Nepřehlédněte nové články v sekci Pracovní skupina pro mykologii!

2020-06-24 | oznámení
Doporučené postupy vypracované pod vedením Evropské konfederace lékařské mykologie ECMM. Management mukormykózy. Doporučený postup u dermatomykóz.
Nahoru