Nejbližší událost
29. Pečenkovy epidemiologické dny 2020

15. 9. 2020 12:00

PRIMAVERA Hotel & Congress centre

Podrobnosti
Nadcházející události

9. 7. 2021

9:00h
31. ECCMID Reed Messe Vienna
Aktuální oznámení
23. 7. 2020 31. ECCMID 31. konference ECCMID se bude konat ve Vídni ve dnech 09. - 12. července 2021.
19. 5. 2020 Placení členských příspěvků do SLM ČLS JEP.
7. 5. 2020 Sérologický průkaz protilátek proti SARS-CoV-2 Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění, podpořené Laboratorní skupinou COVID MZ
28. 4. 2020 Komentář k molekulárně-mikrobiologické diagnostice onemocnění COVID-19, kladoucí důraz na používání certifikovaných PCR kitů
11. 4. 2020 Principy přímého průkazu SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění.
5. 4. 2020 Komentář Pracovní skupiny (PS) pro sazebník výkonů při SLM ČLS JEP k vykazování laboratorního vyšetření PCR k detekci SARS-CoV-19 zdravotním pojišťovnám
25. 3. 2020 Odborné stanovisko SLM k diagnostice COVID-19. Komentáře k mikrobiologické diagnostice onemocnění COVID-19, vypracované jako odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, jejímž jedním z hlavních cílů je dbát na správnou laboratorní praxi ve vztahu k diagnostice infekčních onemocnění.
12. 2. 2020 Příležitost vyzkoušet si nanečisto Evropskou zkoušku z lékařské mikrobiologie pro lékaře v atestační přípravě
29. 1. 2020 Aktuální informace o pandemii způsobené virem SARS-CoV-2 (2019-nCoV, Wu-chan)
13. 12. 2019 Plán seminářů na rok 2020 Plán pravidelných seminářů Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP v Lékařském domě (09:30-12:30)
18. 11. 2019 Společnost pro lékařskou mikrobiologii byla přijata jako přidružená organisace do ESCMID. Naše společnost byla přijata do prestižní odborné společnosti.
8. 11. 2019 Komentář k výpadkům dostupnosti antiinfektiv. Reakce Centrální koordinační skupiny pro Národní antibiotický program (CKS NAP) a Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP na výpadek antiinfektiv na trhu. MUDr. Otakar Nyč, PhD.
Nahoru