Sérologický průkaz protilátek proti SARS-CoV-2

2020-05-07 | dokument
Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění, podpořené Laboratorní skupinou COVID MZ
Nahoru