Pracovní skupina pro mykologii

Zabývá se laboratorní diagnostikou lékařsky významných hub a plísní
Garant pracovní skupiny: Doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc., vladimir.buchta@fnhk.cz
Členové: Doc. MUDr. Petr Hamal, Mgr. Iva Kocmanová, MUDr. Naďa Mallátová, MUDr. Karel Mencl
název popis typ datum
Nebyly nalezeny žádné výsledky...
Global guideline for the diagnosis and management of rare mould infections. Doporučené postupy vypracované pod vedením Evropské konfederace lékařské mykologie ECMM. dokument 18. 06. 2021
Diagnostika dermatomykóz v laboratoři klinické mykologie. Diagnostika dermatomykóz v laboratoři klinické mykologie. dokument 18. 06. 2021
Doporučené postupy vypracované pod vedením Evropské konfederace lékařské mykologie ECMM. Anotace projektu „One world – one guideline“ Evropské konfederace lékařské mykologie (ECMM). dokument 23. 06. 2020
Management mukormykózy. Doporučený postup ECMM. dokument 23. 06. 2020
Doporučený postup u dermatomykóz. Doporučený postup Pracovní skupiny pro mykologii SLM, verze 00. K oponentuře. dokument 23. 06. 2020
Nahoru