Výzva k podání žádosti o cestovní grant ECCMID

SLM ČLS JEP má jakožto afiliovaná společnost ESCMID nárok čerpat pro své dva členy cestovní grant na 30. Evropský kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ECCMID), který se bude konat ve dnech 18. až 21. dubna 2020 v Paříži. Dva vybraní kandidáti obdrží zdarma registraci na kongres a navíc 500 EUR na pokrytí cestovních nákladů. Podmínkou udělení grantu je přijetí abstraktu, jehož autorem či spoluautorem je žadatel o grant, na ECCMID 2020. Dále pak věk maximálně 40 let, členství v SLM ČLS JEP a členství v ESCMID (typu Young Scientist Member).

Žádost o poskytnutí cestovního grantu zasílejte do 31. 1. 2020 v elektronické podobě na e-mailovou adresu romana.lauserova@lfmotol.cuni.cz; do předmětu e-mailu uveďte „Cestovní grant ECCMID 2020“.

Žádost musí obsahovat následující údaje:

  • jméno žadatele
  • datum narození
  • emailový kontakt
  • název a text abstraktu
  • číslo abstraktu, přidělené ze strany ESCMID na základě přijetí abstraktu
  • stručný profesní životopis
  • větou stvrzené čestné prohlášení o členství v ESCMID a SLM ČLS JEP

Komise složená ze členů výboru SLM ČLS JEP provede hodnocení žádostí a výsledky sdělí do 10. 2. 2020 žadateli. Seznam podpořených žádostí bude uveden na www.splm.cz

Nahoru