Elektronické volby Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP.

2022-03-23 | oznámení
Dovolujeme si upozornit členy SLM na blížící se volby do výboru (plánované na podzim 2022). Pro možnost volit je nezbytné mít vytvořený aktivní přístup na webové stránky splm.cz, určené jen pro členy SLM. Pokud se Vám nedaří „přihlásit se“ na stránky, můžete kontaktovat sekretariát ÚLM 2. LF UK a FN Motol, paní Romanu Laušerovou, tel. 22443 5390.
Nahoru