Výsledek soutěže o cestovní grant ECCMID 2022.

2022-03-09 | oznámení
Na základě výzvy, uveřejněné na webu SLM, přidělila komise složená ze členů výboru SLM ČLS JEP grant ESCMID MUDr. Jakubovi Hurychovi, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, který bude na ECCMID 2022 prezentovat práci: „Blastocystis sp. is very rare in faeces of children with Crohn’s disease: quantity, subtyping and association with the faecal bacteriome." Výherci blahopřejeme.
Nahoru