Výzva k podání žádosti o cestovní grant na ECCMID 2023.

SLM ČLS JEP má jakožto afiliovaná společnost ESCMID možnost pro jednoho svého člena nárokovat registraci zdarma a cestovní grant ve výši 500 EUR na Evropský kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí ECCMID 2023, který se bude konat ve dnech 15. až 18. dubna 2023 v Kodani. Podmínkou udělení grantu je zaslání abstraktu na ECCMID (žadatel figuruje jako hlavní autor, případně spoluautor sdělení). Dále pak věk maximálně 40 let, členství v SLM ČLS JEP a členství v ESCMID (typu Young Scientist Member).
Žádost zasílejte do 16.1. 2023 v elektronické podobě na e-mailovou adresu romana.lauserova@lfmotol.cuni.cz; do předmětu e-mailu uveďte „Grant ECCMID 2023“.

Žádost musí obsahovat následující údaje:

  • jméno žadatele
  • datum narození
  • emailový kontakt
  • název a text abstraktu
  • číslo abstraktu, přidělené ze strany ESCMID na základě přijetí abstraktu
  • stručný profesní životopis
  • větou stvrzené čestné prohlášení o členství v ESCMID a SLM ČLS JEP
  • členské číslo v ESCMID

Komise složená ze členů výboru SLM ČLS JEP provede hodnocení žádostí a výsledky sdělí do 23. 1. 2023 žadateli. Seznam podpořených žádostí bude uveden na www.splm.cz.

prof. MUDr. Dřevínek Pavel, Ph.D.
předseda SLM

Nahoru