Průvodní dopis k aktivaci elektronického účtu

Vážení členové SLM,

k Výboru SLM se dostala informace, že někteří z Vás neobdrželi dopis, ve kterém Vám byly zaslány přístupové kódy plus návod k inicialisaci Vašeho účtu na webových stránkách www.splm.cz. Dopis byl odeslán klasickou papírovou poštou v listopadu loňského roku, jako adresář byla použita databáze členské evidence České lékařské společnosti JEP.
Prosím ty z Vás, kteři zmíněný dopis neobdrželi, napište na mailovou adresu sekretariátu SLM (romana.lauserova@lfmotol.cuni.cz). K mailu prosím připojte Vaší aktuálně platnou poštovní adresu - dopis s přístupovými kódy Vám zašleme znovu.

MUDr. Václav Vaniš
člen výboru SLM pověřený správou webu

Nahoru