Slovo předsedy SLM ke vzniku nových kódů na PCR detekci SARS-CoV-2

Vážení členové Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, milí kolegové,

možná jste již zaznamenali, že od začátku ledna 2021 bude platit nový kód pro vykazování PCR na SARS-CoV-2. Protože v této turbulentní době se děje příliš věcí zároveň a o odborných věcech mikrobiologických často rozhoduje někdo jiný než mikrobiologové, cítím potřebu okomentovat a přiblížit okolnosti vzniku nového kódu, u něhož se přirozeně očekává, že jeho strůjcem je naše odborná společnost.

Skutečně začátkem listopadu 2020 se otevřela rozprava v rámci Laboratorní skupiny (LS) COVID MZ, jež je poradním orgánem MZČR a jehož členy jsou i tři zástupci Výboru SLM, v otázce snížení ceny PCR tak, aby cena odpovídala reálným nákladům na vyšetření a nezavdávala důvod pro možné neodborné rozhodování jen na základě ceny testu, tj. zda volit levnější antigenní test nebo drahý test PCR. Většina hlasů LS se přiklonila k návrhu, že cena testu PCR má odpovídat obvyklým cenám sousedních států a podpořila na základě vlastních laboratorních zkušeností návrh naší Pracovní skupiny pro sazebník výkonů, který stanovil nový PCR kód ve výši 1542 bodů (při hodnotě bodu 0,85 Kč). Spolu s tím LS uvedla, že snížení ceny je akceptovatelné za podmínky, že dojde k dorovnání podhodnocené ceny za vlastní odběr materiálu na minimálních 200 Kč.

Další osud kódu byl už mimo jakoukoliv kontrolu SLM. Na jednání, kde bylo rozhodováno a rozhodnuto o tom, že kód ztrácí oproti našemu návrhu 232 bodů a že se v jeho názvu nově odráží výsledek vyšetření PCR, tj. že vznikají dvě kopie téhož výkonu (82301 - Detekce nukleové kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR výsledek pozitivní; 82302 - Detekce nukleové kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR výsledek negativní), jsme přizváni nebyli. Nemohli jsme tak argumentovat, že vykazování až na základě znalosti výsledku představuje další těžko obhajitelnou administrativní zátěž laboratoří, že nízká bodová hodnota kódů ohrožuje v celorepublikovém kontextu budoucí dostupnost vyšetření PCR a že se dostává pod pořizovací náklady na materiál pro statimová vyšetření PCR na uzavřených systémech.

Je mi líto, že v tomto procesu nebylo se SLM nakládáno jako s rovnocenným partnerem. Nezbývá tak než zdůraznit, že odpovědnost za nastavení nových kódů, stejně jako jejich obhajoba zůstává čistě na straně MZ ČR.

Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, PhD.

10. prosince 2020

Soubory ke stažení

Nahoru