Nejbližší událost
Metody analýzy DNA v epidemiologické typizaci bakterií a přímém průkazu mikroorganizmů v klinickém materiálu.

7. 4. 2020 9:30 Zrušeno!

Lékařský dům

Podrobnosti
Aktuální oznámení
25. 3. 2020 Odborné stanovisko SLM k diagnostice COVID-19. Komentáře k mikrobiologické diagnostice onemocnění COVID-19, vypracované jako odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, jejímž jedním z hlavních cílů je dbát na správnou laboratorní praxi ve vztahu k diagnostice infekčních onemocnění.
29. 1. 2020 Aktuální informace o pandemii způsobené virem SARS-CoV-2 (2019-nCoV, Wu-chan)
Nahoru