selective Pressure na ECCMID 2023 se formují; Registrace na ECCMID 2023 Keynote Fireplace; Zaregistrujte se na postgraduální kurz ESCMID; ECRAID pořádá na ECCMID 2023 otevřené fórum; CMI: Perorální antivirotika pro léčbu cytomegaloviru u příjemců transplantátu newsletter ESCMID 05. 04. 2023
ESCMID weekly news 28.03.2023 Slavíme 40 let ESCMID!; Deadlines: Registrace do programu "Antimicrobial stewardship" spuštěna, MicrobiotaMi 2023, Zasílejte žádostí o financované stáže; Výzva k předkládání žádostí o 50 financovaných stáží; Kurs ESCMID: Aktuální témata infekčního lékařství a klinické mikrobiologie ve střední a východní Evropě; Podívejte se na náš seriál na YouTube: Na cestě k ECCMID 2023; Registrujte se na "ECCMID 2023 Keynote Fireplace"; Zaregistrujte se na ECCMID 2023: Ecraid Young Investigator Meeting; CMI: Individuální optimalizace dávek ATB: systematický přehled a metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií; Přihlaste se na kurz ESCMID "Matematika proti antimikrobiální rezistenci" - Lille, Francie 15.-16. června 2023 newsletter ESCMID 30. 03. 2023
ESCMID weekly news 21.03.2023 Průzkum mezi členy ESCMID; Deadlines: Infekční choroby u transplantovaných: Kvalita a bezpečnost transplantací, Zasílejte žádostí o financované stáže, Registrace do programu AMS; Všechny Pre-ECCMID dny jsou ke stažení/přehrání!; Registrujte se na "ECCMID 2023 Keynote Fireplace"; Granty pro kurzy ESCMID; Výběrové řízení na pozici asistenta programového ředitele ECCMID; Výzva k předkládání žádostí o financované stáže bude otevřena příští týden; CMI: Prognóza hospitalizovaných dospělých pacientů s RS virovou infekcí: multicentrická retrospektivní kohortová studie; ECCMID TV: Judith Cohen se vrací, aby vedla rozhovory s významnými řečníky, členy výboru a komunitou ESCMID na ECCMID 2023. newsletter ESCMID 23. 03. 2023
ESCMID weekly news 14.03.2023 Druhé kolo Pre-ECCMID Days se koná zítra!; Deadlines: Výběrové řízení na post ředitele subkomise ESCMID pro AMR, Zasílejte žádostí o financované stáže, Registrace do programu AMS zahájena!; Registrace na Den TAE 2023 je zahájena!; Připojte se k setkání GLG-ESCMID AMR; Podívejte se na náš nový seriál na YouTube: Na cestě k ECCMID 2023; CMI: Změna hry nebo trik: zánětlivé markery jako vodítko pro rozhodování o antibiotické léčbě u časné novorozenecké sepse newsletter ESCMID 15. 03. 2023
ESCMID weekly news 07.03.2023 Deadlines: Standardní registrační poplatek na ECCMID 2023, Vytvoření týmů pro kvíz ECCMID, Výběrové řízení na post ředitele subkomise ESCMID pro AMR, Registrace do programu AMR; Druhé kolo "Pree-ECCMID Days" se uskuteční příští týden; Pošlete své fotografie, aby se staly součástí fotomozaiky ESCMID; Zaregistrujte se na postgraduální kurz ESCMID; CMI: Sensitivita a specificita dvou POCT testů pro diagnostiku syfilis a HIV v Kanadě: průřezová studie; ECAS: 19. evropská konference o AIDS se koná ve dnech 18.-21. října 2023 ve Varšavě. newsletter ESCMID 08. 03. 2023
ESCMID weekly news 28.02.2023 Poslední šance na obsazení míst v ESCMID!; Deadlines: Výběrové řízení na šéfredaktora nového časopisu ESCMID, Výběrové řízení na ředitele "ESCMID AMR Action", Poplatek za registraci na ECCMID 2023, Zaregistrujte se na ECCMID 2023 "Keynote Fireplace sessions"; Je k dispozici Rozpis Dne stážistů TAE na kongresu ECCMID 2023; Zaregistrujte se na kongres ECCMID 2023: Setkání mladých výzkumníků Ecraid; Výzva k předkládání žádostí o financovaní stáží; CMI: Ke klinickým breakpointům pro netuberkulózní mykobakterie - Stanovení epidemiologických hodnot cut off pro Mycobacterium avium complex a Mycobacterium abscessus pomocí bujónového mikrodilučního testu; EMA: Evropská agentura pro léčivé přípravky zveřejnila k veřejné konzultaci doporučený postup ICH M13A o bioekvivalenci pevných perorálních lékových forem s okamžitým uvolňováním newsletter ESCMID 01. 03. 2023
ESCMID weekly news 21.02.2023 Výběrové řízení na šéfredaktora nového časopisu ESCMID; Deadlines: ESCMID on-line kurz soudního lékařství, Poplatek za registraci na ECCMID 2023, Přihláška do týmu pro kvíz ESCMID; Výběrové řízení na pozici asistenta programového ředitele ECCMID; Záznamy z Pre-ECCMID dnů jsou k dispozici on-line; Nezapomeňte se zaregistrovat na další webinář GARDP REVIVE; Kurs ESCMID s možností získání grantu: Horká témata v oborech infekční lékařství a klinická mikrobiologie ve střední a východní Evropě; On-line kurs ESCMID: AMS v zařízeních dlouhodobé péče, ESCMID kurs: Antimicrobial stewardship (AMS) u infekcí spojených s migrací a cestováním (Homburg, Německo, 17.-19. března 2023); CMI: Výsledek vyšetřování infekce Clostridioides difficile v nemocnicích v Evropě: Matematický model založený na údajích z projektů COMBACTE newsletter ESCMID 22. 02. 2023
ESCMID weekly news 14.02.2023 Pre - ECCMID dny začínají 15.02.2023; Deadlines: ECCMID 2023 - končí zasílání abstraktů, Výběrové řízení na nového šéfredaktora časopisu ESCMID, Registrace certifikátu ESCMID AMS, Výběrové řízení na ředitele pro strategii AMR; Vytvořte si tým pro kvíz ESCMID; Účastnické granty pro kurs ESCMID; CMI: Metoda EUCAST pro testování citlivosti diskovou difúzí pro často izolované anaerobní bakterie; Kurz ESCMID: AMS program. Výuka v jihoevropské nemocnici s nízkou mírou MDRO; Online kurz ESCMID: Co nás může soudní lékařství naučit pro zvládání pandemií?; ECRAID: Ženy ze společnosti Ecraid radí mladým vědkyním u příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě newsletter ESCMID 15. 02. 2023
ESCMID weekly news 07.02.2023 Pre - ECCMID dny začínají příští týden; Deadlines: Začíná registrace na ECCMID 2023, ECCMID 2023 - končí zasílání abstraktů, Výběrové řízení na nového šéfredaktora časopisu ESCMID, Zasílání obrázků pro mozaikovou stěnu ESCMID; K dispozici je program společné akce před ECCMID o globální strategii AMR; Program ECCMID 2023 je zveřejněn online!; Výzva k účasti v nové pracovní skupině Akademie ESCMID; Pošlete své fotografie, aby se staly součástí fotomozaiky ESCMID; Velké poděkování patří všem přispěvatelům umělecké galerie pro ECCMID 2023; Zaregistrujte se na "Fireplace sessions" na konferenci ECCMID 2023; CMI: Farmakokinetika/farmakodynamika fágové terapie: hlavní překážka klinického použití; Online kurz ESCMID: AMS v zařízeních dlouhodobé péče; Online kurz ESCMID: Co nás může soudní lékařství naučit pro zvládání pandemií?; EMA: Opatření EMA ke koordinaci reakce na přetrvávající nedostatek antibiotik newsletter ESCMID 09. 02. 2023
ESCMID weekly news 31.01.2023 Otevřena online platforma ECCMID 2023; Deadlines: Registrace na kurz ESCMID o spalničkách v Paříži, ECCMID 2023 - zasílání abstraktů, Výběrové řízení na nového šéfredaktora časopisu ESCMID, Registrace členů týmů připravujícího kvíz ESCMID, Zbývá týden pro včasnou registraci ECCMID; Skvělá pracovní příležitost na univerzitě ve Veroně (souvisí s EUCIC); Nepropásněte termín registrace na kurzy ESCMID; Vítěz "Galerie ECCMID 2023": Ana Pelivan, Chorvatsko; CMI: Přihlaste se do kurzu: ABS program v jihoevropské nemocnici s nízkou mírou MDRO newsletter ESCMID 03. 02. 2023
ESCMID weekly news 24.01.2023 ECCMID kvíz: prosba o spolupráci; Deadlines: Stáž na Mayo Clinic, Výzva pro členy panelu pro doporučené klinické postupy, ABS u infekcí spojených s migrací a cestováním, Uzavření včasné registrace ECCMID 2023, Výběrové řízení na nového šéfredaktora časopisu ESCMID; Zaregistrujte se do online kurzu ESCMID; Kongres EASL 2023; CMI: Bakteriofágová terapie infekcí pohybového aparátu a kůže/měkkých tkání u lidí; V současné době probíhá veřejná konzultace dvou doporučených postupů ESCMID, a to "Rituály a chování na operačním sále" a "Analýza moči", která potrvá do 1., resp. 6. února. newsletter ESCMID 25. 01. 2023
ESCMID weekly news 17.01.2023 Dva doporučené postupy ESCMID ve fázi veřejné konzultace; Deadlines: Informace o aktuálních nových infekcích, AMS v zemích s nízkými a středními příjmy, Stáž na Mayo Clinic; Výzva pro členy panelu pro doporučené klinické postupy, Výběrové řízení na šéfredaktora nového časopisu ESCMID; Přihlaste se na kurz ESCMID v Homburgu/Saaru, Německo, 17.-19. března 2023; Mezinárodní konference o antimikrobiální rezistenci (ICOHAR) 2023; Kurz ESCMID: Soudní lékařství a zvládání pandemií; EMA: Usnadnění decentralizovaných klinických studií v EU; CMI: Efekt empirické antibiotické léčby na základě nemocničních kumulativních antibiogramů u pacientů se sepsí a bakteriemií newsletter ESCMID 19. 01. 2023
ESCMID weekly news 10.01.2023 Výběrové řízení na šéfredaktora nového časopisu ESCMID; Deadlines: Žádosti o grant CAREer, Aktuální informace o aktuálních nových infekcích, AMS v zemích s nízkými a středními příjmy, Stáž na Mayo Clinic; Nové rozšířené členství zemí s nízkými a nižšími středními příjmy; Snížený registrační poplatek LMIC pro nadcházející online kurz; On line přihláška na nadcházející kurz EITaF; Otevřená výzva pro členy panelu pro tvorbu doporučených postupů; CMI: Doporučené postupy ESCMID/EUCIC pro klinickou praxi týkající se perioperační antibiotické profylaxe u pacientů kolonizovaných multirezistentními gramnegativními bakteriemi; Otevření registrace pro certifikát ESCMID AMS 2023-2025 newsletter ESCMID 12. 01. 2023
ESCMID weekly news 20.12.2022 Kniha antibiotik WHO EML AWaRe; Deadlines: Končí lhůta pro podávání návrhů do umělecké galerie ECCMID 2023, Kvíz ESCMID, Staňte se členy podvýboru ESCMID, Žádosti o grant CAREer; Ocenění mladých výzkumníků ESCMID; Podejte žádost o grant CAREer do 15. ledna 2023; Blahopřejeme oceněným vynikajícím stážistům TAE za rok 2023; Stáž ESCMID na Mayo Clinic; Výzva k účasti v panelu pro tří projektů doporučených postupů ESCMID; CMI: Epidemiologické cutt-off hodnoty pro antimykotika a gradientní koncentrační proužky u různých druhů kvasinek a pěti převládajících druhů aspergilů. newsletter ESCMID 21. 12. 2022
