Komentář k výpadkům dostupnosti antiinfektiv.

2019-11-08 | oznámení
Reakce Centrální koordinační skupiny pro Národní antibiotický program (CKS NAP) a Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP na výpadek antiinfektiv na trhu. MUDr. Otakar Nyč, PhD.
Nahoru