Newsletter ESCMID

Oznámení Evropské společnosti pro klinickou mikrobioloii a infekční nemoci (ESCMID)
název popis typ datum
Nebyly nalezeny žádné výsledky...
ESCMID weekly news 31.03.2020 EITaF mailing list a informace o COVID-19, odložení letní školy ESCMID, kampaň Význam vakcinace, volný přístup k informačním zdrojům IDSA týkajících se COVID-19, veřejná diskuse k dokumentu „Doporučení pro péči o pacienty s onemocněním jater během pandemie COVID-19“, doporučení EMA k podávání fosfomycinu, přijaty nominace do výboru studijní skupiny ESCMID, CMI: Analýza obrazu a umělá inteligence v diagnostice infekčních chorob newsletter ESCMID 01. 04. 2020
ESCMID weekly news 24.03.2020 ECCMID 2020 je zrušen, ECCMID 2020 - abstrakty k publikaci, EITaF mailing list, stanovisko EMA k použití nesteroidních protizánětlivých léků při COVID-19, volby do studijní skupiny ESCMID, webinář GARDP, příspěvek EMA, CMI: Asociace meteorologických faktorů s výskytem pneumonie newsletter ESCMID 25. 03. 2020
ESCMID weekly news 17.03.2020 ECCMID bude probíhat on-line, volby do studijní skupiny ESCMID, EMA: vývoj vakcíny COVID-19, EITaF Mailing list, EMA: Dopad nového onemocnění koronaviry (COVID-19) na dodávky léčivých přípravků v EU, CMI: Testování citlivosti u infekcí Candida, Aspergillus a Cryptococcus: jsou MIC užitečné pro klinické lékaře? newsletter ESCMID 17. 03. 2020
ESCMID weekly news 03.03.2020 COVID-19 a ECCMID, ESCMID kurs: ATB citlivosti, kriteria a metody EUCAST, 19. letní škola ESCMID, Evropská zkouška v oboru klinická mikrobiologie, CMI: První atypický případ 2019 2019-nCoV v Yan'an, Čína newsletter ESCMID 03. 03. 2020
ESCMID weekly news 25.02.2020 ECCMID - dead line pro zaplacení poplatku, kurs ESCMID k problematice TBC, EITaF: koronavirus, podpora mladých vědců, ECCMID 2020: Vakcinace a migrace, webinář: Modelace PK/PD u infikovaných myší, CMI: Využití strojového učení k optimalizaci kombinované ATB terapie: strategie dávkování pro meropenem a polymyxin B vůči Acinetobacter baumannii rezistentnímu ke karbapenemům newsletter ESCMID 25. 02. 2020
ESCMID weekly news 18.02.2020 Ocenění ESCMID, COVID-19 update Via EITaF, další nabídka ESCMID grantů, CMI: Multiresistentní sérovar Salmonella enterica London nesoucí plazmid kódující blaNDM-1 ze Singapuru newsletter ESCMID 18. 02. 2020
ESCMID weekly news 11.02.2020 ECCMID 2020 se blíží, 19. letní škola ESCMID, EITaF E-mailing list: Informace o epidemiích ve vaší mailové schránce, kurs: Kolistin a ATB poslední linie proti multiresistentním gram negativům, granty ECCMID 2020, hledají se členové redakčního týmu CMI, CMI: modelování PK-PD polymyxinu B a minocyklinu vůči kmenu Acinetobacter baumannii rezistentnímu vůči polymyxinu newsletter ESCMID 11. 02. 2020
ESCMID weekly news 04.02.2020 Nová webová stránka ECCMID, veřejná diskuse o dokumentu "ESCMID manuál pro klinické standardní postupy a další dokumenty", ECCMID 2020 se blíží, ESCMID komise pro rovné příležitosti, ECDC: Výzva k vytvoření sítě evropských referenčních laboratoří zabývajících se ATB resistencí, vítěz ceny "Sepsis award", hledají se členové redakčního týmu CMI, CMI: Molekulární charaktetristika enterobakterií produkujících karbapenemázu newsletter ESCMID 04. 02. 2020
