Placení členských příspěvků do SLM ČLS JEP.

Během února letošního roku byly členům odborných společností místo obvyklých složenek rozesílány platební údaje elektronicky na emailové adresy uvedené v centrální evidenci ČLS JEP, a to z e-mailové adresy info@cls.cz.

Pokud jste e-mail neobdrželi a příspěvky nezaplatili, učiňte tak prosím na základě platebních údajů uvedených níže. Zároveň si případně zkontrolujte své kontaktní údaje na Členské evidenci ČLS JEP (tel. č. 224 266 216). Aktualizovat je lze zasláním vyplněného formuláře na adresu cle@cls.cz, v kopii na info@splm.cz. Formulář pro změnu údajů je k dispozici na https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni.

Je možné, že mail byl zadržen spamovým filtrem a Vaše údaje jsou v pořádku.

Výbor společnosti má k dispozici seznam členů, kteří příspěvky nezaplatili, a tyto členy vyzve k uhrazení.


Údaje pro platbu členských příspěvků:

Číslo účtu: 0190837708/0300
Konstantní symbol: 4174
Variabilní symbol: registrační číslo člena společnosti (zjistíte z minulých plateb nebo v kanceláři členské evidence)

Částka k úhradě: 400,- Kč základní poplatek ČLS JEP + 270,- Kč za SLM, celkem 670,- Kč, pokud nejste členy dalších společností a spolků.

Za výbor SLM
MUDr. Tamara Bergerová, místopředsedkyně

Nahoru