Stanovisko komise švýcarské mikrobiologické společnosti (CCCM) k vydávání COVID certifkátů na základě stanovení protilátek.

 
SLM pokládá za velmi užitečné předložit naší odborné komunitě stanovisko komise švýcarské mikrobiologické společnosti (CCCM) k vydávání COVID certifkátů na základě stanovení protilátek. Dokument určuje potřebu měření protilátek IgG proti S proteintu soupravami CE-IVD na principu ELISA či CLIA jen v autorizovaných laboratořích. Pozitivní hodnota vyplývá z překročení cut-off, stanovené výrobcem, která je navýšená o trojnásobek směrodatné odchylky SD.

Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

Soubory ke stažení

Nahoru