Zemřel doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc.

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí bývalého učitele a primáře Mikrobiologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, doc. MUDr. Vlastimila Obdržálka, CSc., který zemřel ve středu 18. července 2020 po dlouhé a závažné nemoci ve věku 76 let.

Docent Obdržálek se narodil ve Zlíně 29. listopadu 1943. Maturoval na jedenáctiletce v Otrokovicích a poté studoval na lékařské fakultě tehdejší Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Po promoci v roce 1967 nastoupil na Mikrobiologický ústav ČSAV v Praze, kde se odborně zabýval biologií některých bacilů, zejména Bacillus megaterium. Za tento výzkum obdržel v roce 1973 titul kandidáta věd. Od roku 1972 do roku 1975 pracoval jako odborný asistent na katedře mikrobiologie a biochemie VŠ chemicko-technologické v Praze, kde se věnoval tématice ochrany zemědělských plodin před houbovými chorobami. V roce 1975 se vrátil na rodnou Moravu, konkrétně do Brna. Od tohoto roku již až do svého odchodu do důchodu působil na Mikrobiologickém ústavu LF UJEP, později LF MU v Brně. Nejprve jako odborný asistent, v roce 1987 byl jmenován docentem. Jeho výzkumným zájmem se v tomto období staly stafylokokové hemolyziny. Zabýval se také změnami mikroflóry (dnes bychom řekli „mikrobiomu“) u onemocnění parodontu. V roce 1994 se stal primářem ústavu a ve funkci pokračoval až do odchodu do důchodu v roce 2008.

Docent Obdržálek byl všestranně aktivní, byl členem několika odborných společností, vědecké rady fakulty i členem redakční rady jednoho z odborných časopisů. Ani po odchodu z ústavu do zaslouženého důchodu neustala jeho činorodost, pracoval například jako revizní lékař.

Byl znám i jako i jako skvělý muzikant. V cimbálové muzice hrával na housle a při společenských večerech v rámci odborných mikrobiologických akcí to byl vždycky on, kdo pomáhal vytvářet dobrou atmosféru. Úsměv neztrácel ani ve chvílích, kdy ho dostihly jeho zdravotní obtíže, a kterým navzdory své bojovnosti a vitalitě nakonec podlehl.

Čest jeho památce.

Vzpomínají pracovníci mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Nahoru