Teze o SARS-CoV-2 a COVID-19 a doporučená opatření.

Výbor Společnosti pro lékařskou mikrobiologii souhlasí s obsahem "Tezí o SARS-CoV-2 a COVID-19" (publikovaných 26.10.2021) a podporuje doporučení uvedená v dokumentu.

Celý text je k dispozici v sekci "Soubory ke stažení" na konci tohoto článku.

Mimo jiné dokument uvádí, že virové infekce SARS-CoV-2 se při použití současných vakcín nelze zbavit, byť očkování slouží k individuální ochraně a pomáhá při snižování cirkulace viru v populaci. Přítomnost specifických IgG protilátek v séru je dokladem o prodělané vakcinaci nebo infekci. Proto by tento nález měl být stejně hodnotným dokladem imunity stejně jako doklad o vakcinaci nebo o prodělané infekci prokázané PCR testem (po dobu 180 dní). Takové jedince lze považovat za imunní a vysoce pravděpodobně, byť ne stoprocentně, chráněné před těžkým průběhem infekce. Údaj o očkování nelze považovat za záruku, že je daný jedinec neinfekční. Opakované testování klinicky zdravých lidí v kolektivech (po krátkou dobu) má význam jen při vysoké incidenci infekce či v jasně definovaném ohnisku nákazy.

Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, PhD.

Soubory ke stažení

Nahoru