Vyjádření ke standardnímu postupu laboratorní diagnostiky mykobakteriálních onemocnění kultivační metodou a aplikaci automatických kultivačních systémů

 
Kultivační metoda je základní a nutnou součástí komplexní diagnostiky mykobakteriálních onemocnění. Spolu s mikroskopickým průkazem tvoří zlatý standard. Dle standardních postupů se provádí zároveň na pevných a na tekutých kultivačních médiích, viz Národní standardy NSVP_7 – Základní mikrobiologická diagnostika mykobakteriálních onemocnění z 30. 5. 2014.

Použití automatického systému kultivace v tekuté půdě (tzv. metabolická metoda) v kombinaci s pevnými půdami je jednoznačně doporučováno pro zajištění vyšší senzitivity kultivačního průkazu u komplexu Mycobacterium tuberculosis i u netuberkulózních druhů.

Kultivace v automatickém systému významně urychluje detekci pozitivity ve vzorku, TTD (time to detection) umožňuje orientačně stanovit množství životaschopných mykobakterií ve vzorku, detekce mykobakterií je do určité míry možná i ve vzorcích kontaminovaných nespecifickou flórou. Toto vše významně zkvalitňuje laboratorní mykobakteriologickou diagnostiku s přímou návazností klinickou i epidemiologickou.

V současné době lze již považovat zařazení automatických systémů kultivace v tekuté půdě do diagnostiky za základní laboratorní standard. Diagnostika bez tohoto postupu je neúplná a neplnohodnotná. Považujeme za žádoucí, aby každá laboratoř provádějící mykobakteriologickou diagnostiku, měla tuto metodu ve svém portfoliu a využívala ji pro rutinní diagnostiku mykobakteriálních infekcí. Jen tak může být diagnostika kvalitní.

Toto vyjádření vychází z mezinárodních doporučení a studií.

Za pracovní skupinu pro diagnostiku mykobakterií SLM ČLS JEP:
MUDr. Jana Amlerová, Ph.D., Ústav mikrobiologie FN Plzeň


Reference:

  1. European Centre for Disease Prevention and Control. Handbook on tuberculosis laboratory diagnostic methods in the European Union – Updated 2018 [online]. Stockholm: ECDC; 2018. p 50. doi 10.2900/914169. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TB-handbook-2018-final.pdf
  2. Eisenach K, Demers AM, Jones F. Mycobacteriology Laboratory Sourcebook For Harmonization and Support of Tuberculosis (TB) Clinical Trials [online]. Version 1.0. 7 March 2018. p 43. Dostupné z: https://www.hanc.info/content/dam/hanc/documents/laboratory/actg-impaact-laboratory-manual/Mycobacteriology-Laboratory-Sourcebook-Version-1.0-20180307-final2.pdf
  3. Hanna BA, Ebrahimzadeh A, Elliott LB, Morgan MA, Novak SM, Rusch-Gerdes S, et al. Multicenter evaluation of the BACTEC MGIT 960 systém for recovery of mycobacteria. Journal of clinical microbiology. 1999;37(3):748-52. 53.
  4. Badak FZ, Kiska DL, Setterquist S, Hartley C, O'Connell MA, Hopfer RL. Comparison of mycobacteria growth indicator tube with BACTEC 460 for detection and recovery of mycobacteria from clinical specimens. Journal of clinical microbiology. 1996;34(9):2236-9.
  5. Global Laboratory Initiative. Practical Guide to TB Laboratory Strengthening [online]. March 2017. p 7. Dostupné z: https://stoptb.org/wg/gli/assets/documents/GLI_practical_guide.pdf
  6. Global Laboratory Initiative, Working Group of the Stop TB Partnership. Mycobacteriology LaboratoryManual. First Edition [online]. April 2014. p 32. Dostupné z: https://stoptb.org/wg/gli/assets/documents/gli_mycobacteriology_lab_manual_web.pdf
  7. Global Laboratory Initiative. Guide for providing technical support to TB laboratories in low- and middle-income countries [online]. p 6. Dostupné z: https://stoptb.org/wg/gli/assets/documents/guideforprovidingtechnicalsupport_gb_web.pdf
  8. Rageade, F., Picot, N., Blanc-Michaud, A. et al. Performance of solid and liquid culture media forthe detection of Mycobacterium tuberculosis in clinical materials: meta-analysis of recent studies. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 33, 867–870 (2014). https://doi.org/10.1007/s10096-014-2105-z

Soubory ke stažení

Nahoru