Archiv všech oznámení a událostí

název popis typ datum
Nebyly nalezeny žádné výsledky...
IVDR Úvod do problematiky, vznik Aliance IVDR. oznámení 28. 01. 2022
Výzva k podání žádosti o cestovní grant na ECCMID oznámení 28. 01. 2022
Minima pro personální obsazení mikrobiologického pracoviště Návrh novelizace základního dokumentu Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP oznámení 22. 01. 2022
Změna organizace pravidelných seminářů Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP oznámení 14. 01. 2022
Vyjádření ke standardnímu postupu laboratorní diagnostiky mykobakteriálních onemocnění kultivační metodou a aplikaci automatických kultivačních systémů oznámení 14. 01. 2022
Stanovisko komise švýcarské mikrobiologické společnosti (CCCM) k vydávání COVID certifkátů na základě stanovení protilátek. oznámení 25. 11. 2021
Teze o SARS-CoV-2 a COVID-19 a doporučená opatření. Odborné stanovisko publikované dne 26.10.2021. oznámení 06. 11. 2021
Průkaz nukleokapsidového antigenu SARS-CoV-2 v lidském séru.  Odborné vyjádření Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění oznámení 08. 10. 2021
Zápis z jednání Výboru SLM 5. října 2021 oznámení 08. 10. 2021
Global guideline for the diagnosis and management of rare mould infections. Doporučené postupy vypracované pod vedením Evropské konfederace lékařské mykologie ECMM. dokument 21. 06. 2021
Diagnostika dermatomykóz v laboratoři klinické mykologie. Doporučený postup navržený Pracovní skupinou pro mykologii SLM ČLS JEP. dokument 21. 06. 2021
Stanovisko Výboru Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP k mimořádnému opatření MZ ČR "Testování obyvatel na přítomnost SARS-CoV-2 s účinností od 1. 6. 2021" oznámení 02. 06. 2021
Výsledek soutěže o registraci zdarma na online ESCMID 2021. Na základě výzvy, uveřejněné na webu SLM, přidělila komise složená ze členů výboru SLM ČLS JEP grant ESCMID, nabízející registraci zdarma, Mgr. Kristíně Nešporové, CEITEC VFU Brno, která bude na ECCMID 2021 prezentovat práci: "Phylogenetic analysis of a potential pathogenic Escherichia coli ST457 lineage and its association with ESBL/AmpC genes." Výherkyni blahopřejeme. oznámení 18. 05. 2021
Seminář 1. 6. 2021 - Nové doporučené postupy v diagnostice a léčbě invazivních mykotických onemocnění. Vzhledem k tomu, že není dosud rozhodnuto o formě konání semináře (presenčně nebo on-line), bude elektronické přihlašování otevřeno 25. 5. 2021. Upozorňujeme, že v případě presenčního semináře bude kapacita sálu omezena ve shodě s vládními nařízeními. Členové SLM budou mít přednost. oznámení 18. 05. 2021
Dvě aktuální prohlášení k necílenému plošnému testování a ke skupině MeSES. dokument 15. 05. 2021
Výzva k veřejné oponentuře. Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů k veřejné oponentuře: KDP-AZV-17 Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba oznámení 08. 05. 2021
Je k disposici "Zápis z jednání Telekonference Výboru SLM 29. dubna 2021" Zápisy z výborových schůzí jsou k disposici členům SLM, kteří mají elektronický účet na webu splm.cz. K nahlédnutí či stažení v sekci Dokumenty ke stažení / Zápisy z výborů. oznámení 03. 05. 2021
Upozornění na konání tzv. PreECCMID dní. oznámení 19. 04. 2021
Výzva k podání žádosti o registraci zdarma na ECCMID oznámení 26. 03. 2021
Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci v oboru lékařská mikrobiologie za rok 2020 - posunutí termínu uzávěrky Termín uzávěrky soutěže byl posunut na 31.05.2021 oznámení 24. 03. 2021
Komentář k interpretaci slabě pozitivních nálezů metodou PCR s vysokými hodnotami Ct Odborné stanovisko Laboratorní skupiny COVID (LS COVID) při Ministerstvu zdravotnictví ČR oznámení 24. 03. 2021
Aktualizace v Národním číselníku laboratorních položek v souvislosti s detekcí mutací SARS-CoV-2 oznámení 06. 03. 2021
Zveřejňujeme videozáznamy on-line seminářů oznámení 10. 02. 2021
Evropská zkouška v oboru Lékařská mikrobiologie oznámení 08. 02. 2021
Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci v oboru lékařská mikrobiologie za rok 2020 oznámení 02. 02. 2021
Organizace pravidelných seminářů SLM oznámení 15. 01. 2021
Slovo předsedy SLM ke vzniku nových kódů na PCR detekci SARS-CoV-2 oznámení 11. 12. 2020
Důležité informace k platbě členských příspěvků. Informace ČLS JEP k mechanismu placení členských příspěvků oznámení 08. 12. 2020
Stanovisko Rakouské společnosti pro infekční choroby a tropickou medicínu k testování SARS-CoV-2. oznámení 10. 10. 2020
Ohlédnuti za workshopem ONYGENALES 2020 oznámení 02. 10. 2020
