Poohlédnutí za KMINE 2023.

Ve dnech 5. až 7. října 2023 proběhl v Olomouci IX. ročník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, v jehož čele coby prezident kongresu stál prof. Milan Kolář, děkan Lékařské fakulty UP a vědecký sekretář Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP. Jemu hned v úvodu této zprávy patří obrovské poděkování za dokonale zvládnutou organizaci konference a za její vysokou odbornou úroveň, neboť vedl i vědecký výbor, kterému se podařilo sestavit nadmíru atraktivní vědecký program KMINE.
Naše společnost, tedy SLM ČLS JEP, se před necelými dvěma lety shodla s oborově velmi blízkou Společností infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP na pořádání KMINE v jednoletých intervalech. Vedení obou společností vyjádřilo přání vytvořit funkční odbornou platformu pro setkávání a transformovat KMINE do mezioborového kongresu, který se stane špičkou mezi akcemi a tudíž „magnetem“ jak pro členy našich odborných společností, tak i pro další kolegyně a kolegy, kteří jsou jakkoliv spřízněni s obory lékařské mikrobiologie a infekčního lékařství. Spolupořádajícími společnostmi se tak samozřejmě stala i Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost nemocniční hygieny a epidemiologie ČLS JEP. Myšlenku KMINE se začalo dařit naplňovat již v loňském roce, kdy pod taktovkou SIL a prezidenta kongresu prof. Jiřího Beneše proběhl úspěšný KMINE 2022 v Praze.
Letošní ročník více než důstojně na novou filozofii KMINE navázal. Intenzivní třídenní kongres, organizovaný ve dvou až třech paralelních sekcích a obsahující na 98 odborných sdělení a 40 posterů, dokázal uspokojit snad každého z více než 500 účastníků. Tomu napomáhala pestrá škála formátů prezentací (od výukových kursů a posterů přes firemní sympózia až k souhrnným přednáškám) i jejich témat, které zahrnovaly jak tradiční kazuistiky, příspěvky k antibiotické politice, epidemiologii infekcí či mikrobiomu, tak například i nejčerstvější problematiku invazivních streptokokových infekcí či multirezistentních bakterií. Nově se na KMINE představila Sekce zdravotních laborantek a laborantů, která uspořádala vlastní odborný blok. Nově se také udílela Cena SLM za nejlepší poster, který z řad členů SLM obdržela Mgr. Jolana Havlová za práci „Prevalence of the intestinal single-celled parasite Dientamoeba fragilis in patients from two tertiary care hospitals in the Czech Republic.“
Sám jsem si KMINE velice užíval a na základě mnoha ohlasů jsem si jistý, že jsem nebyl zdaleka jediný. Bylo radostí vidět hojně navštěvované sály (v některých případěch navštívené natolik, že se po začátku bloku už nepodařilo přes clonu stojících posluchačů vůbec do přednáškové místnosti dostat), slyšet pečlivě připravené přednášky i živou diskusi, která na mnohé odborné příspěvky navazovala, a nakonec obržet i velmi pozitivní zpětnou vazbu na KMINE od vystavovatelů.
KMINE až v neuvěřitelně krátkém času od prvního vyslovení nápadu, že by mohl fungovat jako český ekvivalent Evropského kongresu ECCMID, začal tato očekávání naplňovat. Pojďme tedy společně opečovávat tuto naši chloubu, kterou vedeme pod značkou KMINE. Ať nadále vzkvétá a stane se událostí každého roku, kterou nikdo z nás nebude chtít propásnout.


Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
předseda SLM ČLS JEP

Nahoru