Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci v oboru lékařská mikrobiologie za rok 2020

 
Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP (dále jen SLM) vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší publikaci v lékařské mikrobiologii v následujících kategoriích:

 1. studenti v doktorském studijním programu,
 2. vysokoškolští pracovníci do 35 let věku,
 3. vysokoškolští pracovníci nad 35 let věku.

Cena SLM je určena autorům publikací zaměřených na lékařskou mikrobiologii. Forma publikací je definována následujícími body:

 1. původní vědecká publikace,
 2. přehledné sdělení,
 3. monografie,
 4. kapitola v monografii,
 5. skripta.

Veškeré informace o soutěži jsou uvedeny ve Statutu ceny SLM.


Podmínky pro udělení ceny jsou následující:

 1. podmínkou pro udělení ceny je členství v SLM,
 2. uchazeč musí být hlavním nebo korespondujícím autorem,
 3. původní vědecká publikace, přehledné sdělení, kapitola v monografii, monografie či skripta musí být uveřejněny/vydány v období 1.1.2020 - 31.12.2020,
 4. uchazeč musí vyplnit příslušnou přihlášku do soutěže a odeslat ji spolu s kopií publikace, sdělení, kapitoly v monografii, v případě monografie nebo skript se požaduje jeden výtisk, do 31. května 2021 na adresu:

      Romana Laušerová
      Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
      V Úvalu 84
      15006 Praha
    
     Přihlášku a příslušnou publikaci lze poslat i elektronicky na e-mailovou adresu: romana.lauserova@lfmotol.cuni.cz


V Praze dne 25. ledna 2021

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
předseda SLM ČLS JEP

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
vědecký sekretář SLM ČLS JEP

Soubory ke stažení

Nahoru