Doporučené postupy vypracované pod vedením Evropské konfederace lékařské mykologie ECMM.


Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu mykóz jsou vypracovávány v rámci projektu „One world – one guideline“ (jeden svět – jedno doporučení). Iniciátorem této aktivity je Evropská konfederace lékařské mykologie (ECMM) a spolupracuje na nich s dalšími mezinárodními odbornými společnostmi (ESCMID, ISHAM, MSGERC). ECMM (https://www.ecmm.info/about-ecmm) byla založena v roce 1993 a sdružuje lékařské mykology z naprosté většiny evropských zemí, kteří působí v laboratorních i klinických oborech. Česká republika se stala oficiální členskou zemí ECMM v roce 2002 a v její Radě ji reprezentuje doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D. V ECMM působí řada pracovních skupin, které v rámci problematiky lékařské mykologie řeší celou řadu různých projektů. ECMM má rovněž svou Akademii, která má právo po splnění podmínek udělit jednotlivcům titul FECMM (Fellow of the ECMM) a pracoviště jmenovat Centrem excelence (ECMM EC).

Od letošního roku se připojila k podpoře projektu „One Word – one guideline“ i SLM ČSL JEP. Pracovní skupina pro lékařskou mykologii nově vznikající guideline prostuduje a následně doporučí k podpoře SLM. Tyto mezinárodně přijaté guidelines budou následně zveřejňovány na stránce pracovní skupiny pro lékařskou mykologii.

Související

Nahoru