Přímá detekce SARS-CoV-2: detekce antigenu Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii a Laboratorní skupiny COVID MZ, vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění dokument 24. 09. 2020
Pravidla testování respiračních infekcí v období respirační sezóny 2020-2021. Pravidla určující indikační kritéria k vyšetření na SARS-CoV-2 a na další respirační viry. Součástí pravidel je i stanovení vykazování výkonů. dokument 17. 08. 2020
Zemřel doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí bývalého učitele a primáře Mikrobiologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, doc. MUDr. Vlastimila Obdržálka, CSc., který zemřel ve středu 18. července 2020 po dlouhé a závažné nemoci ve věku 76 let. oznámení 10. 08. 2020
31. ECCMID 31. konference ECCMID se bude konat ve Vídni ve dnech 09. - 12. července 2021. oznámení 23. 07. 2020
Konference ESCMID o koronavirovém onemocnění On line konference 23.08.2020 - 25.08.2020 oznámení 22. 07. 2020
Nepřehlédněte nové články v sekci Pracovní skupina pro mykologii! Doporučené postupy vypracované pod vedením Evropské konfederace lékařské mykologie ECMM. Management mukormykózy. Doporučený postup u dermatomykóz. oznámení 24. 06. 2020
Placení členských příspěvků do SLM ČLS JEP. oznámení 19. 05. 2020
Sérologický průkaz protilátek proti SARS-CoV-2 Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění, podpořené Laboratorní skupinou COVID MZ dokument 07. 05. 2020
Komentář k molekulárně-mikrobiologické diagnostice onemocnění COVID-19, kladoucí důraz na používání certifikovaných PCR kitů dokument 28. 04. 2020
Principy přímého průkazu SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. dokument 11. 04. 2020
Komentář Pracovní skupiny (PS) pro sazebník výkonů při SLM ČLS JEP k vykazování laboratorního vyšetření PCR k detekci SARS-CoV-19 zdravotním pojišťovnám dokument 05. 04. 2020
Odborné stanovisko SLM k diagnostice COVID-19. Komentáře k mikrobiologické diagnostice onemocnění COVID-19, vypracované jako odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, jejímž jedním z hlavních cílů je dbát na správnou laboratorní praxi ve vztahu k diagnostice infekčních onemocnění. dokument 25. 03. 2020
Průvodní dopis k aktivaci elektronického účtu oznámení 21. 02. 2020
Příležitost vyzkoušet si nanečisto Evropskou zkoušku z lékařské mikrobiologie pro lékaře v atestační přípravě oznámení 12. 02. 2020
Výsledek soutěže o cestovní grant ESCMID Na základě výzvy, uveřejněné na webu SLM, přidělila komise složená ze členů výboru SLM ČLS JEP cestovní grant ESCMID těmto dvěma členům SLM: Mgr. Kristína Nešporová, CEITEC VFU Brno, název abstraktu: "Escherichia coli ST457: an emerging pathogen with wildlife and food-producing animals' reservoirs". MUDr. Jakub Hurych, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, název abstraktu: "Detection of the ESKAPEc pathogens in whole blood by combined DNA amplification and T2 magnetic resonance" oznámení 12. 02. 2020
Aktuální informace o pandemii způsobené virem SARS-CoV-2 (2019-nCoV, Wu-chan) oznámení 29. 01. 2020
Výzva k podání žádosti o cestovní grant ECCMID. SLM ČLS JEP má jakožto afiliovaná společnost ESCMID nárok čerpat pro své dva členy cestovní grant na 30. Evropský kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ECCMID). oznámení 08. 01. 2020
Zemřela MUDr. Martina Havlíčková, CSc. S hlubokým smutkem oznamujeme, že zemřela MUDr. Martina Havlíčková, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a dlouholetá vedoucí Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz Státního zdravotního ústavu. oznámení 02. 01. 2020
Plán seminářů na rok 2020 Plán pravidelných seminářů Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP v Lékařském domě (09:30-12:30) oznámení 13. 12. 2019
Společnost pro lékařskou mikrobiologii byla přijata jako přidružená organisace do ESCMID. Naše společnost byla přijata do prestižní odborné společnosti. oznámení 18. 11. 2019
Byly spuštěny nové www stránky. Oznámení o spuštění www stránek. oznámení 18. 11. 2019
Komentář k výpadkům dostupnosti antiinfektiv. Reakce Centrální koordinační skupiny pro Národní antibiotický program (CKS NAP) a Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP na výpadek antiinfektiv na trhu. MUDr. Otakar Nyč, PhD. oznámení 08. 11. 2019
Zemřela primářka MUDr. Jiřina Hobstová, CSc. Zemřela primářka MUDr. Jiřina Hobstová, CSc. oznámení 24. 06. 2019
Zemřela Doc. RNDr. Jarmila Jelínková CSc. Zemřela Doc. RNDr. Jarmila Jelínková CSc. oznámení 03. 06. 2019
Zemřel prof. MUDr. Vladislav Potužník, Dr.Sc. Zemřel prof. MUDr. Vladislav Potužník, Dr.Sc.* 6.1.1924 – 9.12. 2013 oznámení 09. 12. 2013
Nahoru