Veřejná oponentura ke Klinickému doporučenému postupu „Infekce v místě chirurgického výkonu“ otevřena do 23. března 2022.

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů (dále „KDP“) níže uvedené návrhy KDP k veřejné oponentuře:

KDP-AZV-32 SSI – Infekce v místě chirurgického výkonu, garant návrhu KDP je MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Pro připomínkování uvedených návrhů KDP byl vytvořen formulář „Veřejná oponentura“, který je umístěn na odkaze uvedeném pod názvy návrhů KDP. Připomínky k návrhům KDP mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM (Evidence-based medicine), v opačném případě nemůže být připomínka akceptována. Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantovi návrhu KDP a členům Garanční komise.

Návrhy KDP jsou na Národním portálu umístěny od. 21.2.2022 po dobu 30 dnů, tj. do 23.3.2022.

Soubory ke stažení

Nahoru