Trainee Association of ESCMID

TAE je networkingová skupina mladých odborníků (lékařů i výzkumníků) v klinické mikrobiologii (CM) a infekčních nemocech (ID)

Cíle TAE

  • Vytvořit mezinárodní síť mladých odborníků v CM a ID a reprezentovat jejich zájmy
  • Podporovat mezinárodní spolupráci a efektivní využívání zdrojů pro profesní rozvoj mladých odborníků v CM a ID
  • Propagovat stáže, granty a další projekty ESCMID jakožto příležitosti k profesnímu rozvoji
  • Podporovat výměnné pobyty ESCMID pro pregraduální studenty
  • Zlepšovat vzdělávání mladých odborníků, pojmenovávat problémy a navrhovat jejich řešení, vč. aktivního zapojení do diskuse o vzdělávacím systému mladých odbroníků v přípravě v CM a ID
  • Oceňovat vynikající výkony mladých odborníků v CM a ID
Kontakt na národního zástupce TAE: Jakub Hurych, Ústav lékařské mikrobiologie, FN Motol, jakub.hurych@lfmotol.cuni.cz
název popis typ datum
Nebyly nalezeny žádné výsledky...
TAE Autumn newsletter a pár důležitých termínů Podzimní newsletter sekce mladých mikrobiologů (TAE). newsletter TAE 26. 09. 2022
1st TAE/ESCMID Leadership Academy: Creating future leaders in infectious diseases, clinical microbiology and infection control oznámení 07. 07. 2022
TAE Summer newsletter Letní newsletter sekce mladých mikrobiologů (TAE) newsletter TAE 16. 06. 2022
České zastoupení v TAE a plány národní pobočky Status TAE dokument 26. 05. 2022
Nahoru