Stanovisko Výboru Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP k mimořádnému opatření MZ ČR "Testování obyvatel na přítomnost SARS-CoV-2 s účinností od 1. 6. 2021"

V Lékařském domě v Praze dne 1.6.2021

Výbor Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP se důrazně ohrazuje proti nařízení, které vyplývá z mimořádného opatření MZ ČR "Testování obyvatel na přítomnost SARS-CoV-2 s účinností od 1. 6. 2021", a které ukládá všem mikrobiologickým laboratořím, zapojeným do testování na SARS-CoV-2, povinnost provádět také preventivní RT-PCR.

Důvody nesouhlasu s opatřením ve vztahu k práci mikrobiologických laboratoří jsou následující:

  1. Pracovníci klinických mikrobiologických laboratoří jsou dlouhodobě vystaveni velké zátěži vyplývající z laboratorní diagnostiky covid-19. Od března 2020 je jim cestou mimořádných opatření a jiných nařízení opakovaně a často doslova na poslední chvíli diktováno, co je jejich povinností (strmé zvyšování kapacit vyšetřování, celotýdenní provoz, antigenní testování ad.). Toto nejnovější nařízení znovu bez jakéhokoliv avíza nařizuje všem laboratořím další povinnost, která přitom při velkých počtech zájemců o testování zasahuje významným způsobem do jejich denního chodu.
  2. V organizačním opatření VZP č. 11/2021, datovaného dne 31.5.2021, byla hodnota výkonu preventivního PCR stanovena na 303 Kč, což je částka, která stěží pokrývá náklady na chemikálie, spotřební materiál a personál pro standardní vyšetření PCR. Je výrazně nižší než hodnota diagnostického PCR, přitom z metodického pohledu se oba přístupy mezi sebou neliší. Snížení ceny by bylo možné docílit testováním ve vysokokapacitním režimu a ve variantě "poolování" vzorků; pro přechod na"poolování" by ovšem běžné laboratoře potřebovaly čas, vstupní investice i metodické doporučení. Tvůrce rozdílné ceny pro preventivní a diagnostické PCR testy vycházel z mylného předpokladu, že nemocniční mikrobiologické laboratoře dovedou zavést a používat jeden režim pro diagnostické (a epidemiologické) testování a jiný režim pro preventivní testování.

Jsme toho názoru, že zapojení laboratoří do preventivního testování by mělo být založeno na dobrovolné bázi dle kapacitních možností dané laboratoře a k němu vázaného odběrového místa. V případě povinné participace na preventivním testování by měla být laboratoř ohodnocena podle skutečných nákladů.

Zásadní je, aby zůstala zachována dostupnost diagnostického testování v plném rozsahu, kterou zaručují právě a jedině mikrobiologické laboratoře.

Výbor Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Nahoru