Aktuality v mikrobiologii.

Kdy
6. 12. 2022 13:30 - 6. 12. 2022 17:00
Kde
Lékařský dům, Sokolská 490/31, 12000 Praha
Pořádá
prof., MUDr. Filip Růžička Ph.D., Mikrobiologický ústav LF MU a FNUSA; Československá společnost mikrobiologická; prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.; Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Ke stažení
Pozvánka na seminář LD 06,12,2022 (application/pdf, 699 kB)
Pravidelný seminář

Seminář bude probíhat hybridní formou, prezenčně v Lékařském domě od 13:30 hodin a on-line přenosem v reálném čase na odkazu, který bude před konáním semináře uveden ZDE.

Pro přihlášení k semináři (prezenčně i on-line) vyplňte prosím formulář na této webové adrese. Certifikát o účasti bude udělen pouze přihlášeným účastníkům.

Potvrzení registrace vám přijde okamžitě po odeslání přihlašovacího formuláře na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce k semináři. Pokud by vám tento e-mail nepřišel, zkontrolujte prosím spam (jedná se o automaticky generovaný e-mail, který některé servery vyhodnotí jako spam).

Registrace bude ukončena zahájením semináře.

Program semináře:

  1. Monitoring odpadních vod a jeho využití ke sledování vývoje epidemie SARS-CoV-2. Hana Zvěřinová Mlejnková1, Kateřina Sovová1, Petra Vašíčková2, Vojtěch Valášek1, Věra Očenášková1, Vladimír Bencko3, Milan Tuček3, Milena Bušová3, Eva Juranová1. 1-Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v. v. i.; 2-Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.; 3-Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ústav hygieny a epidemiologie.
  2. Črevný mikrobióm ako biomarker a jeho potenciál v medicíne. Katarína Šoltys1, Peter Švec2,3, Aleksandra Tomová4. 1-Department of Microbiology and Virology, Faculty of Natural Sciences in Bratislava, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia; 2 Transplantation Unit of the University Children's Hospital in Bratislava, Slovakia; 3-Department of Pediatric Hematology and Oncology, Children´s Haematology and Oncology Clinic and Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, Slovakia; 4-Institute of Physiology, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia
  3. Zkušenosti z průběžného sledování klonality gramnegativních původců v intenzivní péči. Vladislav Raclavský1, Rakesh Rao1, Jan Hálek2, Lenka Doubravská3. 1-Ústav mikrobiologie LF UP Olomouc; 2- Novorozenecké odd. FN Olomouc.
  4. Multiomická analýza adaptace a evoluce lidského patogenu Bordetella pertussis. RNDr. Branko Večerek, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
  5. Ako správne manažovať liečbu pacienta s chronickou hepatitídou B pomocou nových biomarkerov. Adriána Liptáková1, Martina Dubinová1, Pavol Kristián2. 1-Mikrobiologický ústav LF UK Bratislava; 2-Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UPJŠ Košice
  6. Novinky v postgraduálním vzdělávání oboru lékařská mikrobiologie a akce pořádané ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Filip Růžička, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Nahoru