ESCMID weekly news 13.12.2022 Syaňte se členy podvýboru ESCMID; Deadlines: Uzávěrka žádostí o grant "ESCMID Förderverein", Končí lhůta pro podávání návrhů do umělecké galerie ECCMID 2023, Žádosti o grant CAREer; ESCMID Förderverein podporuje účast LMIC na ECCMID 2023; Value-Dx: Požadavky na diagnostiku akutních infekcí dýchacích cest získaných v komunitě; Výroční kongres Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP); Výsledky voleb do řídícího výboru TAE - 3 noví členové; Certifikát ESCMID AMS 2023-2025; CMI: Enterococcus faecium rezistentní k vankomycinu: prevalence při přijetí, sekvenační typy a rizikové faktory; Přihlaste se na online kurz "Antimicrobial stewardship in low and middle-income countries"; Webinář ESGMAC, 14. prosince, 17:00-18:00 SEČ: Hyperamonémie spojená s Ureaplasma species u příjemců transplantovaných plic; Tip pro používání aplikace Mastodon. newsletter ESCMID 14. 12. 2022
ESCMID weekly news 05.12.2022 Slavíme 30 let vzdělávacích kurzů ESCMID; Deadlines: Uzávěrka žádostí o grant "ESCMID Förderverein", Končí lhůta pro podávání návrhů do umělecké galerie ECCMID 2023, Registrace na konferenci "Aktuální informace o nových infekcích" končí, Uzávěrka výzva k předkládání žádostí o členství v komisi pro doporučené postupy směrnice ESCMID; Výzva pro členy panelu "ESCMID Guidelines"; Kurs ESCMID o nových infekcích; Pošlete své otázky do kvízu ECCMID 2023; CMI: Neutralizační protilátky vyvolané homologními a heterologními boostery u očkovaných proti koronavirům v Chile; Přihlaste se na online kurz "Antimicrobial stewardship in low and middle-income countries" (23.-25. ledna 2023); EMA: Veřejná konzultace k čl. 40 odst. 5 nařízení (EU) 2019/6, Tip pro používání aplikace Mastodon. newsletter ESCMID 07. 12. 2022
ESCMID weekly news 29.11.2022 Uzávěrka podávání abstraktů ECCMID; Deadlines: Konec voleb do řídícího výboru TAE; Uzávěrka grantů na kurs "Update on current emerging infections", Uzávěrka příspěvků do umělecké galerie ECCMID 2023; Požádejte o grant ESCMID CAREER; Certifikát ESCMID AMS 2023-2025; Článek ESCMID o kampani AMR v The Guardian; CMI: Genomika rezistence vůči cefiderokolu u sekvenčních izolátů Pseudomonas aeruginosa od pacientů s cystickou fibrózou; ESCMID vytvořil nový účet na platformě Mastodon - tipy k přihlášení do systému Mastodon; Kurz ESCMID "Antimicrobial stewardship u infekcí spojených s migrací a cestováním" 17.-19. března 2023, Homburg/Saar, Německo; ESGCP nabízí 5 cestovních grantů mladým vědcům, kteří budou prezentovat na konferenci ECCMID 2023. newsletter ESCMID 30. 11. 2022
ESCMID weekly news 22.11.2022 Světový týden ATB 2022; Deadlines: Průzkum čtenářů CMI končí, Volby do řídícího výboru TAE končí, ECCMID 2023 - Uzávěrka podávání abstraktů; Kvíz ECCMID; Hlasujte ve volbách do řídícího výboru TAE; Přihlašování abstraktů ECCMID; Online kurz ESCMID "ATB stewardship pro malé a středně rozvinuté země"; CMI: Diagnostická přesnost rychlých autotestů na antigen SARS-CoV-2 u asymptomatických osob v období Omicron; EMA: Evropská agentura pro léčivé přípravky zveřejnila k veřejné konzultaci koncepční dokument o platformových studiích; ESCMID vytvořil nový účet na platformě Mastodon. newsletter ESCMID 23. 11. 2022
ESCMID weekly news 15.11.2022 Webinář ESCMID o AMS s otevřeným přístupem WAAW 2022; Deadlines: Uzávěrka pro podávání přihlášek do programu TAE Research Bites, Webinář ESCMID o AMS s otevřeným přístupem WAAW 2022, Průzkum čtenářů CMI končí, Volby do řídícího výboru TAE končí, ECCMID 2023 - Uzávěrka podávání abstraktů; Průzkum CMI; TAE Research Bites uzávěrka zítra; Bezplatný online webinář o výzvách v boji proti antimikrobiální rezistenci!; Žádosti o granty CAREer jsou nyní otevřeny!; CMI: Dynamika plísňové mikrobioty a její geografická, věková a genderová variabilita u pacientů s cystickou fibrózou; EMA: Otevřena veřejná konzultace k dokumentu Mezinárodní rady pro harmonizaci technických požadavků na registraci humánních léčivých přípravků (ICH) (26/10/2022) newsletter ESCMID 16. 11. 2022
ESCMID weekly news 01.11.2022 Přijímání žádostí o grant ECCMID 2023 na osvětovou činnost zahájeno; Deadlines: Průzkum čtenářů CMI, Podání abstraktů pro TAE Research Bites, Podání abstraktů na ECCMID 2023; Podívejte se na kurzy ESCMID pro rok 2023!; Zahájení spolupráce ESCMID a Ecraid v oblasti vzdělávání; Breakpointy a metody EUCAST pro C. diphtheriae a C. ulcerans; Kvíz ECCMID 2023; CMI: Vliv kvality péče na prognózu infekce krevního řečiště způsobené Staphylococcus aureus; EMA: Veřejná konzultace EMA k "Průvodci správnou praxí pro používání katalogu metadat 'Real-World Data Sources' ". newsletter ESCMID 02. 11. 2022
ESCMID weekly news 25.10.2022 Společná akce před ECCMID: Globální strategie AMR; Deadlines: Kurs "Léčba hepatitidy B: Je to možné?", Průzkum čtenářů CMI, Předkládání abstraktů pro TAE Research Bites, Abstrakty pro ECCMID 2023; Zveřejněn nový článek Ecraid; 32. mezinárodní kongres antimikrobiální chemoterapie; Sympozium ISAC/ESCMID na ICC 2022; Mezinárodní kongres infekčních nemocí; Série posterů IMMEM XIII na YouTube; CMI: Využití lipidových fingerprintů pro diagnostiku druhů Mycobacterium tuberculosis complex pomocí rutinního MALDI-ToF; EMA: Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA přijal kladné stanovisko k tetravalentní vakcíně proti horečce dengue společnosti Takeda. newsletter ESCMID 26. 10. 2022
ESCMID weekly news 18.10.2022 Zahájení podávání abstraktů na ECCMID 2023; Deadlines: Financované stáže, Antimykotická léčba od primární po terciární péči, Antimikrobiální management (AMS) u infekcí spojených s migrací a cestováním; Výzva k podávání žádostí o financované stáže končí za dva dny!; Registrace na Mezinárodní kongres infekčních nemocí; Průzkum potřeb čtenářů CMI; Veřejná konzultace k doporučeným postupům ESCMID/EUCIC; CMI: Rizikové skóre pro u dospělé pacienty s nízkým rizikem bakteriální meningitidy a s leukocytózou mozkomíšního moku a negativním Gramovým nátěrem; EMA doporučuje standardní registrace vakcín Comirnaty a Spikevax COVID-19; EMA: Doporučení k registraci nového léčivého přípravku (maribavir) k léčbě cytomegalovirových (CMV) infekcí; Registrace na kurzy a semináře ESCMID newsletter ESCMID 19. 10. 2022
ESCMID weekly news 11.10.2022 Zahájení registrace a podávání abstraktů na ECCMID 2023, Důležitá data a termíny: Ocenění ESCMID, Uzávěrka žádostí o granty na spolupráci studijních skupin, Postgraduální seminář "Antimicrobial Stewardship", Volby do řídícího výboru TAE, Uzavření soutěže Mladý výzkumník a ocenění za vynikající výsledky, Uzávěrka nominací na členy řídícího výboru TAE, Podejte si žádost o ocenění TAE Outstanding Trainee Awards, Uzávěrka žádostí o financování stáží, Registrace do online kurzů ESCMID, CMI: Profil lékové rezistence klinických izolátů Mycobacterium kansasii před a po dvouměsíční empirické antimykobakteriální léčbě , Nový lék na ochranu dětí a kojenců před infekcí respiračním syncytiálním virem (RSV) newsletter ESCMID 12. 10. 2022
ESCMID weekly news 04.10.2022 K disposici jsou webové stránky ECCMID 2023!, Zvýšení cestovních náhrad u mezikontinentálních stáží, Průzkum čtenářů CMI, Uzávěrka cen ESCMID, Kurs ESCMID o COVID-19 v zemích s nízkou životní úrovní, K disposici je program ECMCR 2022, Webový seminář GARDP: 11. října 2022, 17:00-18:30 hodin CEST, Diagnostická přesnost rychlých testů na virovou nemoc Ebola newsletter ESCMID 06. 10. 2022
ESCMID weekly news 27.09.2022 Ceny vyhlášené ESCMID, Přihlaste se na postgraduální kurs ESCMID, Konference ESCMID/ASM začíná příští týden, Podívejte se na mentorský program ESCMID, Průzkum ESCMID o učebnicích používaných v CM/ID/IC, 2. veterinární fórum o "velkých objemech dat" ("Big Data"): příklady použití, CMI: Spotřeba antibiotik a výskyt ESBL-PE v subsaharské Africe newsletter ESCMID 29. 09. 2022
ESCMID weekly news 20.09.2022 Registrace na společnou konferenci ESCMID/ASM 2022, Otevřeny nominace pro volby členů TAE SC!, Uložte si datum konference ECMCR 2022, Přihlaste se na postgraduální kurs ESCMID/Ecraid, Kurs ESCMID eAcademy s EUCAST, Pro tento online vzdělávací kurz je k dispozici účastnický grant, CMI: Analýza krátkodobého podávání antibiotik u běžných infekcí newsletter ESCMID 21. 09. 2022
ESCMID weekly news 13.09.2022 IMMEM XIII začíná zítra 14. září 2022, Průzkum ESCMID o učebních textech používaných v CM/ID/IC, Přihlaste se na tento online vzdělávací kurz do 2. října!, Kurs ESCMID eAcademy s EUCAST, Přihlaste se na postgraduální kurs ESCMID/Ecraid, CMI: Varianty Delta a Omicron nesoucí mutace spojené s rezistencí newsletter ESCMID 15. 09. 2022
ESCMID weekly news 06.09.2022 Přihlaste se na postgraduální kurs ESCMID/Ecraid, Výzva k předkládání žádostí o financovaná stáží, Přihlaste se na IMMEM XIII, který začíná 14. září, Úvodní video kursu ESCMID, Otevřený přístup: Genomické populační struktury mikrobiálních patogenů, CMI: Klinické charakteristiky infekce virem opičích neštovic, Nový pracovní plán programu Accelerate Clinical Trials newsletter ESCMID 07. 09. 2022
ESCMID weekly news 30.08.2022 Výzva k předkládání žádostí o výzkumné granty ESCMID na rok 2023 končí!, Podávejte od 13. září 2022 žádosti o financovaná stáží, Nadcházející postgraduální kurs ESCMID, Průzkum ESC/BioMed Alliance o zdravotnických prostředcích, Konference ESCMID/ASM v Dublinu již za měsíc, Pracovní skupina WHO pro AMR, Evropská komise definovala antimikrobiální látky pro humánní použití, Aktuální informace EMA o vakcínách proti opičím neštovicím a COVID-19, CMI: Doporučené postupy ESCMID COVID-19: aktualizace léčby newsletter ESCMID 31. 08. 2022
ESCMID weekly news 23.08.2022 Ceny ESCMID, Zaregistrujte se nyní na vzdělávací kurz ESCMID AMS, Výzkumné granty ESCMID 2023, Přihlaste se na 1. akademii TAE, Poslední volná místa na IMMEM XIII, ECCMID 2022 ke stažení, CMI: Krátkodobá antibiotická léčba komunitní pneumonie newsletter ESCMID 24. 08. 2022
