Výzva k podání žádosti o registraci zdarma na ECCMID 2021

SLM ČLS JEP má jakožto afiliovaná společnost ESCMID možnost pro jednoho svého člena nárokovat registraci zdarma na online Evropský kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí ECCMID 2021, který se bude konat ve dnech 9. až 12. července 2021. Podmínkou udělení grantu je přijetí abstraktu, jehož autorem či spoluautorem je žadatel o registraci zdarma. Dále pak věk maximálně 40 let, členství v SLM ČLS JEP a členství v ESCMID (typu Young Scientist Member).

Žádost zasílejte do 14. 5. 2021 v elektronické podobě na e-mailovou adresu romana.lauserova@lfmotol.cuni.cz; do předmětu e-mailu uveďte „Registrace ECCMID 2021“.

Žádost musí obsahovat následující údaje:

  • jméno žadatele
  • datum narození
  • emailový kontakt
  • název a text abstraktu
  • číslo abstraktu, přidělené ze strany ESCMID na základě přijetí abstraktu (oznámení o přijetí/nepřijetí abstraktu budou ze strany ESCMID rozesílána na konci dubna)
  • stručný profesní životopis
  • větou stvrzené čestné prohlášení o členství v ESCMID a SLM ČLS JEP

Komise složená ze členů výboru SLM ČLS JEP provede hodnocení žádostí a výsledky sdělí do 28. 5. 2021 žadateli. Seznam podpořených žádostí bude uveden na www.splm.cz.


prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

Nahoru