Historie a cíle

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS reg.č.82 (SLM) byla založena v roce 1991. Od svého založení se orientovala na moderní klinicky orientovanou lékařskou mikrobiologii v těsné vazbě na klinickou a zejména nemocniční problematiku.

Po dobu své existence představitelé společnosti založili a vedli několik časopisů jako byly Bulletin SLM ČLS, Klinická mikrobiologie, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Remedia Klinická mikrobiologie, nyní SLM spolupracuje v redakční radě časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství se Společností pro epidemiologii a mikrobiologii a Společností infekčního lékařství ČLS. S odbornými společnostmi ČLS i s dalšími společnostmi např. Československou společností mikrobiologickou spolupracuje SLM při přípravě kongresů a dalších odborných akcí. Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS těsně spolupracuje se Společností pro epidemiologii a mikrobiologii při prosazování odborných zájmů oboru lékařské mikrobiologie.

Od svého založení Společnost pořádá v Lékařském domě v Praze každé první úterní dopoledne v měsíci pravidelné odborné semináře s tématy z klinické mikrobiologie.
Od roku 2009 Společnost každý rok pořádá Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, které se stalo hlavní akcí společnosti v aktuálním roce. Je místem pro předávání a vyhlašování ocenění společnosti vybraným klinickým mikrobiologům, setkávají se zde pracovní skupiny v oboru lékařské mikrobiologie k diskusi oborových a interdisciplinárních nosných témat a trendů v oboru a k projednání normativních dokumentů a doporučených postupů. Součástí výročního zasedání je plenární schůze členů společnosti a ve volebním roce prezenční druhé kolo voleb s volbou členů výboru SLM ČLS JEP.

Cílem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii je služba oboru lékařské mikrobiologie a služba členům SLM podložená trvalým úsilím o naplňování platné koncepce oboru lékařské mikrobiologie, na jejímž vypracování se Společnost podílela.

J. Scharfen

Nahoru