Rezervujte si datum - „Save the date“ - KMINE 2023!

 
Vážení a milí kolegové,

je milou povinností Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP ujmout se organizace IX. Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie 2023 a spolupodílet se tak na nově vytvořené tradici každoročního konání KMINE coby naší vrcholné mezioborové odborné akce celostátního rozsahu.

KMINE 2023 se bude konat ve dnech 05. až 07. října 2023; místo konání a další informace budou v dostatečném předstihu následovat.

Za SLM ČLS JEP
Prof. Pavel Dřevínek, předseda společnosti
Prof. Milan Kolář, vědecký sekretář SLM

Nahoru