Doporučený postup u dermatomykóz.

 

Doporučený postup vypracovala Pracovní skupina pro mykologii Společnosti pro lékařskou mikrobiologii. Zde uveřejněný dokument je předkládán ve formě návrhu, očekáváme kritické připomínky členstva, ktere budou zváženy a případně zapracovány do definitivního znění.

Případné poznámky, návrhy, opravy směřujte prosím na autory - členy Pracovní skupiny pro mykologii: MUDr. Karel Mencl (mencl.karel@tiscali.cz), MUDr. Naďa Mallátová (mallatova@nemcb.cz), doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc. (vladimir.buchta@fnhk.cz)

Dokument je ke stažení zde.

Nahoru