ESCMID weekly news 16.08.2022 Výzkumné granty ESCMID 2023, Postgraduální kurs ESCMID/Ecraid, Nové členství v ESCMID pro důchodce, Ceny TAE pro vynikající stážisty, CMI: Stálé pozorovací studie: Nový koncept v klinickém výzkumu, ESID 2022: Předkládání abstraktů, Webinář GARDP: 23. srpna, 17:00-18:30 SEČ newsletter ESCMID 17. 08. 2022
ESCMID weekly news 09.08.2022 Přihlaste se na 1. TAE/ESCMID Leadership Academy, Nadcházející vzdělávací kurzy ESCMID, Materiál ECCMID 2022 je stále k dispozici na webu, Kurs ESCMID eAcademy s EUCAST, Jak ECCMID změnil život mladého výzkumníka, CMI: Hospic a užívání antibiotik newsletter ESCMID 10. 08. 2022
ESCMID weekly news 02.08.2022 ECCMID Explores jsou zpět na YouTube!, Výzkumné granty ESCMID 2023, Poslední vstupenky na IMMEM XIII, Certifikované stáže ESCMID, Postgraduální vzdělávací kurs ESCMID, Webinář GARDP: 10. srpna 2022, 17:00-18:30 SEČ, CMI: Ověřování modelů pravděpodobnosti infekce krevního řečiště newsletter ESCMID 03. 08. 2022
ESCMID weekly news 26.07.2022 Konference ESCMID/ASM o vývoji léků, Kongres ISID 2022: přihlašování abstraktů zahájeno, Postgraduální vzdělávací kurz ESCMID, Certifikované stáže ESCMID, Přihlaste se na 1. TAE/ESCMID Leadership Academy, Cestovní granty pro postgraduální kurs, Certifikát "ESCMID Antimicrobial Stewardship", Doporučení pro druhou posilovací dávku mRNA vakcín COVID-19, CMI: Nosičství omikronové varianty SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 27. 07. 2022
ESCMID weekly news 19.07.2022 Konzultace EUCAST o breakpointech pro Corynebacterium diphtheriae a Corynebacterium ulcerans, Nadcházející postgraduální vzdělávací kurs ESCMID, Již brzy: Kurs ESCMID eAcademy s EUCAST, Poslední volné vstupenky na IMMEM XIII, Přihlaste se na tento online postgraduální vzdělávací kurz ESCMID!, CMI: Transmisibilita v časné fázi epidemie opičích neštovic v roce 2022, Veřejná konzultace doporučených postupů VICH (Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products) newsletter ESCMID 26. 07. 2022
ESCMID weekly news 12.07.2022 Úspěšná letní škola!, Nadcházející postgraduální vzdělávací kurs ESCMID, Výzva k předkládání žádostí o financování výzkumu studijních skupin, Certifikované stáže, Webinář GARDP: 26. července 2022, 16:00-17:30 SEČ, Biomed Alliance-medicínské přístroje, EMA vyhlásila novou veřejnou konzultaci, CMI: Imunogenita a bezpečnost vakcíny 4CMenB newsletter ESCMID 26. 07. 2022
ESCMID weekly news 05.07.2022 Certifikáty CME/CPD ECCMID 2022, Postgraduální vzdělávací kurs ESCMID, Přihlaste se na 1. TAE/ESCMID Leadership Academy, Výzva k předkládání žádostí o financování výzkumu studijních skupin, Nové kursy ESCMID k registraci, Výroční zpráva EMA za rok 2021, CMI: Expozice zdravotnických pracovníků SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 26. 07. 2022
ESCMID weekly news 28.06.2022 Uzávěrka nových projektů v rámci Doporučených postupů ESCMID, Uzávěrka výzkumných grantů ESCMID 2023, Průzkum ESCMID o učebnicích používaných v klinické mikrobiologii/infekčním lékařství, Networking Corner: Střediska spolupráce ESCMID, Postgraduální vzdělávací kurz ESCMID, Certifikáty CME/CPD ECCMID 2022, CMI: ECOFF a AST u invazivních netyfoidních salmonel newsletter ESCMID 29. 06. 2022
ESCMID weekly news 21.06.2022 Výzva k podávání výzkumných grantů ESCMID 2023, Přihláška na stáž ECDC/ESCMID, Uzávěrka výzvy k předkládání projektů Doporučených postupů ESCMID, Koutek pro vytváření sítí: Výzkumné projekty a sítě, Podívejte se na " ESCMID Mentorship Programme", Abstrakty a granty ESCMID/ASM, CMI: Jak aplikovat modelování strukturálních rovnic na koncepty infekčních nemocí newsletter ESCMID 22. 06. 2022
ESCMID weekly news 14.06.2022 Financování výzkumu studijní skupiny ESCMID, Studijní skupina ESCMID na YouTube, Certifikáty CME/CPD ECCMID 2022, K dispozici jsou nové granty, Abstrakty a granty ESCMID/ASM, Individuální výzkumné granty, CMI: Environmentální stabilita kmene SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 15. 06. 2022
ESCMID weekly news 07.06.2022 Týden přidružených společností ESCMID na YouTube, Stáže ESCMID/ECDC, Nové kurzy ESCMID, Výzva k předkládání projektů ESCMID - doporučené postupy, Průzkum ESCMID o učebnicích používaných v klinické mikrobiologii/infekčním lékařství, Pokyny EMA pro vývoj nových antibiotik, CMI: Antibiotická léčba močových infekcí v postantibiotické éře newsletter ESCMID 09. 06. 2022
ESCMID weekly news 31.05.2022 Konference IMMEM XIII, Stáže ESCMID/ECDC - možnost přihlášení otevřena 2. června, Konference ESCMID/ASM o vývoji léků - přihlášení abstraktů, Kurs "ESCMID Guidelines": uzávěrka přihlášek, Kursy ESCMID k registraci, Schválené prohlášení EMA k vakcínám COVID-19, Webinář ESCMID/IDSA o opičích neštovicích, CMI: Modelování PK/PD pro apramycin newsletter ESCMID 01. 06. 2022
ESCMID weekly news 24.05.2022 Kurs ESCMID Guidelines: registrace končí!, Společný webinář ESCMID/IDSA o opičích neštovicích, Společná stipendia ISID/ESCMID, Registrace na IMMEM XIII s předstihem, ESGFOR-SEPAF: Postmortem v době pandemie, Registrace na 21. ročník LISSSD je stále otevřená, CMI: Nosičství P. aeruginosa u obyvatel zařízení dlouhodobé péče. newsletter ESCMID 24. 05. 2022
ESCMID weekly news 17.05.2022 Post-ECCMID day: Antimikrobiální resistence, Registrace pro základní modul certifikátu AMS, Financování výzkumu studijní skupiny ESCMID, Výzva k předkládání projektů "ESCMID doporučené postupy 2022", Konference "EuroBioFilms 2022", Výzva k předkládání žádostí o stáž v ESCMID/ECDC, CMI: Chronické užívání aspirinu a přežití po sepsi newsletter ESCMID 18. 05. 2022
ESCMID weekly news 10.05.2022 Certifikát ESCMID AMS - registrace otevřena!, Post-ECCMID day: AMR, Připojte se ke studijní skupině ESCMID!, Kurz "ESCMID Guidelines", Stipendia ISID/ESCMID, Mezinárodní setkání - nitrobuné baktere 2022, CMI: BCG vakcína a snížení pracovní neschopnosti pracovníků ve zdravotnictví při pandemii COVID-19 newsletter ESCMID 11. 05. 2022
ESCMID weekly news 03.05.2022 Děkujeme za ECCMID 2022, uvidíme se příští rok v Kodani!, Certifikát ESCMID AMS - registrace otevřena!, ECCMID 2022 CME/CPD certifikáty, ECCMID 2022 - záznamy k přehrání jsou k dispozici, Průzkum ESCMID o učebnicích používaných v klinické mikrobiologii/infekčním lékařství, Výzva k předkládání projektů ESCMID - Doporučené postupy na rok 2022, Kurzy ESCMID k registraci, CMI: Genotypy kmenů Candida parapsilosis rezistentních k flukonazolu, EMA: Recentní sdělení o vakcínách a léčbě COVID-19 newsletter ESCMID 04. 05. 2022
ESCMID weekly news 19.04.2022 ECCMID 2022 začíná za 4 dny!, Ecraid meeting v rámci ECCMID, ECCMID Keynote Fireplace, Certifikát ESCMID AMS - registrace otevřena, Evropská zkouška z lékařské mikrobiologie, Průzkum ESCMID o učebnicích používaných v klinické mikrobiologii/infekčním lékařství, Otevřené zasedání EITAF v rámci ECCMID, Nové online kursy ESCMID jsou k dispozici!, CMI: Humorální odpověď po syndromu COVID-19 po jednom roce. newsletter ESCMID 20. 04. 2022
ESCMID weekly news 12.04.2022 ECCMID 2022 je nyní k dispozici v mobilní aplikaci "ESCMID", ECCMID Keynote Fireplace, IMMEM XIII - Uzávěrka přihlášek abstraktů!, Ecraid Work Package meeting, ECCMID 2022, Certifikát ESCMID Antimicrobial Stewardship - registrace otevřena!, Online kurzy ESCMID otevřeny k registraci, CMI: Inhalační ciclesonid pro ambulantní léčbu COVID-19 newsletter ESCMID 13. 04. 2022
ESCMID weekly news 05.04.2022 IMMEM XIII - Uzávěrka přihlášek abstraktů!, Nový kurs ESCMID je k dispozici pro registraci, Šetření ESCMID o učebnicích používaných v CM/ID/IC, Certifikát ESCMID Antimicrobial Stewardship - registrace otevřena!, Doporučení EMA pro výrobu chřipkové vakcíny, Veřejná konzultace EMA, Volná místa v hotelu ECCMID, CMI: Příjemci po transplantaci solidních orgánů (SOT) postižení COVID-19 newsletter ESCMID 06. 04. 2022
ESCMID weekly news 29.03.2022 ESCMID Fireplace, Nový kurz ESCMID je k dispozici pro registraci, IMMEM XIII - Přihlašování abstraktů zahájeno!, Otevřená výzva ke vstupu do EUCIC!, Evropská zkouška z lékařské mikrobiologie, 23. květen 2022, Paříž (Francie), EMA vyhlásila novou veřejnou konzultaci, Certifikát ESCMID o ATB politice, CMI: Preskripce ATB v komunitě v období COVID-19 newsletter ESCMID 29. 03. 2022
ESCMID weekly news 22.03.2022 ECCMIDu 2022 přiděleno 30 bodů CME, Pre-ECCMID postgraduální kurzy - registrace, Konference ESCMID/ASM - registrace je otevřena!, CMI: Povrchová antibakteriální dezinfekce v nemocnici newsletter ESCMID 23. 03. 2022
ESCMID weekly news 15.03.2022 ECCMID Keynote Fireplace, Konference ESCMID/ASM - registrace je otevřena!, Volby do studijní skupiny ESCMID - hlasování brzy skončí!, CMI: Doporučený postup ESCMID COVID-19: diagnostické testování SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 16. 03. 2022
ESCMID weekly news 08.03.2022 ECCMID Eats - Připravte se na Portugalsko!, Nenechte si ujít: Předběžný kurz ECCMID o AMS, Pokyny pro řečníky a předsedající - Připravte se na ECCMID!, CMI: Zkušenosti z epidemie SARS-CoV-2 slouží jako podklad pro strategii očkování newsletter ESCMID 09. 03. 2022
ESCMID weekly news 01.03.2022 Granty k dispozici: Předběžný kurz ECCMID o AMS, Online vzdělávací kurz: COVID-19 a onemocnění jater, In Memoriam: John McConnell, Pre-ECCMID Day - COVID-19, Výběrové řízení na nového člena podvýboru pro vědecké záležitosti, CMI: Doporučený postup: Management post COVIDových komplikací newsletter ESCMID 02. 03. 2022
ESCMID weekly news 22.02.2022 Registrace na nové postgraduální kurzy ESCMID, Evropská aliance pro klinický výzkum infekčních nemocí (ECRAID) se stala právním subjektem, Nová monografie ERS o COVID-19, Kolonizace C. difficile u dětí v prostředí s omezenými zdroji newsletter ESCMID 23. 02. 2022
