Informace o členství

Zájemce o členství

Zájemce o členství v SLM musí být řádným členem České lékařské společnosti JEP, která přihlášky do SLM shromažďuje a eviduje. Zájemce vyplní přihlášku, a to online na www stránkách ČLS JEP. Do přihlášky uvede zájem o členství v SLM.

Pokud je členství v ČLS JEP schváleno nebo je již platné na základě dřívější přihlášky k jiné odborné společnosti, je přihláška k členství v SLM postoupena výboru SLM. Ten podle svého rozhodnutí ze dne 05.03.2019 má právo posoudit odbornou způsobilost uchazeče o členství v SLM a vyzvat uchazeče k zaslání krátkého odborného životopisu k rukám výboru SLM (info@splm.cz). Uchazeč o členství v SLM je poté písemně vyrozuměn o vzniku členství.

Zrušení členství v SLM je možné na základě písemné žádosti adresované ČLS JEP.

Výhody členství

  • právo volit a být volen do Výboru SLM a revizní komise
  • účastnit se aktivit pracovních skupin a podílet se na odborném působení SLM (např. tvorba odborných stanovisek či standardních postupů)
  • čerpání výhod, které jsou vázány exkluzivně na členství v SLM (např. cestovní granty ECCMID)
  • vlastnictví elektronického účtu k webovým stránkám SLM

Elektronický účet

Každému členu SLM vzniká nárok na zřízení elektronického účtu k webovým stránkám SLM. Tento účet jej opravňuje k procházení zabezpečených stránek webu, kde jsou uveřejněny dokumenty určené výhradně pro potřebu členů SLM. Pomocí svého účtu se rovněž může přihlásit k odběru upozornění na novinky cestou e-mailu. Odběr novinek může člen pomocí svého účtu kdykoli zrušit. Aktivaci účtu musí učinit člen definovaným způsobem. Elektronický účet lze zrušit na písemnou žádost člena (dopisem, e-mailem) zaslanou výboru SLM, aniž by to mělo vliv na jeho členství v SLM.

Členské příspěvky

Základní členský příspěvek činí 300 Kč. Na základě písemné žádosti je možné z důvodu čerpání mateřské dovolené snížit roční příspěvek na 100 Kč.

Nahoru