Minima pro personální obsazení mikrobiologického pracoviště. 

2022-02-25 | oznámení
Dokument po veřejné oponentuře (po vypořádání připomínek).
Nahoru