ESCMID weekly news 15.02.2022 Hybridní registrační poplatky ECCMID, Pre-ECCMID day 23.02.2022 - Doporučené postupy COVID-19, Online platforma ECCMID 2022 je otevřena!, CMI: Prevalence postakutního syndromu COVID-19 newsletter ESCMID 16. 02. 2022
ESCMID weekly news 08.02.2022 Nové online kurzy k registraci, Programový grant ECCMID na knihy - uzávěrka přihlášek, Simultánní překlad k dispozici pro první den před ECCMID, Hybridní registrační poplatky ECCMID, Udělené granty ECCMID na osvětovou činnost, CMI: Doporučené postupy ESCMID: SARS-CoV-2 u asymptomatických osob newsletter ESCMID 09. 02. 2022
ESCMID weekly news 01.02.2022 Přijímání abstrakt na ECCMID, Nejdůležitější zasedání ECCMID - Velký klinický kulatý stůl, Granty ESCMID, Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučuje registraci přípravku Paxlovid, Naléhavá výzva pro panely EU ("EXPAMED"), Obsazení pozice v Agentuře pro léčivé přípravky (EMA): Národní odborník pro infekční nemoci a vakcíny newsletter ESCMID 02. 02. 2022
ESCMID weekly news 25.01.2022 IMMEM XIII - Ušetřete při včasné registraci!, GH EDCTP3 - Výzva pro členy výboru, Umělecká galerie ECCMID 2022 nyní online!, Pouze 2 dny na podání přihlášky do programu Mayo Clinic Observership 2022!, TERMÍN - Certifikát ESCMID AMS 2022 - 2024, Střevní mikrobiota a riziko kolonizace bakteriemi MDR u pacientů v kritickém stavu newsletter ESCMID 26. 01. 2022
ESCMID weekly news 18.01.2022 Bezplatný webinář ecraid - 19. ledna 2022, 13:00 CET "Přínos klinických studií k správném nakládání s antimikrobiálními látkami", Hlavní sdělení ECCMID, Zítra začíná program ECCMID live-sync!, PRODLOUŽENÝ TERMÍN - Certifikát ESCMID AMS 2022 - 2024, Přihlaste se na stáž financovanou ESCMID na Mayo Clinic (USA), Online úniková místnost ECCMID - dokážete vyřešit případ?, CMI: Účinnost favipiraviru u dospělých s mírnou formou COVID-19 newsletter ESCMID 19. 01. 2022
ESCMID weekly news 11.01.2022 Hlavní sdělení ECCMID, Grant na knihy z programu ECCMID, Bezplatný webinář ecraid - 19. ledna 2022, 13:00 CET, CMI: Kvalita randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) týkajících se farmakoterapie COVID-19 newsletter ESCMID 12. 01. 2022
ESCMID weekly news 04.01.2022 Stáž financovaná ze zvláštních zdrojů ESCMID (Mayo Clinic), ESCMID CAREER Grant 2022: přihlaste se!, Bezplatný webinář ecraid - 19. ledna 2022, 13:00 CET, PRODLOUŽENÝ TERMÍN - Certifikát ESCMID AMS 2022 - 2024, Aktualizace ESCMID Omicron - k dispozici na vyžádání!, CMI: Persistence neutralizačních protilátek po infekci SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 05. 01. 2022
ESCMID weekly news 21.12.2021 Hlavní sdělení ECCMID, Webový seminář ESCMID o variantě Omicron, Postgraduální vzdělávací kurzy ESCMID 2022, Grant ESCMID CAREER 2022, Certifikát ESCMID AMS 2022 - 2024 - Termín prodloužen!, Vítězové ceny ESCMID za rok 2022, Doporučený postup ESCMID pro léčbu infekcí způsobených MDR gramnegativními tyčkami, Umělecká galerie ECCMID 2022 - Pošlete svou kreativní práci! newsletter ESCMID 22. 12. 2021
ESCMID weekly news 14.12.2021 Hlavní přednáška 32. ročníku ECCMID, Umělecká galerie ECCMID 2022 - Pošlete svou kreativní práci!, Zahájení fáze veřejných konzultací k doporučeným postupům ESCMID, Bezplatný webinář ECRAID - 19. ledna 2022 13:00 (CET), Výsledky voleb do výboru TAE - 3 noví členové, CMI: Trendy imunogenicity po druhém očkování u zdravotnických pracovníků v Izraeli newsletter ESCMID 16. 12. 2021
ESCMID weekly news 07.12.2021 32. ročník ECCMID - ohlédnutí, Online "úniková místnost ECCMID" - dokážete vyřešit případ?, Pošlete své návrhy na certifikát ESCMID Antimicrobial Stewardship Certificate 2022 - 2024!, Odhad denní škodlivosti antibiotik: souhrnný přehled newsletter ESCMID 08. 12. 2021
ESCMID weekly news 30.11.2021 Umělecká galerie ECCMID 2022 - Pošlete svou kreativní práci!, Grant ESCMID CAREER 2022, Veřejné konzultace k doporučeným postupům ESCMID, CMI: Nebiomedicínské faktory ovlivňující užívání antibiotik v komunitě newsletter ESCMID 01. 12. 2021
ESCMID weekly news 23.11.2021 Volby do výkonného výboru ESCMID, Pošlete své návrhy na certifikát ESCMID Antimicrobial Stewardship Certificate 2022 - 2024!, Antibiotická kniha WHO EML AWaRe - fáze veřejné konzultace, 13. mezinárodní meeting "Mikrobiální epidemiologické markery", Pracovní příležitost WHO - klinický mikrobiolog, Výzva k účasti v podvýboru pro doporučené postupy ESCMID, Zahájení fáze veřejných konzultací k doporučeným postupům ESCMID, ESCMID COVID-19 living guidelines: léčba a klinický management newsletter ESCMID 24. 11. 2021
ESCMID weekly news 16.11.2021 Volby do výkonného výboru ESCMID, Přijímání přihlášek grantů "Programme Book Grants" zahájeno!, Online konference ASM/ESCMID, Online vzdělávací kurz ESCMID: Poslední možnosti registrace!, Webový seminář: Představení antibiotické knihy WHO EML, Diskuse o AMR - webinář ke Světovému týdnu antibiotik, Zahájení fáze veřejných konzultací k doporučeným postupům ESCMID, Timing očkování proti SARS-CoV-2 v těhotenství a transplacentární přenos protilátek newsletter ESCMID 18. 11. 2021
ESCMID weekly news 09.11.2021 Volby do řídícího výboru ESCMID TAE: 2 dny do hlasování, Výzva k předkládání návrhů na nové kurzy ESCMID Antimicrobial Stewardship Certificate 2022 - 2024, ECCMID Grant 2022, Grant ESCMID CAREER 2022, Kanál ESCMID YouTube - Sledujte obsah ECCMID, CMI: Dynamická odpověď B a T buněk po imunizaci inaktivovaným COVID-19. newsletter ESCMID 10. 11. 2021
ESCMID weekly news 02.11.2021 Volby do řídícího výboru ESCMID TAE: hlasujte!, ECCMID Outreach Grant 2022 je otevřen!, Výzva k výběru metodiky pro tvorbu doporučených postupů, Výzva ke členství do podvýboru pro doporučené postupy ESCMID, Zahájení fáze veřejných konzultací k doporučeným postupům ESCMID, Zaregistrujte se na bezplatný webinář REVERSE o snižování AMR, CMI: Aktualizace doporučených postupů ESCMID pro léčbu infekce C. difficile u dospělých newsletter ESCMID 03. 11. 2021
ESCMID weekly news 26.10.2021 Výzva ke členství do podvýboru pro doporučené postupy ESCMID, Zahájení fáze veřejných konzultací k doporučeným postupům ESCMID, Výzva k výběru metodiky pro tvorbu doporučených postupů, Volby do řídícího výboru ESCMID TAE: hlasujte!, ESPID 2022: 9.-13. května v Aténách a online, CMI: Varianta SARS-CoV-2 špatně detekovatelná pomocí RT-PCR ve vzorcích z nosohltanu, s vysokou letalitou newsletter ESCMID 27. 10. 2021
ESCMID weekly news 19.10.2021 Světový summit o zdraví 24. - 26. října 2021, Webinář GARDP: 21. října 2021, 17:30-18:30 SEČ, Zahájení fáze veřejných konzultací k doporučeným postupům ESCMID, Výzva ke členství v podvýboru pro doporučené postupy ESCMID, Výzva k výběru metodiky pro tvorbu doporučených postupů, Aktuální informace EMA o vakcinách COVID-19, Výzva k předkládání návrhů na nové kurzy ESCMID "Antimicrobial Stewardship Certificate 2022 - 2024", CMI: Diagnostická přesnost POC testů u akutních komunitních respiračních infekcí newsletter ESCMID 20. 10. 2021
ESCMID weekly news 12.10.2021 Světový summit o zdraví 24. - 26. října 2021, Pracovní skupina pro velká data HMA/EMA, Zahájení fáze veřejných konzultací k doporučeným postupům ESCMID, Výzva ke členství v podvýboru pro doporučené postupy ESCMID, Výzva k výběru metodiky pro tvorbu doporučených postupů, CMI: Údaje o bezpečnosti vakcíny proti SARS-CoV-2 v reálném světě newsletter ESCMID 13. 10. 2021
ESCMID weekly news 05.10.2021 Přihlášky na stáže financované ESCMID, Otevřená výzva k účasti v podvýboru pro doporučené postupy ESCMID, Online vzdělávací kurzy ESCMID: přihlaste se ještě dnes!, Zahájení a spuštění projektu Ecraid, Otevřená výzva k účasti v podvýboru pro vědecké záležitosti ESCMID, HCMV infekce během těhotenství: protilátková odpověď, riziko a výsledky u novorozenců newsletter ESCMID 06. 10. 2021
ESCMID weekly news 28.09.2021 Otevřená výzva k účasti v podvýboru pro vědecké záležitosti ESCMID, Nominace do řídícího výboru TAE - blíží se uzávěrka, IDWeek představuje: 24 hodin COVID -19, Zahájení fáze veřejných konzultací k novým doporučeným postupům ESCMID, CMI: Séroprevalence protilátek proti SARS-CoV-2 a snížené riziko reinfekce newsletter ESCMID 01. 10. 2021
ESCMID weekly news 21.09.2021 Nominace na ceny ESCMID budou ukončeny za tři týdny!, Požádejte o mentorství ESCMID!, Online vzdělávací kurzy ESCMID: přihlaste se ještě dnes!, 17. mezinárodní kurz o horečce dengue - Havana, Kuba, CMI: Screeningový algoritmus pro rychlou identifikaci variant SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 22. 09. 2021
ESCMID weekly news 14.09.2021 Zahájení fáze veřejných konzultací k novým doporučeným postupům ESCMID, IDWeek představuje: 24 hodin COVID -19 - Honba za sluncem, Letní škola ESCMID 2021 - obrovský úspěch!, EMA: Zpravodaj "Human Medicines Highlights" - vydání ze září 2021, Zkrácení antibiotické léčby infekcí krevního řečiště způsobených Enterobacterales newsletter ESCMID 15. 09. 2021
ESCMID weekly news 07.09.2021 Připojte se k jedné nebo více z našich 32 studijních skupin ESCMID!, Online vzdělávací kurzy ESCMID: přihlaste se ještě dnes!, Zúčastněte se studie SurvEthics (organisuje Etický poradní výbor ESCMID), CMI: Doba do odeznění respiračních a systémových příznaků COVID-19 v komunitním prostředí newsletter ESCMID 08. 09. 2021
ESCMID weekly news 31.08.2021 Volby výkonného výboru ESCMID: Uzávěrka dnes večer!, Online vzdělávací kurzy ESCMID: přihlaste se ještě dnes!, Webový seminář GARDP: 8. září 2021 09:30-11:00, CMI: Imunogenicita a bezpečnost vakcíny BNT162b2 u osob s HIV-1 newsletter ESCMID 01. 09. 2021
ESCMID weekly news 24.08.2021 Online vzdělávací kurz: Překonávání budoucích pandemií, Volby do výkonného výboru ESCMID 2021: Přihlaste své kandidáty!, IDWeek představuje: 24 hodin COVID -19 - Honba za sluncem, Individuální výzkumné granty ESCMID 2022: přihlaste se!, CMI: Neurčité výsledky HIV PCR v rámci jihoafrického programu včasné diagnostiky kojenců newsletter ESCMID 25. 08. 2021
