Nejbližší událost
Sexuálně přenosné nemoci (STD)

1. 2. 2022 13:30

Lékařský dům

Podrobnosti
Nadcházející události
Aktuálně nechystáme žádnou událost.
Aktuální oznámení
28. 1. 2022 Výzva k podání žádosti o cestovní grant na ECCMID
28. 1. 2022 IVDR Úvod do problematiky, vznik Aliance IVDR.
22. 1. 2022 Minima pro personální obsazení mikrobiologického pracoviště Návrh novelizace základního dokumentu Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
14. 1. 2022 Vyjádření ke standardnímu postupu laboratorní diagnostiky mykobakteriálních onemocnění kultivační metodou a aplikaci automatických kultivačních systémů
14. 1. 2022 Změna organizace pravidelných seminářů Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
25. 11. 2021 Stanovisko komise švýcarské mikrobiologické společnosti (CCCM) k vydávání COVID certifkátů na základě stanovení protilátek.
6. 11. 2021 Teze o SARS-CoV-2 a COVID-19 a doporučená opatření. Odborné stanovisko publikované dne 26.10.2021.
8. 10. 2021 Průkaz nukleokapsidového antigenu SARS-CoV-2 v lidském séru.  Odborné vyjádření Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
21. 6. 2021 Global guideline for the diagnosis and management of rare mould infections. Doporučené postupy vypracované pod vedením Evropské konfederace lékařské mykologie ECMM.
21. 6. 2021 Diagnostika dermatomykóz v laboratoři klinické mykologie. Doporučený postup navržený Pracovní skupinou pro mykologii SLM ČLS JEP.
2. 6. 2021 Stanovisko Výboru Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP k mimořádnému opatření MZ ČR "Testování obyvatel na přítomnost SARS-CoV-2 s účinností od 1. 6. 2021"
15. 5. 2021 Dvě aktuální prohlášení k necílenému plošnému testování a ke skupině MeSES.
8. 5. 2021 Výzva k veřejné oponentuře. Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů k veřejné oponentuře: KDP-AZV-17 Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba
24. 3. 2021 Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci v oboru lékařská mikrobiologie za rok 2020 - posunutí termínu uzávěrky Termín uzávěrky soutěže byl posunut na 31.05.2021
24. 3. 2021 Komentář k interpretaci slabě pozitivních nálezů metodou PCR s vysokými hodnotami Ct Odborné stanovisko Laboratorní skupiny COVID (LS COVID) při Ministerstvu zdravotnictví ČR
6. 3. 2021 Aktualizace v Národním číselníku laboratorních položek v souvislosti s detekcí mutací SARS-CoV-2
10. 2. 2021 Zveřejňujeme videozáznamy on-line seminářů
8. 2. 2021 Evropská zkouška v oboru Lékařská mikrobiologie
2. 2. 2021 Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci v oboru lékařská mikrobiologie za rok 2020
Nahoru