Výzva k podání žádosti o cestovní grant na ECCMID 2024.

 
SLM ČLS JEP má jakožto afiliovaná společnost ESCMID možnost pro jednoho svého člena nárokovat registraci zdarma a cestovní grant ve výši 500 EUR na Evropský kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí ECCMID 2024, který se bude konat ve dnech 27. až 30. dubna 2024 v Barceloně. Podmínkou udělení grantu je zaslání abstraktu na ECCMID (žadatel figuruje jako hlavní autor, případně spoluautor sdělení). Dále pak věk maximálně 40 let, členství v SLM ČLS JEP a členství v ESCMID (typu Young Scientist Member).

Žádost zasílejte do 22.1. 2024 v elektronické podobě na e-mailovou adresu romana.lauserova@lfmotol.cuni.cz; do předmětu e-mailu uveďte „Grant ECCMID 2024“. Žádost musí obsahovat následující údaje:

  • jméno žadatele
  • datum narození
  • emailový kontakt
  • název a text abstraktu
  • číslo abstraktu, přidělené ze strany ESCMID na základě přijetí abstraktu
  • stručný profesní životopis
  • větou stvrzené čestné prohlášení o členství v ESCMID a SLM ČLS JEP
  • členské číslo v ESCMID

Komise složená ze členů výboru SLM ČLS JEP provede hodnocení žádostí a výsledky sdělí do 24. 1. 2024 žadateli. Seznam podpořených žádostí bude uveden na www.splm.cz.

Související

Nahoru