ESCMID weekly news 17.08.2021 Nominace na ceny ESCMID, Volby do výkonného výboru ESCMID 2021: Přihlaste své kandidáty!, Zahájení fáze veřejných konzultací k novým doporučeným postupům ESCMID, EMA: Newsletter - srpen 2021, BioMed Alliance: Dotazník IVDR (nařízení EU o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro) pro diagnostické laboratoře, CMI: Množství RNA SARS-CoV-2 u symptomatických a asymptomatických pacientú newsletter ESCMID 18. 08. 2021
ESCMID weekly news 10.08.2021 Zahájení fáze veřejných konzultací k novým doporučeným postupům ESCMID, Volby do výkonného výboru ESCMID 2021: Přihlaste své kandidáty!, Připojte se k jedné nebo více z našich 32 studijních skupin ESCMID!, CMI: Účinnost a bezpečnost přerušení antibiotické léčby u nekomplikovaných infekcí dýchacích cest (RTI). newsletter ESCMID 11. 08. 2021
ESCMID weekly news 03.08.2021 Online vzdělávací kurz: Překonávání budoucích pandemií, Zahájení fáze veřejných konzultací k novým doporučeným postupům ESCMID, Vytvořena nová studijní skupina ESCMID: ESGNTA, Zúčastněte se studie SurvEthics, (pořádá Etický poradní výbor ESCMID), ESCMID v kampani proti infekčním chorobám, CMI: Vliv ukončení programu ABS na způsob užívání antibiotik newsletter ESCMID 04. 08. 2021
ESCMID weekly news 27.07.2021 Volby do výkonného výboru ESCMID 2021: Přihlaste své kandidáty!, Zapojte se do SurvEthics (průzkum Etického poradního výboru), EMA: Používání antibiotik u zvířat klesá, CMI: Predikce kritického průběhu onemocnění při první diagnóze COVID-19 na základě snadno dostupných klinických proměnných: vývoj a validace modelu PRIORITY newsletter ESCMID 28. 07. 2021
ESCMID weekly news 20.07.2021 Výzkumné granty studijní skupiny ESCMID na rok 2021: podávejte přihlášky!, Kanál ESCMID YouTube - Sledujte obsah ECCMID! , EUCAST: Význam S,I a R pro klinické kolegy, Webinář GARDP: 27. července 2021, 17:00-18:30 SEČ, EMA: Nejnovější informace o vakcínách COVID-19, Zpoždění v diagnostice tuberkulózy, analýza přístupů k pacientovi newsletter ESCMID 21. 07. 2021
ESCMID weekly news 13.07.2021 Certifikáty ECCMID - účast a certifikace CME/CPD, 19. letní škola ESCMID - poslední šance na podání žádosti o grant na účast!, Volby do výkonného výboru ESCMID 2021: Přihlaste své kandidáty!, EMA: Zpravodaj "Human Medicines Highlights" - vydání z července 2021, CMI: Jak na to: profylaktické zásahy pro prevenci infekce Clostridioides difficile newsletter ESCMID 19. 07. 2021
ESCMID weekly news 06.07.2021 Ročenka ESCMID 2020/21, ECCMID 2021: Pokyny pro řečníky a předsedající, Akreditace CME letní školy ESCMID, EAAC: Zúčastněte se soutěže SurvEthics, Infekce krevního řečiště u pacientů s rektální kolonizací bakterií Klebsiella pneumoniae produkující různé typy karbapenemáz: prospektivní kohortová studie (studie CHIMERA) newsletter ESCMID 19. 07. 2021
ESCMID weekly news 29.06.2021 Pre-ECCMID day: Antibiotická resistence, Online vzdělávací kurz ESCMID: Invazivní plísňové infekce u kriticky nemocných pacientů, Mobilní aplikace ESCMID - ESCMID a ECCMID v kapse, Výzkumné granty ESCMID 2022, Výzkumné granty studijní skupiny ESCMID na rok 2021, "Návrh doúporučených postupů pro léčbu infekce Clostridioides difficile u dospělých" - zbývá týden, Termín pro podání abstraktů ISAAR 2021 končí 3. července, CMI: Detekce rezistence k azolům u izolátů Aspergillus fumigatus complex pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF newsletter ESCMID 01. 07. 2021
ESCMID weekly news 22.06.2021 Nová podoba zpravodaje ESCMID, ECCMID 2021 získala evropskou akreditaci CME, Poslední možnost registrace - Vzácné kvasinkys: Rostoucí hrozba, Diskuse GARDP AMR: Vyvážení přístupu k antimikrobiálním látkám v zemích s nízkou dostupností antibiotik, Zbývají dva týdny: Návrh rukopisu dokumentu "Doporučení pro léčbu infekce Clostridioides difficile u dospělých", CMI: Mikrobiologie periprotetických infekcí kyčelního a kolenního kloubu: Databázová studie newsletter ESCMID 23. 06. 2021
ESCMID weekly news 15.06.2021 Pre-ECCMID dny: COVID-19, Kurz online vzdělávání ESCMID / ECMM - Vzácné kvasinky: rostoucí hrozba, Nejlépe hodnocené ePostery ECCMID 2021, Výběrové řízení do redakčního týmu CMI: redaktor pro klinickou mikrobiologii, Veřejná konzultace k dokumentu "Evropská společnost pro klinickou mikrobiologii a infekční choroby: aktualizace doporučení pro léčbu infekce Clostridioides difficile u dospělých v roce 2021", EMA: Nejdůležitější předpisy o veterinárních léčivých přípravcích - květen 2021 - vydání 5, Posterová a prezentační platforma COMBACTE, EMA zvyšuje povědomí o doporučeních pro klinickou péči při podezření na trombózu se syndromem trombocytopenie, CMI: Národní surveillance bakteriálních a plísňových koinfekcí a sekundárních infekcí u pacientů s COVID-19 v Anglii - poznatky z první vlny newsletter ESCMID 16. 06. 2021
ESCMID weekly news 08.06.2021 Nový grant ECCMID, Kurz online vzdělávání ESCMID: Klinické a sociální rozměry pandemie COVID-19: případ těhotných žen a dětí - prodloužena lhůta pro registraci!, 19. letní škola ESCMID - registrace otevřena!, Galerie umění ECCMID 2021, EMA: Nejnovější informace o vakcínách COVID-19, Webinář GARDP: Otevřené zdroje pro celosvětovou komunitu zabývající se výzkumem a vývojem antimikrobiálních látek, EMA: "Human Medicines Highlights" Newsletter - květen 2021, Veřejná konzultace k dokumentu "Evropská společnost pro klinickou mikrobiologii a infekční choroby: aktualizace doporučení pro léčbu infekce Clostridioides difficile u dospělých v roce 2021", CMI: Otevřená randomizovaná kontrolovaná studie účinku lopinaviru/ritonaviru, lopinaviru/ritonaviru plus IFN-β-1a a hydroxychlorochinu u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 newsletter ESCMID 09. 06. 2021
ESCMID weekly news 01.06.2021 ECCMID 2021 - Poslední šance k zaplacení kongresového poplatku, Kurz online vzdělávání ESCMID: Klinické a sociální rozměry pandemie COVID-19: případ dětí a těhotných žen, Semináře ECCMID Slam Poetry - zaregistrujte se ještě dnes!, EMA: Newsletter „Human Medicines Highlights“ - květen 2021, Via BioMed Alliance: Implementace IVDR: tikající časovaná bomba pro diagnostický sektor?, WHO: Je k disposici Výroční zpráva CAESAR 2020, CMI: Epidemiologie, evoluce a citlivost MRSA v Číně: studie založená na celogenomové sekvenaci newsletter ESCMID 02. 06. 2021
ESCMID weekly news 25.05.2021 Dokument ESGREV (ESCMID Study Group for Respiratory viruses): COVID-19 - otázky a odpovědi, Semináře ECCMID Slam Poetry - registrace, Vlogy ESCMID: Nové myšlenky z komunity, Webinář GARDP: Nové návrhy klinických studií pro hodnocení antimikrobiálních látek, CMI: Predikce fenotypů citlivosti na Pseudomonas aeruginosa na základě analýzy rezistomů z celogenomové sekvence newsletter ESCMID 26. 05. 2021
ESCMID weekly news 18.05.2021 "Pre-ECCMID day": Diagnostické pokroky, Vlogy ESCMID na kanálu You Tube, Webinář ESCMID: Kliničtí mikrobiologové a infekční specialisté nemoci během pandemie COVID-19 - záznam na webu, Vznik Mezinárodní společnost pro pneumonii a pneumokokové nemoci (ISPPD) a virtuální webinář "Pneumococcus a COVID-19", CMI: Dynamika protilátek SARS-COV-2 a paměťová odpověď B-buněk v čase u rekonvalescentů COVID-19 newsletter ESCMID 19. 05. 2021
ESCMID weekly news 11.05.2021 Záznamy z "pre-ECCMID days" k disposici na vyžádání, Webinář ESCMID: Kliničtí mikrobiologové a infekční specialisté nemoci během pandemie COVID-19, Granty výzkumné skupiny ESCMID 2021: Datum uzávěrky, Semináře ECCMID "Slam Poetry", Online postgraduální vzdělávací kurz ESCMID „Sekvenování nové generace v rutinní klinické mikrobiologii a infekčním lékařství“, CMI: Lysozomální alkalizace k potenciaci eradikace intraosteoblastického Staphylococcus aureus při infekci kostí a kloubů newsletter ESCMID 12. 05. 2021
ESCMID weekly news 04.05.2021 ECCMID 2021 - abstrakta pro "Latebreaker", Webinář ESCMID: Kliničtí mikrobiologové a infekční specialisté nemoci během pandemie COVID-19, Komunita ECCMID a její kreativita během pandemických časů!, ECCMID 2021 Escape Room - Registrace otevřena!, Nové vlogy ESCMID na kanálu YouTube, EMA: aktualizace informací o vakcínách COVID-19, CMI: Pozdní následky u pacientů po hospitalizaci pro COVID-19: prospektivní observační studie newsletter ESCMID 05. 05. 2021
ESCMID weekly news 27.04.2021 ECCMID 2021 - abstrakta pro "Latebreaker", Online postgraduální kurz ESCMID: Klinické a sociální rozměry pandemie COVID-19: případ těhotných žen a dětí , Webinář ESCMID: Kliničtí mikrobiologové a infekční specialisté během pandemie COVID-19 , Nové postgraduální vzdělávací kurzy ESCMID - registrace, webinář GARDP REVIVE: 29. dubna 2021, CMI: Doporučení pro přesnou genotypizaci SARS-CoV-2 pomocí sekvenování klinických vzorků na základě amplikonu newsletter ESCMID 29. 04. 2021
ESCMID weekly news 20.04.2021 ESCMID online postgraduální vzdělávání, ECCMID 2021 - abstrakta pro "Latebreaker", Granty ECCMID, Další online seminář EUCAST, Komentáře EITaF k imunitní trombotické trombocytopenii vyvolané vakcínami (VITT), Oficiální spuštění Open Research Europe (ORE) - publikační platforma Evropské komise s otevřeným přístupem, EMA: Vakcína AstraZeneca COVID-19: EMA nachází možnou souvislost s velmi vzácnými případy neobvyklých krevních sraženin a trombocytopenií, EMA Newsletter" „Human Medicines Highlights“ - vydání z dubna 2021, CMI: Vývoj a klinická validace testu izotermické amplifikace (LAMP) k diagnostice vysokých hladin HBV DNA v podmínkách s omezenými zdroji newsletter ESCMID 21. 04. 2021
ESCMID weekly news 13.04.2021 Registrace ECCMID - Využijte slevu!, Registrace na online postgraduální kurzy ESCMID, ECCMID a vakcíny, Nové vlogy ESCMID (na kanálu ESCMID na YouTube), CMI: Stanovení indexu protilátek a jeho úloha v klinické virologii newsletter ESCMID 14. 04. 2021
