Odborná stanoviska

Pravidla testování respiračních infekcí v období respirační sezóny 2023-2024.

Pravidla určující indikační kritéria k vyšetření na SARS-CoV-2 a na další respirační viry. Součástí pravidel je i stanovení vykazování výkonů.

Pravidla testování respiračních infekcí v období respirační sezóny 2022-2023.

Pravidla určující indikační kritéria k vyšetření na SARS-CoV-2 a na další respirační viry. Součástí pravidel je i stanovení vykazování výkonů.

Stanovisko komise švýcarské mikrobiologické společnosti (CCCM) k vydávání COVID certifkátů na základě stanovení protilátek.

Teze o SARS-CoV-2 a COVID-19 a doporučená opatření.

Průkaz nukleokapsidového antigenu SARS-CoV-2 v lidském séru.

Odborné vyjádření Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění.

Stanovisko Výboru Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP k mimořádnému opatření MZ ČR "Testování obyvatel na přítomnost SARS-CoV-2 s účinností od 1. 6. 2021"

Dvě aktuální prohlášení k necílenému plošnému testování a ke skupině MeSES

Komentář k interpretaci slabě pozitivních nálezů metodou PCR s vysokými hodnotami Ct

Odborné stanovisko Laboratorní skupiny COVID (LS COVID) při Ministerstvu zdravotnictví ČR

Stanovisko Rakouské společnosti pro infekční choroby a tropickou medicínu k testování SARS-CoV-2.

Přímá detekce SARS-CoV-2: detekce antigenu

Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii a Laboratorní skupiny COVID MZ, vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění

Pravidla testování respiračních infekcí v období respirační sezóny 2020-2021.

Pravidla určující indikační kritéria k vyšetření na SARS-CoV-2 a na další respirační viry. Součástí pravidel je i stanovení vykazování výkonů.

Sérologický průkaz protilátek proti SARS-CoV-2

Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění, podpořené Laboratorní skupinou COVID MZ

Principy přímého průkazu SARS-CoV-2 metodou RT-PCR

Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění.

Komentáře k mikrobiologické diagnostice onemocnění COVID-19

Komentáře vypracované jako odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, jejímž jedním z hlavních cílů je dbát na správnou laboratorní praxi ve vztahu k diagnostice infekčních onemocnění.

Nahoru