Národní standardy

název popis typ štítky datum
Nebyly nalezeny žádné výsledky...
NSVP Q 4 Správná praxe při provádění sérologických vyšetření infekčních onemocnění. dokument
  Národní standardy návrh
28. 05. 2018
NSVP Q 5 Zásady tvorby Národních standardních vyšetřovacích postupů v klinické mikrobiologii (NSVP). dokument
  Národní standardy návrh
28. 05. 2018
NSVP V 2 Diagnostika onemocnění vyvolaných virem hepatitidy C (HCV) dokument
  Národní standardy návrh
08. 03. 2018
NSVP B 8 - Základní mikrobiologické vyšetření likvoru metodou mikroskopickou, metodou koaglutinace bakteriálních antigenů v likvoru a metodou kultivační. dokument
  Národní standardy návrh
17. 11. 2014
NSVP B 8 - Základní mikrobiologické vyšetření likvoru metodou mikroskopickou, metodou koaglutinace bakteriálních antigenů v likvoru a metodou kultivační. Příloha 1. dokument
  Národní standardy návrh
17. 11. 2014
NSVP B 8 - Základní mikrobiologické vyšetření likvoru metodou mikroskopickou, metodou koaglutinace bakteriálních antigenů v likvoru a metodou kultivační. Příloha 4. dokument
  Národní standardy návrh
17. 11. 2014
NSVP B 4 - Identifikace lékařsky důležitých mikroorganismů pomocí orientačních a komerčních fenotypových metod a metodou hmotnostní spektrometrie MALDITOF. dokument
  Národní standardy návrh
17. 11. 2014
NSVP B 3 - Základní mikrobiologické vyšetření komplexního vzorku stolice a výtěru z rekta metodou mikroskopickou a kultivační. dokument
  Národní standardy platné
30. 07. 2014
NSVP B 3 - Základní mikrobiologické vyšetření komplexního vzorku stolice a výtěru z rekta metodou mikroskopickou a kultivační. Příloha 1. dokument
  Národní standardy platné
30. 07. 2014
NSVP B 3 - Základní mikrobiologické vyšetření komplexního vzorku stolice a výtěru z rekta metodou mikroskopickou a kultivační. Příloha 4. dokument
  Národní standardy platné
30. 07. 2014
NSVP B 1 - Základní mikrobiologické vyšetření abscesů, hlubokých ranných infekcí a materiálů z normálně sterilních míst (KII) metodou mikroskopickou a kultivační dokument
  Národní standardy platné
30. 06. 2014
NSVP B 7 - Základní mikrobiologická diagnostika mykobakteriálních onemocnění. dokument
  Národní standardy platné
30. 05. 2014
NSVP B 5 - Základní mikrobiologické vyšetření intravaskulárních kanyl a souvisejících vzorků z primárně kultivačně negativních lokalit semikvantitativní kultivační metodou. dokument
  Národní standardy platné
30. 05. 2014
NSVP B 5 - Základní mikrobiologické vyšetření intravaskulárních kanyl a souvisejících vzorků z primárně kultivačně negativních lokalit semikvantitativní kultivační metodou. Příloha 1. dokument
  Národní standardy platné
30. 05. 2014
NSVP B 5 - Základní mikrobiologické vyšetření intravaskulárních kanyl a souvisejících vzorků z primárně kultivačně negativních lokalit semikvantitativní kultivační metodou. Příloha 4. dokument
  Národní standardy platné
30. 05. 2014
NSVP B 6 - Základní mikrobiologické vyšetření hemokultur metodou mikroskopickou a kultivační v automatickém a manuálním hemokultivačním systému. dokument
  Národní standardy platné
05. 05. 2014
NSVP B 6 - Základní mikrobiologické vyšetření hemokultur metodou mikroskopickou a kultivační v automatickém a manuálním hemokultivačním systému. Příloha 1. dokument
  Národní standardy platné
05. 05. 2014
NSVP B 6 - Základní mikrobiologické vyšetření hemokultur metodou mikroskopickou a kultivační v automatickém a manuálním hemokultivačním systému. Příloha 4. dokument
  Národní standardy platné
05. 05. 2014
NSVP B 1 - Základní mikrobiologické vyšetření abscesů, hlubokých ranných infekcí a materiálů z normálně sterilních míst (KII) metodou mikroskopickou a kultivační. Příloha 1. dokument
  Národní standardy platné
01. 03. 2014
NSVP B 1 - Základní mikrobiologické vyšetření abscesů, hlubokých ranných infekcí a materiálů z normálně sterilních míst (KII) metodou mikroskopickou a kultivační. Příloha 2. dokument
  Národní standardy platné
01. 03. 2014
NSVP B 2 - Základní mikrobiologické vyšetření materiálů z dolních cest dýchacích mikroskopicky a semikvantitativní kultivační metodou. dokument
  Národní standardy platné
01. 01. 2014
NSVP B 2 - Základní mikrobiologické vyšetření materiálů z dolních cest dýchacích mikroskopicky a semikvantitativní kultivační metodou. Příloha 1. dokument
  Národní standardy platné
01. 01. 2014
NSVP B 2 - Základní mikrobiologické vyšetření materiálů z dolních cest dýchacích mikroskopicky a semikvantitativní kultivační metodou. Příloha 2. dokument
  Národní standardy platné
01. 01. 2014
NSVP B 2 - Základní mikrobiologické vyšetření materiálů z dolních cest dýchacích mikroskopicky a semikvantitativní kultivační metodou. Příloha 3. dokument
  Národní standardy platné
01. 01. 2014
Nahoru