ESCMID weekly news 06.04.2021 Dny před ECCMID: Podívejte se na program!, Online postgraduální kurz ESCMID, Volby do studijní skupiny ESCMID, Komunita ECCMID - kreativita komunity ESCMID během pandemických časů, Doporučení British HIV Association pro imunizaci dospělých s HIV: SARS-CoV-2 (COVID-19) 2021 - veřejná diskuse, Bulletin VALUE-Dx nyní k disposicii, EMA: Aktualizace informací o vakcínách COVID-19, CMI: SARS-CoV-2 mutace a protektivní imunita po přirozené infekci či imunizaci newsletter ESCMID 07. 04. 2021
ESCMID weekly news 30.03.2021 Registrace na ECCMID, Nové postgraduální kurzy ESCMID online - registrujte se, ESGMAC: Prevalence Mycoplasma pneumoniae před a během pandemie COVID-19: studie MyCOVID, Volby do studijní skupiny ESCMID: Hlasujte!, ECCMID Eats - Zažijte chuti Vídně doma!, Vakcína COVID-19 AstraZeneca: Direct Healthcare Professionals Communication (DHPC) o riziku trombocytopenie a poruch srážlivosti, CMI: Molekulární analýza klinických izolátů Klebsiella pneumoniae rezistentní k ceftazidim-avibaktamu newsletter ESCMID 31. 03. 2021
ESCMID weekly news 23.03.2021 Podání abstrakt na ECCMID, Nové postgraduální kurzy ESCMID online - registrujte se, Komunita ECCMID - kreativita komunity ESCMID během pandemických časů, Aktualizovaný předběžný program ECCMID online!, Světový den tuberkulózy, EMA: Aktualizace informací o vakcínách COVID-19, GARDP: Vývoj nových způsobů léčby tuberkulózy, EMA: Newsletter „Human Medicines Highlights“ - vydání z března 2021, CMI: Interpretace výsledků diskového difuzního testu u Burkholderia pseudomallei podle EUCAST newsletter ESCMID 24. 03. 2021
ESCMID weekly news 16.03.2021 ECCMID přesunut zcela do podoby online, Je k dispozici nový postgraduální kurz ESCMID, Nové online relace ECCMID: připravte svůj tým na Escape Room, Vlogy ESCMID (kanál YouTube), EMA Virtual Veterinary Big Data Stakeholder Forum ve dnech 1. - 2. června 2021, Kanál ESCMID na YouTube: Sledujte Websymposia!, CMI: COVID-19 je spojen se zvýšeným rizikem bradykardie. newsletter ESCMID 16. 03. 2021
ESCMID weekly news 09.03.2021 ESCMID COVID-19 Web Symposia, Registrace na nové ESCMID postgraduální kursy, Registrace na "Pre-ECCMID Days", ESCMID Vlogy, ESCMID YouTube kanál: Sledujte Websymposia!, ESCMID Emerging Infections Task Force (EITaF): Přihlašte se k odběru novinek!, CMI: Plicní dlouhodobé postižení v souvislosti s COVID-19 infekcí po propuštění z nemocnice newsletter ESCMID 09. 03. 2021
ESCMID weekly news 02.03.2021 Abstrakta ECMMID - velké poděkování, ESCMID COVID-19 Web Symposia, Vlogy ESCMID na kanálu YouTube, ECRAID-Base spouští Evropskou alianci pro klinický výzkum, Kanál ESCMID na YouTube: Sledujte Websymposia!, Webinář GARDP - Poučení o tiché pandemii pandemii AMR v souvislosti s COVID-19, Setkání zúčastněných stran EMA stran schválení, monitorování bezpečnosti a dopadu vakcín COVID-19 v EU 26. března od 13:00 do 15:15 SEČ, Projekt DisCoVeRy: je zapotřebí společného úsilí, CMI: Společný dokument ESCMID, FEMS, IDSA, ISID a SSI newsletter ESCMID 08. 03. 2021
ESCMID weekly news 23.02.2021 ESCMID COVID-19 Web Symposia, Registrace ECCMID je otevřena, EMA: Aktualizace informací o vakcínách COVID-19, Kanál ESCMID na YouTube: Sledujte Websymposia!, Evropská zkouška z lékařské mikrobiologie - Pilotní fáze, CMI: Nástup, trvání a nevyřešené příznaky, včetně změn čichu a chuti, u mírných infekcí COVID-19. Kohortní studie u izraelských pacientů newsletter ESCMID 25. 02. 2021
ESCMID weekly news 16.02.2021 ECCMID 2021 - výzva k odeslání abstraktu, ESCMID Websymposium: COVID-19 a "Antimicrobial Stewardship", První online postgraduální vzdělávací kurs ESCMID - novinky týkající se tuberkulózy a netuberkulózních mykobakteriálních infekcí, Slevy na členském poplatku ESCMID, Volby studijní skupiny ESCMID, PREPARE webináře, CMI: Efekt profylaxe ertapenemem versus cefuroximem / metronidazolem v kolorektální chirurgiii na střevní nosičství enterobakterií rezistentních ke karbapenemu nebo cefalosporinům třetí generace newsletter ESCMID 17. 02. 2021
ESCMID weekly news 09.02.2021 ECCMID 2021 - Byla otevřena registrace, ECCMID 2021 - výzva k odeslání abstraktu, ESCMID COVID-19 Websymposia o diagnostice - registrace, EMA: Newsletter „Human Medicines Highlights“ - vydání z ledna 2021, ESGIE: Průzkum úrovně péče o hospitalizované pacienty s COVID-19: srovnání mezi první a druhou vlnou, 14. pařížská hepatologická konference (PHC) - sleva při registraci pro členy ESCMID, Evropská zkouška z lékařské mikrobiologie, CMI: Role asymptomatického a předsymptomatického přenosu SARS-CoV-2 - systematický přehled newsletter ESCMID 10. 02. 2021
ESCMID weekly news 26.01.2021 ECCMID 2021 - Registrace a abstrakta, ECCMID - cestovní granty, Veřejná konzultace: „Mezinárodní guidelines pro terapii sepse a septického šoku: 2020“, 4. vydání Laboratorní příručky biologické bezpečnosti (LBM4) je nyní k dispozici online, EU-JAMRAI spouští Micro-Combat game App, Granty na výzkum ESCMID uděleny! , Nová brožura společnosti je ESCMID online, CMI: Perzistence protilátek v prvních šesti měsících po infekci SARS-CoV-2 mezi nemocničními pracovníky: prospektivní longitudinální studie newsletter ESCMID 27. 01. 2021
ESCMID weekly news 12.01.2021 ECCMID 2021 - Registrace a abstrakta, Nový grant ECCMID: 21 pro '21, Výzva pro členy panelu pro tvorbu standardních postupů ESCMID, ECDC: Nové výběrové řízení - Genomická surveillance karbapenem rezistentního Acinetobacter baumannii na evropské úrovni, EMA obdržela žádost o podmíněnou registraci vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca, Webinář GARDP: Manipulace s reakcí hostitele při léčbě infekcí, Příručka mikrobiologie ESCMID-SFM, CMI: Význam anosmie, ageusie a věku u symptomatických a asymptomatických komunitních infekcí SARS-CoV-2 v Louisianě v USA - průřezová prevalenční studie newsletter ESCMID 13. 01. 2021
ESCMID weekly news 05.01.2021 ECCMID 2021 - Registrace a abstrakta, Výběr asistenta programového ředitele ECCMID, Průzkum: Laboratorní obory a podpora screeningu rakoviny děložního čípku, EMA: Informace o první vakcíně COVID-19, Společná strategie agentury EMA a regulační agentury EU pro léčivé přípravky do roku 2025, CMI: Lepší prognóza u žen s těžkou pneumonií COVID-19 newsletter ESCMID 06. 01. 2021
ESCMID weekly news 15.12.2020 Platforma ECCVID je na prosinec zdarma, přijaty žádosti pro výběrové řízení na asistenta programového ředitele ECCMID, online seminář EUCAST - 16. prosince 2020, hledáme členy panelu pro tvorbu standardních postupů ESCMID, komise ESCMID pro rovné příležitosti hledá nového člena, CMI: Vliv preexpozice hydroxychlorochinu na infekci SARS-CoV-2 u pacientů s revmatickým onemocněním: kohortová populační studie newsletter ESCMID 16. 12. 2020
ESCMID weekly news 08.12.2020 Zasedání programového výboru ECCMID, nový grant ESCMID CAREer, uděleny ceny "ESCMID Awards" pro rok 2021, In memoriam Davorka Dušek (1980-2020), výázva pro členy panelu "ESCMID guidelines projects", sleva na manuál "ESCMID-SFM Manual of Microbiology", CMI: Multirezistentní Pseudomonas spp. exprimuje metalo-β-laktamázu-1 NDM-1 a jako jediný zdroj uhlíku utilisuje ampicilin newsletter ESCMID 09. 12. 2020
ESCMID weekly news 01.12.2020 Platforma ECCVID je na prosinec zdarma, Zoominar se bude konat v pondělí 7. prosince 2020 a nese název „EUCAST MIC a distribuce průměrů zón a ECOFF“, 1. prosinec - Světový den AIDS, Jak ovlivňuje úroveň znalostí anglického přijetí grantu / abstraktu ESCMID?, komise ESCMID pro rovné příležitosti hledá nového člena, CMI: Kultivační doba positivní hemokultivace s nálezem Staphylococcus aureus je využitelná pro stanovení rizika infekční endokarditidy newsletter ESCMID 02. 12. 2020
ESCMID weekly news 24.11.2020 Platforma ECCVID je na prosinec zdarma, hledá se asistent programového ředitele ECCMID, antimikrobiální encyklopedie REVIVE / GARDP, bylo zveřejněno logo EU-JAMRAI (Společná akce proti rezistenci na antibiotika a infekcím spojeným se zdravotní péčí), EMA: plán monitorování bezpečnosti a pokyny k plánování řízení rizik pro vakcíny COVID-19, EMA organizuje veřejné slyšení o vakcínách COVID-19 dne 11. prosince 2020, CMI: Neurologické projevy spojené s COVID-19: multicentrická studie newsletter ESCMID 25. 11. 2020
ESCMID weekly news 17.11.2020 Prohlášení ESCMID k nedostatečné dostupnosti stávajících antibiotik, Komise ESCMID pro rovné příležitosti hledá nového člena, EUCAST Zoominar: Nové definice S, I a R, ESCMID se podíli na kampani "Antimikrobiální rezistence 2020", webinář GARDP / WHO 20. listopadu 2020, CMI: Užívání antibiotik před vyhledáním lékařské péče u pacientů s přetrvávající horečkou: průřezová studie ve čtyřech zemích s nízkými a středními příjmy newsletter ESCMID 17. 11. 2020
ESCMID weekly news 10.11.2020 PAW 2020: Workshop byl odložen, grant ESCMID CAREer - péče o děti členů ESCMID, EU Zoominář: Aktualizace EUCAST - nová tabulka breakpointů, nové projekty, nová antibiotika, REMAP-CAP - adaptivní platforma pro komunitní pneumonii, webinář GARDP, EMA: materiály o vývoji, schvalování a monitorování vakcín pro COVID-19, Skupina pro antibakteriální rezistence (ARLG): Průzkum managementu gramnegativních nákaz, CMI: Mezihostitelská rozmanitost neutralizačních protilátek epitopu N-terminální domény spike proteinu SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 11. 11. 2020
ESCMID weekly news 03.11.2020 4. ESCMID Professional Affairs Workshop (PAW), hledá se asistent ředitele programu ECCMID, kategorie EUCAST: Citlivý při zvýšene expozici, ECCVID pokračuje online až do konce roku, ECCMID 2021: návrh programu je hotov, CMI: Racionalizace používání osobních ochranných prostředků a posouzení rizik pro SARS-CoV2 ve zdravotnických zařízeních se zvláštním zaměřením na prostředí s nízkými a středními příjmy newsletter ESCMID 05. 11. 2020
