Nejbližší událost
Kasuistiky.

7. 12. 2021 14:00

Přihláška k semináři koná se online

Podrobnosti
Nadcházející události
Aktuálně nechystáme žádnou událost.
Aktuální oznámení
25. 11. 2021 Stanovisko komise švýcarské mikrobiologické společnosti (CCCM) k vydávání COVID certifkátů na základě stanovení protilátek.
6. 11. 2021 Teze o SARS-CoV-2 a COVID-19 a doporučená opatření. Odborné stanovisko publikované dne 26.10.2021.
8. 10. 2021 Průkaz nukleokapsidového antigenu SARS-CoV-2 v lidském séru.  Odborné vyjádření Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
21. 6. 2021 Global guideline for the diagnosis and management of rare mould infections. Doporučené postupy vypracované pod vedením Evropské konfederace lékařské mykologie ECMM.
21. 6. 2021 Diagnostika dermatomykóz v laboratoři klinické mykologie. Doporučený postup navržený Pracovní skupinou pro mykologii SLM ČLS JEP.
2. 6. 2021 Stanovisko Výboru Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP k mimořádnému opatření MZ ČR "Testování obyvatel na přítomnost SARS-CoV-2 s účinností od 1. 6. 2021"
15. 5. 2021 Dvě aktuální prohlášení k necílenému plošnému testování a ke skupině MeSES.
8. 5. 2021 Výzva k veřejné oponentuře. Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů k veřejné oponentuře: KDP-AZV-17 Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba
24. 3. 2021 Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci v oboru lékařská mikrobiologie za rok 2020 - posunutí termínu uzávěrky Termín uzávěrky soutěže byl posunut na 31.05.2021
24. 3. 2021 Komentář k interpretaci slabě pozitivních nálezů metodou PCR s vysokými hodnotami Ct Odborné stanovisko Laboratorní skupiny COVID (LS COVID) při Ministerstvu zdravotnictví ČR
6. 3. 2021 Aktualizace v Národním číselníku laboratorních položek v souvislosti s detekcí mutací SARS-CoV-2
10. 2. 2021 Zveřejňujeme videozáznamy on-line seminářů
8. 2. 2021 Evropská zkouška v oboru Lékařská mikrobiologie
2. 2. 2021 Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci v oboru lékařská mikrobiologie za rok 2020
15. 1. 2021 Organizace pravidelných seminářů SLM
11. 12. 2020 Slovo předsedy SLM ke vzniku nových kódů na PCR detekci SARS-CoV-2
8. 12. 2020 Důležité informace k platbě členských příspěvků. Informace ČLS JEP k mechanismu placení členských příspěvků
Nahoru