Kasuistiky.

Kdy
13. 12. 2022 13:30 - 13. 12. 2022 16:00
Kde
Lékařský dům, Sokolská 490/31, 12000 Praha
Pořádá
MUDr. Eliška Bébrová, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FNM; MUDr. Tamara Bergerová, Ústav mikrobiologie FN Plzeň; Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
Ke stažení
Pravidelný seminář 13.12.2022 - pozvánka (application/pdf, 345 kB)
ICS
ics soubor
Typ
Lokální seminář, vzdělávací akce
Pravidelný seminář Společnosti pro lékařskou mikrobiologii.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si pozvat Vás na poslední pravidelný seminář SLM v roce 2022, který bude zároveň společenským předvánočním setkáním - jeho forma bude tudíž čistě presenční. Prosíme Vás však o vyplnění elektronické přihlášky na tento seminář (www adresa zde). Na základě této přihlášky Vám bud přidělen příslušný počet kreditů ČLK.

Lékaři budou mít po zadání evidenčního čísla České lékařské komory v přihlašovacím formuláři účast potvrzenou automaticky v evidenci České lékařské komory, nelékařům bude po vyžádání v přihlašovacím formuláři certifikát v papírové podobě vydán v místě konání semináře.

Program semináře:

  1. Spondylodiscitida vyvolaná polyrezistentním kmenem. Úskalí antibiotické terapie. Renata Tejkalová1, Jakub Liskay2. 1 - Antibiotické středisko, Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně, 2 - I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
  2. Břišní a mikrobiologická katastrofa. Ryšková Lenka1, Bureš Zdeněk2. 1 - Ústav klinické mikrobiologie FN v Hradci Králové, 2 - Metabolická JIP III. interní kliniky v Hradci Králové
  3. Ze sepse do sepse (kazuistika pacienta po disekci aorty). Andrej Myjavec1, Pavla Paterová2. 1 - Kardiochirurgická klinika FN v Hradci Králové, 2 - Ústav klinické mikrobiologie FN v Hradci Králové
  4. Nádor nebo zánět? Alexandra Žídková1, Tamara Bergerová2, Jakub Kletečka1, Marek Hluchý1. 1- KARIM FN v Plzni, 2 - Ústav mikrobiologie FN v Plzni
  5. Infekční endokarditida s pozoruhodnou etiologií u 75leté ženy. Vojtěch Šimeček1, Eliška Bébrová2, František Mošna1, Pavel Dřevínek2. 1 - Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, 2 - Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN Motol
Nahoru