ESCMID weekly news 27.10.2020 Doporučené postupy ESCMID pro klinickou praxi - podání návrhů, komise pro rovné příležitosti ESCMID hledá nového člena, Etický poradní výbor ESCMID: vybráni noví členové, studie TAE: Role infekcionistů a klinických mikrobiologů v pandemii COVID-19, webinář GARDP 28. října 2020, CMI: Klinický průběh a výsledky kriticky nemocných pacientů s infekcí COVID-19: Systematický přehled newsletter ESCMID 29. 10. 2020
ESCMID weekly news 20.10.2020 4. workshop ESCMID Professional Affairs Workshop (PAW), doporučené postupy ESCMID pro klinickou praxi - podání návrhů, IDWeek: 24hodinové globální simultánní vysílání nejnovějších vědeckých informací o COVID-19, komise pro rovné příležitosti ESCMID hledá nového člena, společný webinář GARDP a EUCAST - 21. října 2020, role zdravotnických pracovníků během COVID-19, CMI: Vyšetření plné krve ke stanovení specifické odpovědi SARS-CoV-2 u pacientů s COVID-19 newsletter ESCMID 21. 10. 2020
ESCMID weekly news 13.10.2020 ECCVID na YouTube, podávání žádostí o placené stáže ESCMID, role zdravotnických pracovníků během COVID-19, zapojení pacientů a veřejnosti do výzkumu ATB, průzkum Wellcome: Preskripce ATB v zemích s vysokými, nízkými a středními příjmy, CMI: Séroprevalence imunoglobulinových protilátek SARS-CoV-2 ve Wu-chanu v Číně: Výsledky rozsáhlé plošného testování v celém městě newsletter ESCMID 14. 10. 2020
ESCMID weekly news 06.10.2020 Nominace na ceny ESCMID, registrace na Professional Affairs Workshop "Infekcionista nebo klinický mikrobiolog: Příležitosti a výzvy", udělení Nobelovy ceny za medicínu, výzva k předložení návrhů na guidelines ESCMID, ECDC: Zveřejněna zpráva EULabCap 2018 (hodnocení kapacity mikrobiologických služeb v oblasti veřejného zdraví), webinář GARDP: Zkoumání bezpečnostních problémů při vývoji antimikrobiálních léků, mezinárodní seminář o mikrobiomu v patogenezi, prevenci a léčbě HIV, CMI: Doporučení pro antibakteriální terapii u dospělých s COVID-19 newsletter ESCMID 07. 10. 2020
ESCMID weekly news 29.09.2020 Konference ECCVID, nominační období pro udělování cen ESCMID, 4. workshop ESCMID Professional Affairs Workshop (PAW) , podávání žádostí o placené stáže ESCMID, role postgraduálních studentů oborů Infekční lékařství a Klinická mikrobiologie v současné pandemii COVID-19, možnost přihlásit odběr newsletteru Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR), projekt "ESCMID guidelines 2020", úmrtnost při pandemii COVID-19 v jednotlivých státech newsletter ESCMID 01. 10. 2020
ESCMID weekly news 15.09.2020 Konference ECCVID je za týden!, placené stáže ESCMID - přihlášky, Studie podvýboru ESCMID pro odborné záležitosti - Dopad pandemie COVID 19 na zdravotnické instituce, výzva k předložení návrhů na guidelines ESCMID, Webinář Global Antibiotic Research and Development (GARDP), ustavení Mezinárodního dne mikroorganismů (17.09.), CMI: Detekce a infekční potenciál koronaviru 2 (SARS-CoV-2) v prostředí izolačních jednotek a karanténních zařízení newsletter ESCMID 16. 09. 2020
ESCMID weekly news 08.09.2020 ECCVID: Program a hlavní řečníci, návrhy nových projektů ESCMID 2020, placené stáže ESCMID, EUCIC webové symposium: Prevence infekcí a šíření resistence v regionálních nemocnicích, interaktivní panel k vytváření guidelines ESCMID, Evropská společnost pro klinickou virologii (ESCV) - virtuální konference o COVID-19 , CMI: Léčba tocilizumabem nebo kortikosteroidy u pacientů s COVID-19 s hyperzánětlivým stavem: multicentrická kohortová studie (SAM-COVID-19) newsletter ESCMID 09. 09. 2020
ESCMID weekly news 01.09.2020 Nový web ESCMID, slevy poplatků za členství v ESCMID, abstrakty ECCVID, virtuální mezinárodní kongres ERS, ESCMID se připojuje k alianci BioMed, CMI: Účinek hydroxychlorochinu s azithromycinem nebo bez něj na úmrtnost pacientů s COVID-19: systematický přehled a metaanalýza newsletter ESCMID 02. 09. 2020
ESCMID weekly news 25.08.2020 Agenda ohledně abstraktů ECCVID, hlasujte ve volbách řídícího výboru ESCMID TAE 2020!, volba členů etického poradního výboru ESCMID, Evropská společnost pro klinickou virologii (ESCV) zve na virtuální konferenci COVID-19, E-learningový modul EWMA / BSAC: ATB stewardship, CMI: Klinický průběh a outcom u 1904 pacientů hospitalizovaných s COVID-19 v Německu: observační studie newsletter ESCMID 26. 08. 2020
ESCMID weekly news 18.08.2020 Andrew Pollard, hlavní řečník na ECCVID, hlasujte ve volbách řídícího výboru ESCMID TAE 2020!, ECCVID - podání abstraktů, volba členů etického poradního výboru ESCMID, 4. workshop ESCMID "Professional Affairs Workshop", přihlášení abstraktů pro 6. mezinárodním workshop o mikrobiomu v patogenezi, prevenci a léčbě HIV, výroční zpráva EMA 2019, CMI: Farmakokinetické / farmakodynamické úvahy o nových a současných léčivech nekomplikované kapavky newsletter ESCMID 19. 08. 2020
ESCMID weekly news 11.08.2020 ECCVID: přednáška Artura Casadevalla, přihlášení abstraktů na ECCVID, připojte se k ECCVID #TeamChallenge, nominace na ceny ESCMID, výzkumné granty ESCMID 2021, manuál mikrobiologie - speciální nabídka, webinář: Globální a místní opatření během pandemie COVID-19, CMI: Antibiotická terapie: Snadnější je jí začít než zastavit? newsletter ESCMID 12. 08. 2020
ESCMID weekly news 04.08.2020 ECCVID: Přednáška Dr. Andrey Ammon, registrace na ECCVID, ESCMID výzkumné granty 2021, on-line kurs EUCIC Local Module (prevence a kontrola infekcí v regionální síti zdravotní péče), volby Řídícího výboru ESCMID TAE 2020, hledají se členové etického poradního výboru ESCMID, CMI: Výskyt koinfekcí a superinfekcí u hospitalizovaných pacientů s COVID-19: retrospektivní kohortová studie newsletter ESCMID 05. 08. 2020
ESCMID weekly news 28.07.2020 Datum konání ECCMID, podání přihlášek pro členy etického poradního výboru ESCMID, EMA: Hlavní zásady nařízení o veterinárních léčivých přípravcích - 1. vydání, EMA zahajuje revizi dexamethasonu pro léčbu dospělých s COVID-19 vyžadující respirační podporu, CMI: Vývoj virových kvazispecií během infekce SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 29. 07. 2020
ESCMID weekly news 21.07.2020 Výzva k podání abstraktů na ECCVID, granty ESCMID, volby Řídícího výboru TAE (SC) , Webináře ESCMID na téma COVID-19, CMI: Hodnota lipokalinu 2 jako potenciálního biomarkeru bakteriální meningitidy newsletter ESCMID 23. 07. 2020
ESCMID weekly news 14.07.2020 Výzva k podání abstraktů na ECCVID, výzva pro členy etického poradního výboru ESCMID, WHO: Řešení krize vývoje antibiotik, Lavezzo et. al: „Potlačení nákazy SARS-CoV-2 v italské obci Vo“, doporučené postupy ESCMID - veřejná diskuse, Covid - 19 - webinář, CMI: Dynamika uvolňování virů u asymptomatických a mírně symptomatických pacientů infikovaných SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 14. 07. 2020
ESCMID weekly news 01.07.2020 Výzva k podání abstraktů na ECCVID, doporučené postupy ESCMID - veřejná diskuse, mikrobiální patogeneze u Alzheimerovy choroby: výzkumné granty IDSA, webinář „COVID-19 a One Health: můžeme to udělat lépe?", webinář GARDP: "Vývoj antimikrobiálních látek v zemích s nízkými a středními příjmy", Gilead COVID-19 - výzkumný grant, CMI: COVID-19 u dětí: retrospektivní multicentrická studie newsletter ESCMID 07. 07. 2020
ESCMID weekly news 30.06.2020 CMI - aktualisace impakt faktoru, nominace Řídícího výboru TAE, ESCMID Research - granty 2021, aktualisace ""ESCMID manuálu pro klinické standardní postupy a další dokumenty", EMA: Vývoj léků proti málo častým onemocněním, webinář GARDP: Vývoj antimikrobiálních látek, EMA: Terapie COVID-19 remdesivirem doporučena ke schválení v EU, CMI: Implementace společné extrakce RNA a RT-PCR pro detekci SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 01. 07. 2020
ESCMID weekly news 23.06.2020 ECCVID: Byl vybrán programový výbor, granty studijní skupiny ESCMID pro rok 2020, otevřeny nominace do Řídícího výboru TAE (Trainee Association of ESCMID), veřejná online konzultace Evropské komise o farmaceutické strategii pro Evropu, EITaF: Kritéria WHO pro ukončení izolace pacientů s COVID-19, CMI: Pandemie COVID-19 - přehled pro klinické lékaře newsletter ESCMID 24. 06. 2020
ESCMID weekly news 16.06.2020 On line sympozium „UpToDate COVID-19“, žádost o zaslání návrhů témat virtuální konference ECCVID zaměřené na COVID-19, ISID/ESCMID stipendia, EUCAST nabízí laboratořím panely fenotypově definovaných kmenů se známými hodnotami MIC (pro validaci metod stanovení citlivosti k ATB atd.), výsledky voleb do výkonných výborů studijní skupiny, CMI: Rizikové faktory pro progresi onemocnění u COVID-19 - multicentrická observační studie newsletter ESCMID 17. 06. 2020
ESCMID weekly news 09.06.2020 Webinář: COVID-19, volby výkonných výborů studijní skupiny , EITaF ( ESCMID Emerging Infections Taskforce): Novinky COVID-19 (briefing), webinář GARP: Terapie multiresistentních infekcí, CMI: Anosmia a ageusie u dospělých pacientů s SARS-CoV-2 newsletter ESCMID 10. 06. 2020
ESCMID weekly news 02.06.2020 Webinář ESCMID: COVID-19 - Reakce veřejného zdravotnictví na první vlnu pandemie COVID-19 v Evropě, výsledky voleb výkonných výborů studijní skupiny , opakování webinářů ESCMID na téma COVID-19, GARDP webinář: Farmakodynamika a farmakokinetika betalaktamů s inhibitorem, výsledky studie Komise pro rovné příležitosti ESCMID, CMI: Epidemiologické změny infekcí krevního řečiště v Andalusii (Španělsko) během posledního desetiletí newsletter ESCMID 03. 06. 2020
ESCMID weekly news 26.05.2020 Připravovaný webový seminář ESCMID: COVID-19 - Diskuse o léčbě, granty pro studijní skupinu ESCMID pro rok 2020, konference ESCMID o koronavirovém onemocnění (ECCVID) - vznikající hrozby, nová řešení, webináře ESCMID na téma COVID-19, CMI: Multicentrická studie klinického použití ultrarychlého jednozkumavkového testu SARS-CoV-2 RNA newsletter ESCMID 27. 05. 2020
