Trainee Association of ESCMID

TAE je networkingová skupina mladých odborníků (lékařů i výzkumníků) v klinické mikrobiologii (CM) a infekčních nemocech (ID)

Cíle TAE

  • Vytvořit mezinárodní síť mladých odborníků v CM a ID a reprezentovat jejich zájmy
  • Podporovat mezinárodní spolupráci a efektivní využívání zdrojů pro profesní rozvoj mladých odborníků v CM a ID
  • Propagovat stáže, granty a další projekty ESCMID jakožto příležitosti k profesnímu rozvoji
  • Podporovat výměnné pobyty ESCMID pro pregraduální studenty
  • Zlepšovat vzdělávání mladých odborníků, pojmenovávat problémy a navrhovat jejich řešení, vč. aktivního zapojení do diskuse o vzdělávacím systému mladých odbroníků v přípravě v CM a ID
  • Oceňovat vynikající výkony mladých odborníků v CM a ID
Kontakt na národního zástupce TAE: Jakub Hurych, Ústav lékařské mikrobiologie, FN Motol, jakub.hurych@lfmotol.cuni.cz
název popis typ datum
Nebyly nalezeny žádné výsledky...
TAE Summer newsletter newsletter TAE 16. 06. 2022
České zastoupení v TAE a plány národní pobočky Status TAE dokument 26. 05. 2022
Nahoru