Změna organizace pravidelných seminářů Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po pečlivém zvážení výbor Společnosti pro lékařskou mikrobiologii (SLM) rozhodl o změně v konání pravidelných odborných seminářů.

Po jednáních a diskuzi se Společností infekčního lékařství (SIL) bylo rozhodnuto o úzké spolupráci obou společností jak na seminářích, tak na dalších odborných akcích.

SLM i SIL jsou odborné společnosti navzájem si velmi odborně blízké. Navázání spolupráce bude ku prospěchu jich obou i široké odborné veřejnosti. Od letošního roku budou proto některé akce společně koordinovány.

Odborné semináře budou organizovány tradičně v Lékařském domě, ale v jiný čas, bude oznámeno dodatečně. Zároveň budou všechny semináře přenášeny on-line. Přihlašování bude elektronické tak, jak bylo zavedeno už v roce 2020. Certifikáty budou vystaveny pouze pro přihlášené účastníky.

Organizovány budou čtyři semináře ročně, každou ze společností budou koordinovány dva. První seminář proběhne již 1. února 2022 od 13:30 hod. na téma Sexuálně přenosné nemoci. Druhý seminář bude v dubnu na téma Bakteriální perzistence a chronické infekce. Třetí proběhne v červnu a čtvrtý pravděpodobně v listopadu.

Dále se změny projeví v konání Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE). Tento kongres bude organizován každoročně. Kromě standardního kongresového programu bude prostor věnován i akcím jednotlivých společností, jako např. valná hromada, workshopy apod. V letošním roce bude KMINE v Praze v termínu 22. 9. – 24. 9. 2022.

Podrobné informace k jednotlivým akcím budou dostupné vždy aktuálně na webu SLM a SIL.

13. 1. 2022

Za Výbor SLM
prim. MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.

Nahoru