Doporučené postupy

název popis typ štítky datum
Nebyly nalezeny žádné výsledky...
Strategie multiplex SARS-CoV-2 a resp infekce 2022 v3 dokument 21. 09. 2022
Algoritmus laboratorního vyšetření biologických vzorků získaných od pacientů s podezřením na infekci virem opičích neštovic – provizorní verze 19.05.2022 dokument 24. 05. 2022
Infekce v místě chirurgického výkonu Návrh národního doporučeného postupu k veřejné oponentuře dokument 01. 03. 2022
Konsensus používání antibiotik III. Fluorochinolony 2019 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP). dokument 10. 10. 2016
Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP). dokument 05. 09. 2016
Konsensus aminoglykosidy 2016 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP). Aminoglykosidy. Praktický lékař 2016; 96 (4):155-165. dokument 31. 08. 2016
Konsensus makrolidy 2016 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP). Makrolidy. Praktický lékař 2016; 96 (4):166-178. dokument 31. 08. 2016
Konsensus cefalosporiny 2016 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP). Cefalosporiny. Praktický lékař 2016; 96 (1):32-50. dokument 02. 05. 2016
Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek. Česká neonatologická společnost České lékařské společnosti J.E.Purkyně dokument 20. 04. 2016
Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí ledvin a močových cest v primární péči. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP dokument 14. 07. 2006
Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP dokument 14. 07. 2006
Komentovaný souhrn připomínek ke směrnici MRSA. dokument 08. 05. 2006
Doporučený postup pro kontrolu výskytu kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k oxacilinu (MRSA) a s jinou nebezpečnou antibiotickou rezistencí ve zdravotnických zařízeních. Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP dokument 05. 05. 2006
Nahoru