Výsledek soutěže o nejlepší publikaci v oboru lékařská mikrobiologie za rok 2023.

Výhercem ceny v kategorii vysokoškolští pracovníci do 35 let věku se stává Mgr. Matěj BEZDÍČEK, Ph.D. za práci „New Multilocus Sequence Typing Scheme for Enterococcus faecium Based on Whole Genome Sequencing Data“ (Microbiol Spectrum 2023). Výherci blahopřejeme a zároveň děkujeme za šíření dobrého jména české mikrobiologie v mezinárodní odborné komunitě.

Nahoru