Doporučení Společnosti

Klíčové dokumenty SLM, týkající se odbornosti Lékařská mikobiologie (802).
název popis typ štítky datum
Nebyly nalezeny žádné výsledky...
Minima pro personální obsazení mikrobiologického pracoviště vysokoškolskými pracovníky se specializovanou způsobilostí či ve specializační přípravě v oboru lékařská mikrobiologie Účinnost od 8.4.2022. dokument
    Národní standardy platné
08. 04. 2022
Minima pro personální obsazení mikrobiologického pracoviště vysokoškolskými pracovníky se specializovanou způsobilostí či ve specializační přípravě v oboru lékařská mikrobiologie. Komentovaná verze personálních minim. Účinnost od 8.4.2022. dokument
    Národní standardy platné
08. 04. 2022
Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie platná od 1. 3. 2017 (verze 6)  Části Personální obsazení mikrobiologického pracoviště a Personální obsazení antibiotického střediska platná jen od 1.3.2017 do 7.4.2022 dokument
    Národní standardy platné
01. 03. 2017
Nepodkročitelné meze odborností 802 – Lékařská mikrobiologie platné od 1. 1 .2017 (Příloha 1 verze 6 minim)  Části Personální obsazení mikrobiologického pracoviště a Personální obsazení antibiotického střediska platná jen od 1.3.2017 do 7.4.2022 dokument
    Národní standardy platné
01. 01. 2017
Nahoru