ESCMID weekly news 28.01.2020 ECCMID 2020 se blíží, hledají se členové redakčního týmu CMI, novinky epidemie 2019-nCoV (Wu-chan), možnost odběru newsletteru ESCMID Emerging Infections Task Force (EITaF), stáž na Mayo Clinic financovaná ESCMID, webinář: Netradiční možnosti ATB terapie, CMI: Latentní toxoplasmosa u těhotných newsletter ESCMID 28. 01. 2020
ESCMID weekly news 21.01.2020 ECCMID 2020 se blíží, výzva pro zkoušející připravované Evropské certifikované zkoušky pro specialisty v oboru infekčních nemocí, ESCMID Emerging Infections Task Force: Outbreak způsobený koronavirem 2019-nCoV, Wu-chan – 136 nových případů, ESCMID manuál pro klinické standardní postupy a další dokumenty, zemřela doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. (nekrolog ESCMID), noví členové Výkonného výboru ESCMID, projekt Doporučené postupy ESCMID, klinické standardní postupy - výběr priorit newsletter ESCMID 21. 01. 2020
ESCMID short news Výzva pro zkoušející připravované Evropské certifikované zkoušky pro specialisty v oboru infekčních nemocí newsletter ESCMID 17. 01. 2020
ESCMID weekly news 14.01.2020 ECCMID 2020, ESCMID postgraduální kurs: MALDI-TOF v klinické mikrobiologii, stáž na Mayo Clinic financovaná ESCMID, outbreak virové pneumonie v Číně, hledají se 2 členové subkomise pro standardní postupy, hledají se členové panelu ESCMID (ATB profylaxe, ATB stewardship, management influenzy), CMI: Nosičství toxigenních Clostridioides difficile u asymptomatických osob newsletter ESCMID 14. 01. 2020
ESCMID weekly news 07.01.2020 ESCMID komise pro rovné příležitosti, ECCMID 30/30, ECCMID symposium "Tropická onemocnění v důsledku změny klimatu?", hledají se 2 noví členové podvýboru pro standardní postupy, první návrhy standardních postupů, návštěva regionální kanceláře WHO pro Evropu, hledají se noví členové redakční rady CMI, CMI: Metody testování citlivosti k trimethoprim-sulfametoxazolu pro Haemophilus spp., hledají se členové panelu ESCMID pro klinické standardní postupy newsletter ESCMID 07. 01. 2020
ESCMID weekly news 31.12.2019 PF 2020, ESCMID - ASM konference o vývoji léků, Letní škola a postgraduální ESCMID kursy 2020 newsletter ESCMID 01. 01. 2020
ESCMID weekly news 24.12.2019 Vánoční přání newsletter ESCMID 24. 12. 2019
ESCMID weekly news 17.12.2019 Technical hospital hygiene – Tricks of the trade (kurs prevence a kontroly infekcí, Vídeň), ESCMID kurs zoonóz, symposium ECCMID: Používání nedávno zavedených antibiotik, memorandum Federace evropských mikrobiologických společností (FEMS) a ESCMID, WHO Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance (CAESAR) Report 2019, uděleny ceny ESMID 2020, WHO sledování a hlášení důležitých patogenů v evropských zemích s ohledem na vývoj nových antibiotik newsletter ESCMID 17. 12. 2019
ESCMID weekly news 10.12.2019 Technical hospital hygiene – Tricks of the trade (kurs prevence a kontroly infekcí, Vídeň), workshop: Strojové učení a klinická mikrobiologie, ESCMID volby do výkonného výboru, přihláška na ECCMID symposium: Porozumění a ovlivnění mikrobiomu dýchacích cest, CMI: Infekce způsobené producenty ESBL v souvislosti s rektální kolonizací newsletter ESCMID 10. 12. 2019
Nahoru