Odborná stanoviska

Sérologický průkaz protilátek proti SARS-CoV-2

Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění, podpořené Laboratorní skupinou COVID MZ

Komentáře k mikrobiologické diagnostice onemocnění COVID-19

Komentáře vypracované jako odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, jejímž jedním z hlavních cílů je dbát na správnou laboratorní praxi ve vztahu k diagnostice infekčních onemocnění.

Nahoru