Kasuistiky.

Kdy
7. 12. 2021 14:00 - 7. 12. 2021 17:00
Kde
Přihláška k semináři koná se online
Pořádá
MUDr. Eliška Bébrová, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FNM; MUDr. Tamara Bergerová, Ústav mikrobiologie FN Plzeň
Ke stažení
Kasuistiky. Pozvánka na seminář. (application/pdf, 86 kB)
ICS
ics soubor
Typ
Lokální seminář, vzdělávací akce
Pravidelný seminář Společnosti pro lékařskou mikrobiologii

Pro přihlášení k on-line semináři klikněte prosím na shora uvedený odkaz. Otevře se Vám formulář, po jehož vyplnění bude na Vámi uvedený e-mail zasláno potvrzení o přihlášení, a nejpozději 48 hodin před akcí pak přihlašovací odkaz ke konkrétní seanci Microsoft Teams.

Možnost přihlášení k on-line semináři bude uzavřena 48 hodin před jeho začátkem.

Vzhledem k možnosti uznání účasti v rámci celoživotního vzdělávání a přidělení kreditů se prosím v seanci Microsoft Teams identifikujte jednoznačně, tedy Vašim jménem a příjmením.
 
Lékaři budou mít po zadání evidenčního čísla České lékařské komory v přihlašovacím formuláři účast potvrzenou automaticky v evidenci České lékařské komory, nelékařům bude po vyžádání v přihlašovacím formuláři certifikát zaslán po absolvování akce e-mailem.

Vzhledem k omezenému počtu účastníků prosíme v případě zrušení účasti o zaslání včasné informace na e-mail rasplickova@fnplzen.cz, aby se mohl případně přihlásit jiný účastník.

Program semináře:

  1. Infekce v terénu otevřené zlomeniny. Ryšková L.¹, Zahradníček J.², Kukla R.¹. Ústav klinické mikrobiologie¹, Chirurgická klinika², FN Hradec Králové
  2. Mediastinitída jako komplikace angíny. Paterová P.¹, Polák J.², Ústav klinické mikrobiologie¹, KARIM², FN Hradec Králové
  3. Kasuistika stafylokokové osteomyelitidy u kojence. Šimečková E.¹, Gregora M.², Retamoza R.², Petráš P.³ CL - Úsek klinické mikrobiologie¹, Dětské oddělení², Nemocnice Strakonice, a.s., NRL pro stafylokoky SZÚ Praha³
  4. Stafylokoková sepse novorozence vyvolaná kmenem s produkcí TSST1 a enterotoxinem D. Liptáková A.¹, Bébrová E.², Petráš P.³, Tkadlec J.². Pediatrická klinika¹, Ústav klinické mikrobiologie² 2.LF UK a FN Motol, NRL pro stafylokoky SZÚ Praha³
  5. Pes - nejlepší přítel člověka? Maršálová I.¹, Kunová M.¹, Viličková L.¹, Bžochová E.², Balejová M.³. Interní oddělení¹, Oddělení lékařské mikrobiologie² Nemocnice Prachatice, a.s., Laboratoř klinické mikrobiologie, Nemocnice České Budějovice, a.s.³ mikrobiologie, Nemocnice České Budějovice, a.s.³
  6. Bartonellová endokarditida jako příčina akutního srdečního selhání. Zatloukal J.¹, Široký J.², Lhotský J.², Bergerová T.³, Beneš J.¹. KARIM¹, Kardiochirurgické oddělení², Ústav mikrobiologie³, LF UK a FN Plzeň
Nahoru