ESCMID weekly news 19.05.2020 Zemřel prof. Claudio Viscoli, konference ESCMID o koronavirovém onemocnění (ECCVID) - hrozby, nová řešení, webináře ESCMID o COVID-19, profil kanceláře ESCMID: Solomon Mengistu, EMA doporučuje rozšířit použití remdesiviru pro pacienty bez mechanické ventilace, CMI: Pozitivita SARS-CoV-2 u propuštěného pacienta s COVID-19 - kazuistika newsletter ESCMID 20. 05. 2020
ESCMID weekly news 12.05.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, kniha abstraktů ECCMID 2020, nový program ESCMID, volby výkonných výborů studijních skupin ESCMID, GARDP webinář - vývoj testu pro měření akumulace antibiotik v gram-negativních bakteriích, CMI: Nízká míra rozšíření SARS-CoV-2 mezi zdravotnickým personálem při použití pomocí běžných osobních ochranných prostředků v prostředí se střední incidencí newsletter ESCMID 13. 05. 2020
ESCMID weekly news 05.05.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, kniha abstraktů ECCMID 2020, noví členové výkonného výboru ESCMID, poděkování odcházejícím členům výboru ESCMID, nový programový ředitel ECCMID, volby výkonných výborů studijní skupiny ESCMID, CMI: Adaptace laboratoře klinické mikrobiologie na epidemii COVID-19: zkušenosti ve velké fakultní nemocnici v Římě newsletter ESCMID 06. 05. 2020
ESCMID weekly news 28.04.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, studijní skupina ESCMID - granty 2020, EMA: COVID-19 - riziko závažných vedlejších účinků chlorochinu a hydroxychlorochinu, 4. telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, volby výkonných výborů studijní skupiny ESCMID, CMI: COVID 19 - Výzvy a otázky týkající se organizace nemocnic - zkušenosti z francouzského referenčního centra newsletter ESCMID 29. 04. 2020
ESCMID weekly news 21.04.2020 Připravované webináře ESCMID ke COVID-19, prohlášení: ESCMID podporuje WHO), 3. telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, pravidla ESGLI ke kontrole výskytu Legionelly ve vodních systémech během pandemie COVID-19, webinář GARDP: Inhalační antibioterapie, CMI: Klinické charakteristiky nekriticky nemocných pacientů s infekcí koronaviry (COVID-19) v nemocnici Fangcang newsletter ESCMID 22. 04. 2020
ESCMID weekly news 14.04.2020 ESCMID COVID-19 webinář, telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, akceptovány nominace do Výkonného výboru studijní skupiny ESCMID, EMA: Doporučení k použití remdesiviru pro terapii COVID-19, WHO a EUCIC: Den hygieny rukou 5. května, orgány EU se dohodly na nových opatřeních na podporu dostupnosti léčivých přípravků používaných v pandemii COVID-19, CMI: Rychlá a vizuální detekce SARS-CoV-2 pomocí izotermálního amplifikačního testu zprostředkovaného reverzní transkripční smyčkou newsletter ESCMID 15. 04. 2020
ESCMID weekly news 07.04.2020 ESCMID COVID-19 webinář, EITaF: Evropská otevřená studie o pacientech infikovaných SARS-CoV-2 (LEOSS), péče o pacienty s onemocněním jater během pandemie COVID-19: Dokument EASL-ESCMID, pandemie COVID-19: ESGLI doporučení týkající se Legionelly spp. a bezpečnosti vodních systémů, COVID-19 - webové stránky o lékových interakcích, EMA: Pokyny pro klinické studie během pandemie COVID-19, EMA: Vývoj vakcín a informace o chlorochinu a hydroxychlorochinu, telekonference ESCMID s přidruženými společnostmi, CMI: COVID-19, SARS a MERS: jsou úzce spjaty? newsletter ESCMID 13. 04. 2020
ESCMID weekly news 31.03.2020 EITaF mailing list a informace o COVID-19, odložení letní školy ESCMID, kampaň Význam vakcinace, volný přístup k informačním zdrojům IDSA týkajících se COVID-19, veřejná diskuse k dokumentu „Doporučení pro péči o pacienty s onemocněním jater během pandemie COVID-19“, doporučení EMA k podávání fosfomycinu, přijaty nominace do výboru studijní skupiny ESCMID, CMI: Analýza obrazu a umělá inteligence v diagnostice infekčních chorob newsletter ESCMID 01. 04. 2020
ESCMID weekly news 24.03.2020 ECCMID 2020 je zrušen, ECCMID 2020 - abstrakty k publikaci, EITaF mailing list, stanovisko EMA k použití nesteroidních protizánětlivých léků při COVID-19, volby do studijní skupiny ESCMID, webinář GARDP, příspěvek EMA, CMI: Asociace meteorologických faktorů s výskytem pneumonie newsletter ESCMID 25. 03. 2020
ESCMID weekly news 17.03.2020 ECCMID bude probíhat on-line, volby do studijní skupiny ESCMID, EMA: vývoj vakcíny COVID-19, EITaF Mailing list, EMA: Dopad nového onemocnění koronaviry (COVID-19) na dodávky léčivých přípravků v EU, CMI: Testování citlivosti u infekcí Candida, Aspergillus a Cryptococcus: jsou MIC užitečné pro klinické lékaře? newsletter ESCMID 17. 03. 2020
ESCMID weekly news 03.03.2020 COVID-19 a ECCMID, ESCMID kurs: ATB citlivosti, kriteria a metody EUCAST, 19. letní škola ESCMID, Evropská zkouška v oboru klinická mikrobiologie, CMI: První atypický případ 2019 2019-nCoV v Yan'an, Čína newsletter ESCMID 03. 03. 2020
ESCMID weekly news 25.02.2020 ECCMID - dead line pro zaplacení poplatku, kurs ESCMID k problematice TBC, EITaF: koronavirus, podpora mladých vědců, ECCMID 2020: Vakcinace a migrace, webinář: Modelace PK/PD u infikovaných myší, CMI: Využití strojového učení k optimalizaci kombinované ATB terapie: strategie dávkování pro meropenem a polymyxin B vůči Acinetobacter baumannii rezistentnímu ke karbapenemům newsletter ESCMID 25. 02. 2020
ESCMID weekly news 18.02.2020 Ocenění ESCMID, COVID-19 update Via EITaF, další nabídka ESCMID grantů, CMI: Multiresistentní sérovar Salmonella enterica London nesoucí plazmid kódující blaNDM-1 ze Singapuru newsletter ESCMID 18. 02. 2020
ESCMID weekly news 11.02.2020 ECCMID 2020 se blíží, 19. letní škola ESCMID, EITaF E-mailing list: Informace o epidemiích ve vaší mailové schránce, kurs: Kolistin a ATB poslední linie proti multiresistentním gram negativům, granty ECCMID 2020, hledají se členové redakčního týmu CMI, CMI: modelování PK-PD polymyxinu B a minocyklinu vůči kmenu Acinetobacter baumannii rezistentnímu vůči polymyxinu newsletter ESCMID 11. 02. 2020
ESCMID weekly news 04.02.2020 Nová webová stránka ECCMID, veřejná diskuse o dokumentu "ESCMID manuál pro klinické standardní postupy a další dokumenty", ECCMID 2020 se blíží, ESCMID komise pro rovné příležitosti, ECDC: Výzva k vytvoření sítě evropských referenčních laboratoří zabývajících se ATB resistencí, vítěz ceny "Sepsis award", hledají se členové redakčního týmu CMI, CMI: Molekulární charaktetristika enterobakterií produkujících karbapenemázu newsletter ESCMID 04. 02. 2020
ESCMID weekly news 28.01.2020 ECCMID 2020 se blíží, hledají se členové redakčního týmu CMI, novinky epidemie 2019-nCoV (Wu-chan), možnost odběru newsletteru ESCMID Emerging Infections Task Force (EITaF), stáž na Mayo Clinic financovaná ESCMID, webinář: Netradiční možnosti ATB terapie, CMI: Latentní toxoplasmosa u těhotných newsletter ESCMID 28. 01. 2020
ESCMID weekly news 21.01.2020 ECCMID 2020 se blíží, výzva pro zkoušející připravované Evropské certifikované zkoušky pro specialisty v oboru infekčních nemocí, ESCMID Emerging Infections Task Force: Outbreak způsobený koronavirem 2019-nCoV, Wu-chan – 136 nových případů, ESCMID manuál pro klinické standardní postupy a další dokumenty, zemřela doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. (nekrolog ESCMID), noví členové Výkonného výboru ESCMID, projekt Doporučené postupy ESCMID, klinické standardní postupy - výběr priorit newsletter ESCMID 21. 01. 2020
ESCMID short news Výzva pro zkoušející připravované Evropské certifikované zkoušky pro specialisty v oboru infekčních nemocí newsletter ESCMID 17. 01. 2020
ESCMID weekly news 14.01.2020 ECCMID 2020, ESCMID postgraduální kurs: MALDI-TOF v klinické mikrobiologii, stáž na Mayo Clinic financovaná ESCMID, outbreak virové pneumonie v Číně, hledají se 2 členové subkomise pro standardní postupy, hledají se členové panelu ESCMID (ATB profylaxe, ATB stewardship, management influenzy), CMI: Nosičství toxigenních Clostridioides difficile u asymptomatických osob newsletter ESCMID 14. 01. 2020
ESCMID weekly news 07.01.2020 ESCMID komise pro rovné příležitosti, ECCMID 30/30, ECCMID symposium "Tropická onemocnění v důsledku změny klimatu?", hledají se 2 noví členové podvýboru pro standardní postupy, první návrhy standardních postupů, návštěva regionální kanceláře WHO pro Evropu, hledají se noví členové redakční rady CMI, CMI: Metody testování citlivosti k trimethoprim-sulfametoxazolu pro Haemophilus spp., hledají se členové panelu ESCMID pro klinické standardní postupy newsletter ESCMID 07. 01. 2020
ESCMID weekly news 31.12.2019 PF 2020, ESCMID - ASM konference o vývoji léků, Letní škola a postgraduální ESCMID kursy 2020 newsletter ESCMID 01. 01. 2020
ESCMID weekly news 24.12.2019 Vánoční přání newsletter ESCMID 24. 12. 2019
ESCMID weekly news 17.12.2019 Technical hospital hygiene – Tricks of the trade (kurs prevence a kontroly infekcí, Vídeň), ESCMID kurs zoonóz, symposium ECCMID: Používání nedávno zavedených antibiotik, memorandum Federace evropských mikrobiologických společností (FEMS) a ESCMID, WHO Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance (CAESAR) Report 2019, uděleny ceny ESMID 2020, WHO sledování a hlášení důležitých patogenů v evropských zemích s ohledem na vývoj nových antibiotik newsletter ESCMID 17. 12. 2019
ESCMID weekly news 10.12.2019 Technical hospital hygiene – Tricks of the trade (kurs prevence a kontroly infekcí, Vídeň), workshop: Strojové učení a klinická mikrobiologie, ESCMID volby do výkonného výboru, přihláška na ECCMID symposium: Porozumění a ovlivnění mikrobiomu dýchacích cest, CMI: Infekce způsobené producenty ESBL v souvislosti s rektální kolonizací newsletter ESCMID 10. 12. 2019
Nahoru