Komentář k interpretaci slabě pozitivních nálezů metodou PCR s vysokými hodnotami Ct

2021-03-24 | oznámení
Odborné stanovisko Laboratorní skupiny COVID (LS COVID) při Ministerstvu zdravotnictví ČR
Nahoru