Přímá detekce SARS-CoV-2: detekce antigenu

2020-09-24 | dokument
Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii a Laboratorní skupiny COVID MZ, vypracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří SZÚ pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění
Nahoru