Antibiotika a antibiotická rezistence

Kdy
2. 2. 2021 14:00 - 2. 2. 2021 17:00
Kde
Přihláška k semináři koná se online
Pořádá
doc., MUDr. Helena Žemličková Ph.D., SZÚ, Odbor mikrobiologických laboratoří; prof., Ing. Jaroslav Hrabák Ph.D., Ústav mikrobiologie LF UK, Biomedicínské centrum
ICS
ics soubor
Typ
Lokální seminář, vzdělávací akce
Pravidelný seminář Společnosti pro lékařskou mikrobiologii

Pro přihlášení k on-line semináři klikněte prosím na shora uvedený odkaz. Otevře se Vám formulář, po jehož vyplnění bude na Vámi uvedený e-mail zasláno potvrzení o přihlášení, a nejpozději 48 hodin před akcí pak přihlašovací odkaz ke konkrétní seanci Microsoft Teams.

Možnost přihlášení k on-line semináři bude uzavřena 48 hodin před jeho začátkem.

Vzhledem k možnosti uznání účasti v rámci celoživotního vzdělávání a přidělení kreditů se prosím v seanci Microsoft Teams identifikujte jednoznačně, tedy Vašim jménem a příjmením.
 
Lékaři budou mít po zadání evidenčního čísla České lékařské komory v přihlašovacím formuláři účast potvrzenou automaticky v evidenci České lékařské komory, nelékařům bude po vyžádání v přihlašovacím formuláři certifikát zaslán po absolvování akce e-mailem.

Vzhledem k omezenému počtu účastníků prosíme v případě zrušení účasti o zaslání včasné informace na e-mail rasplickova@fnplzen.cz, aby se mohl případně přihlásit jiný účastník.


Program semináře:

  1. Antiinfektiva – současný stav a výhled do budoucna. Doc. Ing. Jaroslav Hrabák, PhD., Biomedicínské centrum LF UK v Plzni
  2. Mechanismy rezistence ke glykopeptidům u stafylokoků. Mgr. Gabriela Balíková Novotná, PhD., Head of the Antibiotic Resistance Research group Laboratory for Biology of Secondary Metabolism Institute of Microbiology BIOCEV Průmyslová 959, 252 42 Vestec, Czech Republic
  3. Detekce karbapenemáz v diagnostické i výzkumné laboratoři. Mgr. Kateřina Chudějová, PhD., Biomedicínské centrum LF UK v Plzni
  4. Linezolid rezistentni enterokoky - situace v České republice Mgr. Lucia Mališová, PhD., NRL pro ATB, CEM, SZU Praha
Nahoru