Záznam z on-line jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Dvořáčkem.

  • Od 26. 5. 2024 vstupují v platnost některá nařízení vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/746 (IVDR). Pro laboratoře, které využívají článek 5(5) tohoto nařízení, tj. používají vlastní diagnostika (LDT – Laboratory Developed Test), platí povinnost zveřejňovat informace o těchto diagnostických prostředcích na webových stránkách a implementovat příslušné systémy řízení kvality výroby.
  • Do roku 2028 byla posunuta povinnost ověřovat dostupnost ekvivalentních diagnostických prostředků na trhu s předpokladem dalšího posunu do roku 2030. V praxi toto znamená že do uvedeného roku je jako LDT možné používat testy, které jsou k dispozici na trhu na komerční bázi.
  • SÚKL jako národní autorita, která má na starosti implementaci nařízení „IVDR“ připravila rozsáhlý výkladový dokument, který je k dispozici na stránkách http://www.niszp.cz/metodicke-doporuceni-pro-implementaci-pozadavku-ivdr-na-diagnosticke-zdravotnicke-prostredky-vitro, případně na stránkách SÚKL.

Prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Nahoru