Zemřel prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc.

S lítostí oznamujeme, že nás opustil prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc., emeritní přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 3. LF UK.

Profesor Jiří Schindler byl významnou osobností 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy i české mikrobiologie. V letech 1956-1988 pracoval jako odborný asistent Ústavu pro lékařskou mikrobiologii a imunologii Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a zároveň vedl (1976 – 1988) nově vybudovanou mikrobiologickou laboratoř na Urologické klinice FVL UK. V roce 1988 se stal vedoucím výzkumné skupiny klinické mikrobiologie ve Státním zdravotním ústavu v Praze, v letech 1991 – 2006 byl přednostou Ústavu lékařské mikrobiologie 3. LF UK.

Byl průkopníkem zavádění moderních matematických a automatických metod do klinické mikrobiologie. K jeho nejvýznamnějším počinům patří jím osobně vyvinutý počítačový systém identifikace bakterií, který byl úspěšně integrován do laboratoří klinické mikrobiologie. Za svůj dlouholetý přínos ve výzkumu a vzdělávání obdržel mnohá ocenění, mimo jiné i Zlatou medaili 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Bronzovou medaili Univerzity Karlovy a medaili České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Jiří Schindler byl bezesporu inspirující osobností, která svou činností posunula směřování oboru lékařské mikrobiologie a dokázal ji skvěle reprezentovat i na mezinárodní úrovni.

Odešla velkáosobnost české mikrobiologie a lékařské vědy. Čest jeho památce.

prof. MUDr. Helena Žemličková, PhD.
Přednostka Ústavu mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ

Soubory ke stažení

Nahoru