Nejbližší událost
28. Mezioborový seminář Třeboň

22. 1. 2020 12:00

Třeboň

Podrobnosti
Nadcházející události

18. 4. 2020

9:00h
ECCMID Place de la Porte de Versailles
Aktuální oznámení
8. 11. 2019 Komentář k výpadkům dostupnosti antiinfektiv. Reakce Centrální koordinační skupiny pro Národní antibiotický program (CKS NAP) a Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP na výpadek antiinfektiv na trhu. MUDr. Otakar Nyč, PhD.
Nahoru