Archiv všech oznámení a událostí

název popis typ datum
Nebyly nalezeny žádné výsledky...
Nepřehlédněte nové články v sekci Pracovní skupina pro mykologii! Doporučené postupy vypracované pod vedením Evropské konfederace lékařské mykologie ECMM. Management mukormykózy. Doporučený postup u dermatomykóz. oznámení 24. 06. 2020
Placení členských příspěvků do SLM ČLS JEP. oznámení 19. 05. 2020
Sérologický průkaz protilátek proti SARS-CoV-2 Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění, podpořené Laboratorní skupinou COVID MZ dokument 07. 05. 2020
Komentář k molekulárně-mikrobiologické diagnostice onemocnění COVID-19, kladoucí důraz na používání certifikovaných PCR kitů dokument 28. 04. 2020
Principy přímého průkazu SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. dokument 11. 04. 2020
Komentář Pracovní skupiny (PS) pro sazebník výkonů při SLM ČLS JEP k vykazování laboratorního vyšetření PCR k detekci SARS-CoV-19 zdravotním pojišťovnám dokument 05. 04. 2020
Odborné stanovisko SLM k diagnostice COVID-19. Komentáře k mikrobiologické diagnostice onemocnění COVID-19, vypracované jako odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, jejímž jedním z hlavních cílů je dbát na správnou laboratorní praxi ve vztahu k diagnostice infekčních onemocnění. dokument 25. 03. 2020
Průvodní dopis k aktivaci elektronického účtu oznámení 21. 02. 2020
Příležitost vyzkoušet si nanečisto Evropskou zkoušku z lékařské mikrobiologie pro lékaře v atestační přípravě oznámení 12. 02. 2020
Výsledek soutěže o cestovní grant ESCMID Na základě výzvy, uveřejněné na webu SLM, přidělila komise složená ze členů výboru SLM ČLS JEP cestovní grant ESCMID těmto dvěma členům SLM: Mgr. Kristína Nešporová, CEITEC VFU Brno, název abstraktu: "Escherichia coli ST457: an emerging pathogen with wildlife and food-producing animals' reservoirs". MUDr. Jakub Hurych, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, název abstraktu: "Detection of the ESKAPEc pathogens in whole blood by combined DNA amplification and T2 magnetic resonance" oznámení 12. 02. 2020
Aktuální informace o pandemii způsobené virem SARS-CoV-2 (2019-nCoV, Wu-chan) oznámení 29. 01. 2020
Výzva k podání žádosti o cestovní grant ECCMID. SLM ČLS JEP má jakožto afiliovaná společnost ESCMID nárok čerpat pro své dva členy cestovní grant na 30. Evropský kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ECCMID). oznámení 08. 01. 2020
Zemřela MUDr. Martina Havlíčková, CSc. S hlubokým smutkem oznamujeme, že zemřela MUDr. Martina Havlíčková, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a dlouholetá vedoucí Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz Státního zdravotního ústavu. oznámení 02. 01. 2020
Plán seminářů na rok 2020 Plán pravidelných seminářů Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP v Lékařském domě (09:30-12:30) oznámení 13. 12. 2019
Společnost pro lékařskou mikrobiologii byla přijata jako přidružená organisace do ESCMID. Naše společnost byla přijata do prestižní odborné společnosti. oznámení 18. 11. 2019
Byly spuštěny nové www stránky. Oznámení o spuštění www stránek. oznámení 18. 11. 2019
Komentář k výpadkům dostupnosti antiinfektiv. Reakce Centrální koordinační skupiny pro Národní antibiotický program (CKS NAP) a Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP na výpadek antiinfektiv na trhu. MUDr. Otakar Nyč, PhD. oznámení 08. 11. 2019
Zemřela primářka MUDr. Jiřina Hobstová, CSc. Zemřela primářka MUDr. Jiřina Hobstová, CSc. oznámení 24. 06. 2019
Zemřela Doc. RNDr. Jarmila Jelínková CSc. Zemřela Doc. RNDr. Jarmila Jelínková CSc. oznámení 03. 06. 2019
Zemřel prof. MUDr. Vladislav Potužník, Dr.Sc. Zemřel prof. MUDr. Vladislav Potužník, Dr.Sc.* 6.1.1924 – 9.12. 2013 oznámení 09. 12. 2013
Nahoru