Společnost pro lékařskou mikrobiologii byla přijata jako přidružená organisace do ESCMID.

Naše společnost byla přijata do prestižní odborné společnosti.

Přihlášku do ESCMID podal předseda prof. Dřevínek na jaře tohoto roku. Přidružené členství nám přinese řadu výhod, a jak to tak bývá, též některé povinnosti. O dění v ESCMID Vás budeme informovat pravidelně: tato organisace vydává týdenní newslettery, které budeme zveřejňovat na našich stránkách.

Zde si můžete přečíst dopis presidenta ESCMID.

Nahoru