Připomenutí platby členských příspěvků.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám připomenout, že je třeba uhradit členský příspěvek Společnosti lékařské mikrobiologie na rok 2023. Základní výše příspěvku je 800 Kč (500 Kč ČLS JEP a 300 Kč SLM). Snížený příspěvek přiznává SLM pro kolegyně a kolegy na mateřské a rodičovské dovolené na základě žádosti. O slevu je nutné požádat prostřednictvím formuláře „Žádost o snížení členského příspěvku“, jeho výše je za SLM v současné době 100 Kč. Platbu členských příspěvků je možno zkontrolovat na www stránkách ČLS JEP, kde se dozvíte stav svého "konta", a rovněž informace k realisaci platby (číslo účtu, variabilní symbol).

MUDr. Tamara Bergerová
Místopředsedkyně a pokladník SLM ČLS JEP

Nahoru