Kongres KMINE

Kdy
15. 11. 2019 8:00 - 16. 11. 2019 0:38
Kde
Hotel Flóra, Krapkova 439/34, 77900 Olomouc
Pořádá
Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP; Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně; Společnost infekčního lékařství ČLS JEP; Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie

Tato prestižní odborná akce je pokračováním tradice společné odborné konference infektologů, mikrobiologů a epidemiologů, tak jak je tomu v případě uznávaného evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ECCMID). Základními východisky při přípravě KMINE 2019 budou mezioborová spolupráce a integrace nejnovějších poznatků a postupů s cílem získat komplexní pohled na danou problematiku.

webová stránka KMINE

Nahoru