Postup zadávání metody „ID-NOW“ do systému hlášení výsledků.

Níže je uveden postup, jak v systému hlášení výsledků zadávat metodu „ID-NOW“, která patří do skupiny INAAT a kterou lze v odůvodněných případech (viz Organizační opatření VZP 1/2022) využívat jako ekvivalent standardnímu vyšetření PCR.

  1. eŽádanka pro toto laboratorní vyšetření se zakládá stejně jako pro PCR, tj. je zvolen test PCR
  2. Do ISIN se odesílá pod vlastním NČLP kódem 50 701, případně 50 699 (jde o kód NČLP pro metodu LAMP, která také patří mezi INAAT).
  3. Pojišťovnám se vykazuje standardně pod výkony 80301 nebo 80302.
  4. Na certifikátu se výsledek zobrazí stejně jako výsledek PCR, tj. v kolonce „Type of test“ bude automaticky záznam, že byl proveden „Nucleic acid amplification with probe detection/RT-PCR“

Prof. P. Dřevínek, prim. R. Pikner, Dr. B. Macková
Skupina laboratorní diagnostiky při NIZP
11. února 2022

Nahoru