Dokumenty pracovních skupin

název popis typ štítky datum
Nebyly nalezeny žádné výsledky...
Podrobné pokyny pro zpracování přílohy č. 3 žádosti/návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy pro zdravotnické laboratoře ČIA. Podrobné pokyny pro zpracování přílohy č. 3 žádosti/návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy pro zdravotnické laboratoře ČIA. Vydáno jako pomocný dokument na základě harmonizace popisu rozsahu akreditace (přílohy osvědčení o akreditaci) podle ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013 resp. ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023. dokument
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
08. 02. 2024
Global guideline for the diagnosis and management of rare yeast infections: an initiative of the ECMM in cooperation with ISHAM and ASM dokument
  Pracovní skupina pro mykologii
19. 09. 2022
Management mukormykózy. Dokument Evropské konfederace lékařské mykologie (ECMM). Doporučený postup managementu mukormykózy. dokument
  Pracovní skupina pro mykologii
23. 06. 2020
Komentář k výpadkům dostupnosti antiinfektiv Reakce Centrální koordinační skupiny pro Národní antibiotický program (CKS NAP) a Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP na výpadek antiinfektiv na trhu. MUDr. Otakar Nyč, PhD. dokument
  Pracovní skupina pro antibiotika
08. 11. 2019
Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie platná od 1. 3. 2017 (verze 6) dokument
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
01. 03. 2017
Nepodkročitelné meze odborností 802 – Lékařská mikrobiologie platné od 1. 1 .2017 (Příloha 1 verze 6 minim) dokument
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
01. 01. 2017
Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie (verze 5) dokument
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
01. 05. 2014
Zásady přípravy Národních standardních vyšetřovacích postupů. Verse 2. přednáška
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
07. 02. 2014
Zápis z 24. jednání Odborné komise pro zdravotnické laboratoře (OK ML) připomínkovaný odbornými společnostmi Kvalifikační požadavky na laboratoře zápis
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
07. 01. 2014
Zásady přípravy Národních standardních vyšetřovacích postupů. Verse 1. Diskutováno na semináři SLM ČLS JEP 3. 12. 2013 přednáška
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
03. 12. 2013
Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie (verze 4) dokument
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
01. 12. 2013
Prezentace z 5. výročního zasedání Společnosti lékařské mikrobiologie ČLS JEP - Akreditace MALDI přednáška
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
14. 06. 2013
Metodické pokyny pro akreditaci - Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností v akreditačním řízení při aplikaci správního řádu. Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie dokument
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
01. 03. 2013
Sloučení odborností v lékařské mikrobiologii pod 802 Fragment zápisu Pracovní skupiny k Seznamu zdravotnických výkonů MZ ze dne 30.8.2012 dokument
  Pracovní skupina pro sazebík výkonů
30. 08. 2012
Kongres primární péče - Kongresový kulatý stůl - záznam diskuse. Příloha Zdravotnických novin 11/2011
  Pracovní skupina pro antibiotika
01. 11. 2011
Požadavky na laboratorní informační systém v oboru lékařské mikrobiologie (LIMS) Dokument oponovaný a schválený výborem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně dne 1.11. 2011 dokument
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
01. 11. 2011
Náležitosti výsledku. Dokument oponovaný a schválený výborem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně dne 1.11. 2011 dokument
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
01. 11. 2011
Rozhovor s prim.MUDr. Vlastimilem Jindrákem. Příloha Zdravotnických novin 09/2011 dokument
  Pracovní skupina pro antibiotika
01. 09. 2011
Nepodkročitelná minima odborností 802, 804, 805, 822 pro přístrojové vybavení pracovišť lékařské mikrobiologie s laboratoří molekulární mikrobiologie využívající amplifikační techniky. dokument
  Pracovní skupina pro molekulární mikrobiologii TIDE
04. 04. 2011
Pracovní skupiny - definice a činnost Definice pracovních skupin SLM. přednáška
  Pracovní skupiny
04. 03. 2011
Nepodkročitelná minima odborností 802, 804, 805, 822 pro přístrojové vybavení pracovišť lékařské mikrobiologie s laboratoří molekulární mikrobiologie využívající amplifikační techniky Dokument oponovaný a schválený výborem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně dne 18.2.2011 dokument
  Pracovní skupina pro molekulární mikrobiologii TIDE
18. 02. 2011
Stanovisko výboru SLM pro jednotné posuzování nepodkročitelných minim při auditech ČIA a NASKL k vybavení mrazícím boxem Dokument oponovaný a schválený výborem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně dne 7.11. 2010 dokument
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
17. 11. 2010
Terminologie a požadavky na smluvní laboratoře v oboru lékařské mikrobiologie Dokument oponovaný a schválený výborem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně dne 2.11. 2010 dokument
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
02. 11. 2010
Nepodkročitelné minimum laboratorní diagnostiky invazivních mykotických infekcí. dokument
  Pracovní skupina pro mykologii
18. 10. 2010
Nepodkročitelné minimum diagnózy mykóz v laboratoři lékařské mykologie. dokument
  Pracovní skupina pro mykologii
18. 10. 2010
Vysvětlení stanoviska lékařské mikrobiologie k validaci a verifikaci. dokument
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
03. 06. 2010
Lékařská mikrobiologie - co dál s antibiotiky a rezistencí? Článek Zdravotnických novinách č.10/2010 dokument
  Pracovní skupina pro antibiotika
11. 05. 2010
Validace a verifikace v mikrobiologii Základní dokument schválený výborem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně dne 4.5.2010 dokument
  Pracovní skupina pro správnou laboratorní práci
04. 05. 2010
Pracovní skupina molekulární mikrobiologie, PSMM-TIDE. Zápis schůzky. zápis
  Pracovní skupina pro molekulární mikrobiologii TIDE
16. 09. 2009
Nahoru